Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Calcidoidele (Chalcidoidea: Chalcididae, Leucospidae, Perilampidae Eucharitidae, Pteromalidae, Tetracampidae) din Republica Moldova: fauna ecologia şi importanţa lor


Autor: Manic Gheorghe
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.09 - Entomologie
Anul:2011
Consultanţi ştiinţifici: Valeriu Derjanschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM
Ionel Andriescu
doctor în biologie, profesor universitar, Iaşi (România
Instituţia: Institutul de Zoologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document3.74 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Chalcidoidea, complex parazitoid, legături trofice, biotop, grad de parazitare.

Adnotare

Teza de doctor habilitat în biologie. Chişinău, 2011,constă din: introducere, 6 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia include 247 titluri, 187 pagini (până la bibliografie), 73 figuri, 10 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 31 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii.

Domeniul de studiu: 03.00.09 – Entomologie.

Scopul lucrării este evidenţierea stării actuale şi revizuirea taxonomică a calcidoidelor din familiile Chalcididae, Leucospidae, Perilampidae, Eucharitidae, Pteromalidae şi Tetracampidae din Republica Moldova. În vederea atingerii acestui scop au fost stabilite următoarele obiective: identificarea componenţei specifice a calcididelor, leucospidelor, perilampidelor; eucharitidelor, pteromalidelor şi tetracampidelor din Republica Moldova; întocmirea listei adnotate a calcidoidelor expuse cercetării din materialul studiat, distribuirea geografică şi biologia lor; cercetarea legăturilor trofice dintre speciile de calcidoide şi insectele fitofage la nivel de plantă-dăunător-parazitoid; evaluarea gradului de parazitare şi rolului calcidoidelor în reducerea numerică a unor insecte dăunătoare în ecosistemele naturale şi antropizate; stabilirea afinităţilor biogeografice ale calcidoidelor studiate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În aceasta lucrare pentru prima dată este făcută o studiere amplă a calcidoidelor din familiile: Chalcididae, Leucospidae, Perilampidae, Eucharitidae, Pteromalidae şi Tetracampidae pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În urma cercetărilor efectuate, au fost identificate 302 specii ce aparţin la 122 genuri, dintre care 2 genuri şi 4 specii sunt noi pentru ştiinţă, iar 12 genuri şi 88 specii, sunt noi pentru fauna Republicii Moldova. Au fost stabilite 4 relaţii trofice noi pentru ştiinţă: Terellia ruficauda F. (Diptera, Tephritidae) este gazdă nouă pentru 3 specii de pteromalide, obţinute din capsule de Centaurea jacea; Cynips quercusfolii L. (Hymenoptera, Cynipidae) este gazda nouă pentru Mesopolobus morys Walk. (Chalcidoidea, Pteromalidae); genul Artemisus g. n. obţinut din Mordellistena sp. (Mordillidae), care se dezvoltă în tulpini de Artemisia annua, este gen nou pentru ştiinţă, la fel şi relaţia dintre parazitoid şi gazdă este nouă pentru ştiinţă; Neuroterus querqusbaccarum L. (Hymenoptera, Cynipidae) este gazdă nouă pentru 6 specii de calcidoide: Mesopolobus fasciiventris Westw. (Pteromalidae), Ormyrus diffinis Fonsc. (Ormyridae), Eudecatoma biguttata Swed. (Eurytomidae), Eupelmus fulvipes Först. (Eupelmidae) Tetrastichus sp. (Eulophidae), Torymus flavipes Walk. (Torymidae).

Semnificaţia teoretică. Rezultatele cercetărilor au o contribuţie semnificativă la studiul calcidoidelor din Republica Moldova. Datele obţinute despre locul şi rolul în biocenoze al fiecărei specii prezintă baza Cadastrului regnului animal şi contribuie la soluţionarea problemelor ce ţin de monitoringul scologic integral.

