Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţii teoretice şi experimentale privind procesul de uscare a caiselor cu folosirea curenţilor de înaltă frecvenţă.


Autor: Olga Lupu
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Andrei Lupaşco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Consultant ştiinţific: Galina Dicusar
doctor
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română
Adobe PDF document0.34 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

caise, convecţie, curenţi de înaltă frecvenţă, câmpul electromagnetic, uscare, temperatura, intensitate

Adnotare

Teza de doctorat în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice la specialitatea 05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 2005.

Teza este prezentată în formă de manuscris.

Se prezintă rezultatele teoretice şi experimentale ale cercetărilor privind intensificarea procesului de uscare a caiselor, expuse în 45 lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv 2 brevete de invenţie.

S-au determinat experimental parametrii electrofizici ai caiselor şi s-au stabilit dependenţele acestor parametri faţă de frecvenţa CEM, temperatura şi umiditatea produsului. S-a stabilit frecvenţa optimă de lucru a generatorului – 27 MHz;

S-au efectuat cercetări experimentale a cineticii procesului de uscare a caiselor prin metode convective şi combinate cu utilizarea UHF. S-au determinat caracteristicile cinetice ale procesului de uscare.

S-a elaborat modelul matematic al procesului de uscare, funcţie de durata procesului de uscare, temperatura, intensitatea CEM şi conţinutul de umiditate al produsului cercetat.

În baza cercetărilor efectuate s-a constatat, că uscarea caiselor prin metoda combinată de uscare trebuie efectuată la temperatura agentului termic de 100°C cu viteza de 0,65 m/s şi intensitatea CEM de 18000 V/m. Procesul de uscare trebuie efectuat în două etape: în prima etapă – de la conţinutul iniţial de umiditate până la conţinutul de umiditate critică, în etapă a două – până la atingerea conţinutului final de umiditate de 25 % - prin metoda combinată. Sa constatat că procesului de uscare prin metoda combinată se intensifica de 1,7 în comparaţie cu cea convectivă.

Se propune construcţia instalaţiei de uscare a caiselor în baza metodei combinate de uscare.