Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea diagnosticului şi tratamentului invaziv prin evidenţierea predictorilor morfofuncţionali şi biochimici ai restenozei coronariene


Autor: Popovici Ion
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2011
Consultant ştiinţific: Savelie Costin
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.01 Mb / în română

Cuvinte Cheie

intervenţie coronariană invazivă (ICI), restenoză intra-stent (RIS), micro-ARN/143/145, markerii inflamatori, angiocoronarografie, ultrasonografia intravasculară (IVUS).

Adnotare

Teza este scrisă în limba română, expusă pe 198 de pagini şi constă din introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice, rezumate în limba română, rusă şi engleză şi bibliografia cu 236 de referinţe. Materialul ilustrativ include 55 de tabele şi 39 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 81 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu : cardiologie.

Scopul cercetării: Evidenţierea predictorilor morfofuncţionali şi biochimici ai restenozei coronariene secundare tratamentului prin ICI şi căile de optimizare a abordării intervenţionale.

Obiectivele cercetării: Evaluarea factorilor care influenţează RIS, a eficienţei tratamentului cu statine, precum şi evidenţierea mecanismelor restenozei prin aplicarea IVUS. Determinarea expresiei şi cantităţii micro-ARN/143/145, markerul fenotipului contractil al celulei musculare netede vasculare (CMNV), a MPM-2 şi a inhibitorului ei tisular specific în paternul biologic al stentului restenozat. Elaborarea şi validarea modalităţilor tehnice de reabordare a RIS. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Sunt în premieră evaluate aspectele modificării fenotipului CMNV în RIS, ale remodelării matricei extracelulare, precum şi ale procesului inflamator în zona neointimei.

Semnificaţia teoretică: Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în elucidarea unor mecanisme oportune ce vizează patogenia substratului morfologic al restenozei intra-stent, migrării celulare, precum şi a remodelării matricei extracelulare. S-a argumentat rolul micşorării expresiei şi cantităţii micro-ARN/143/145 în migrarea şi proliferarea CMNV, care formează un canton celular important al neointimei. Este evidenţiat unul din mecanismele reorganizării matricei extracelulare în restenoză, care se impune prin elevarea expresiei colagenazei IV pe fondalul micşorării expresiei inhibitorului ei tisular specific.

Valoarea aplicativă a lucrării: Este demonstrată valoarea predictivă a unor indici ce ţin de caracteristicile anatomice ale segmentului coronarian abordat şi opţiunile tehnice de implantare a stentului, a factorilor de risc cardiovascular asupra incidenţei RIS, precum şi fezabilitatea diagnostică şi de ghidare a IVUS privind corecţia arterei coronariene stenozate prin angioplastie cu stent. Sunt validate opţiunile de reabordare a stentului restenozat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în Clinica Institutului de Cardiologie, clinica particulară „Medparc” şi în procesul didactic la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.