Valoarea aplicativă. Rezultatele principale ale tezei sunt parte componentă a temei de cercetare fundamentală şi aplicativă a Institutului de Zoologie al AŞM. Rezultatele cercetărilor vor contribui la sporirea partimoniului teoretic şi empiric privind componenţa specifică, diversitatea faunistică, spectrul trofic şi distribuirea spaţială a calcidoidelor din zona de interferenţă biogeografică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute sunt utilizate la întocmirea Cadastrului regnului animal din Republica Moldova. Datele despre complexele de parazitoizi la insectele dăunătoare sunt utilizate în cursurile speciale ale Universităţii de Stat din Moldova, la specialitatea "Protecţia plantelor" şi la elaborarea măsurilor de combatere în pepinierile silvice şi sere.

Cuprins


1. ISTORICUL CERCETĂRILOR
 • 1.1. Istoricul cercetărilor asupra calcidoidelor pe plan mondial
 • 1.2. Istoricul cercetărilor calcidoidelor în Republica Moldova

2. MATERIALE ŞI METODE DE COLECTARE, PREPARARE ŞI CERCETARE A CALCIDOIDEILOR
 • 2.1. Colectarea calcidoideilor
  • a) Fileul de cosit şi cosirea
  • b) Aspiratorul
  • c) Baterea
  • d) Creşterea
  • e) Capcana galbenă/Miorike
 • 2.2. Prepararea şi conservarea materialului
  • a) Materialul neetalat
  • b) Dispunerea în straturi
  • c) Păstrarea în tuburi de sticlă sau de plastic
  • d) Înmuierea
 • 2.3. Etalarea calcidoideilor
  • a) Etalarea pe cartonaşe
  • b) Prepararea pe lame microscopice
  • c) Aşezarea lamelelor
 • 2.4. Microfotografii
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. COMPONENŢA, LIMITELE ŞI CLASIFICAREA CONTEMPORANĂ A SUPRAFAMILIEI CHALCIDOIDEA
 • 3.1. Originea şi poziţia sistematică a calcidoideilor
 • 3.2 Componenţa şi clasificarea familiilor: Chalcididae, Leucospidae, Perilampidae, Eucharitidae, Pteromalidae şi Tetracampidae
  • Familia Chalcididae
  • Familia Leucospidae
  • Familia Perilampidae
  • Familia Eucharitidae
  • Familia Pteromalidae
  • Familia Tetracampidae
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. FAUNA CALCIDOIDELOR (FAMILIILE: CHALCIDIDAE, LEUCOSPIDAE, PERILAMPIDAE, EUCHARITIDAE, PTEROMALIDAE, TETRACAMPIDAE) PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1 Lista adnotată a speciilor de calcidide, leucospide, perilampide, eucharitide, pteromalide şi tetracampide.
  • Familia Chalcididae
  • Familia Leucospidae
  • Familia Perilampidae
  • Familia Eucharitidae
  • Familia Pteromalidae
  • Familia Tetracampidae
 • 4.2. Concluzii la capitolul 4

5. BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA CALCIDOIDELOR STUDIATE, RELAŢIILE TROFICE STABILITE (PLANTĂ-INSECTĂ FITOFAGĂ-PARAZITOID)
 • 5.1. Complexele himenopterelor parazitoide ale unor insecte fitofage, locul şi rolul speciilor de calcidoide în aceste complexe.
  • Complexul parazitoid la Tephritidae
  • Complexul parazitoid al cinipidului Cynips quercus (Fourcr.)
  • Complexul parazitoid al cinipidului Cynips quercusfolii L.
  • Complexul parazitoid al cinipidului Biorhiza pallida (Oliv.)
  • Complexul parazitoid al cinipidului Neuroterus quercusbaccarum (L.)
  • Calcidoidele ce se dezvoltă în tulpini de Artemisia annua L.
  • Specii de calcidoide obţinute din tulpini de Artemisia annua 1
 • 5.2. Relaţiile gazdă (Insecta, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera) - parazitoid (Hymenoptera, Chalcidoidea: Chacididae, Leucospidae, Perilampidae, Eucharitidae, Pteromalidae, Tetracampidae) înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

6. AFINITĂŢILE BIOGEOGRAFICE ALE CALCIDOIDELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 6.1. Distribuirea geografică a calcidoidelor studiate
 • 6.2. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE