Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Recondiţionarea cilindrilor de motoare diesel cu acoperiri galvanice de compoziţie fier – carborund în cîmp hidrodinamic centrifug


Autor: Dumitru Croitoru
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ghenadie Gurianov
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Jana Bobanova
doctor
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cilindru, suprafaţa de sprijin a cilindrului, motor, diesel, recondiţionarea pieselor, reparaţie, proces tehnologic, tehnologii electrochimice, electrodepozitare, acoperiri galvanice, fier, crom, anod, catod, intensitatea curentului, densitatea de curent, tensiune, randament în funcţie de curent, potenţial, polarizare, electrolit-suspensie, fază dispersă, dimensiunea particulelor, concentraţia, carborund, compoziţii de fier, acoperiri galvanice de compoziţie, rotirea anodului, hidrodinamica, cîmp hidrodinamic centrifug, planificare matematică a experimentelor, ecuaţie de regresie, algoritm, programare, componenţa acoperirilor de compoziţie, funcţia de optimizare, optimizarea, structura, submicrostructura, densitatea dislocaţiilor, microdistorsiunea reţelei cristaline, blocuri mozaice, microduritate, rezistenţă la uzură, proprietăţile fizico-mecanice, uzură, contracorp, hon, honuire, bară diamant, presiune, presiune specifică, număr de curse duble, verificare experimentală, încercări de exploatare, importanţă practică, aplicare, efect economic

Adnotare

În lucrarea de teză sunt realizate cercetări orientate la elaborarea procesului tehnologic de recondiţionare a cilindrilor de motoare diesel cu acoperiri galvanice de compoziţie (AGC) fiercarborund.

Este elaborat procedeul depunerii AGC în cîmp hidrodinamic centrifug (CHC) creat de rotirea anodului în cuvă staţionară cu electrolit-suspensie (ES). Este stabilit că procesul de electroliză cu agitare intensivă a ES în CHC influenţează asupra activităţii electrochimice a electrozilor, creează efectul depolarizării şi contribuie la formarea acoperirilor calitative pe catod. Este stabilit că particulele de fază dispersă (FD) în condiţiile depozitării în CHC exercită o influenţă considerabilă asupra caracteristicilor structurii fine ce determină proprietăţile fizicomecanice ale acoperirilor. Sunt determinate legităţile formării AGC fier-carborund în cîmp hidrodinamic centrifug şi studiate proprietăţile fizico-mecanice ale lor. Variaţia frecvenţei de rotire a anodului în diapazon larg asigură posibilitatea dirijării componenţei AGC. Cea mai optimă uniformitate a acoperirilor în CHC se atinge la frecvenţa de rotire a anodului şi concentraţia maximă a particulelor de FD în electrolit. Sunt obţinute modelele matematice de interconexiune a factorilor de electrodepozitare a acoperirilor în CHC şi caracteristicile tehnice ale AGC fier-carborund. Sunt optimizate regimurile de electroliză pe baza funcţiei de optimizare pentru componenţa şi uniformitatea AGC.

Este studiată influenţa concentraţiei şi dimensiunilor particulelor disperse solide de carborund (SiC) asupra rezistenţei la uzură a AGC în condiţiile apropiate celor de lucrul motoarelor diesel reale. Este găsit conţinutul optim al FD de carborund în acoperirile de compoziţie de fier, ce asigură cea mai mică uzură liniară a probelor cu AGC şi contracorpului cromat. Este dovedită posibilitatea honuirii cilindrilor cu AGC cu bare de diamant macrogranulare fără ractificare preliminară la maşina de rectificare interior. Este stabilită interconexiunea dintre indicii de precizie şi factorii de prelucrare mecanică, dintre care cea mare influenţă o exercită presiunea barelor şi frecvenţa de rotire a honului. Procesul tehnologic este aplicat la uzina de reparaţie a motoarelor din Alexăndreni.

Lucrarea a fost realizată în conformitate cu planul de stat al AŞ a Republicii Moldova, compartimentul „Cercetarea legităţilor formării acoperirilor de fier rezistente la uzură” (nr. înregistrării de stat 01860012790, 05.02.09. tb), programul tehnico-ştiincific republican 04 „De elaborat tehnologii electrofizice progresive”, problema tehnico-ştiinţifică interramurală republicană 09 „De elaborat şi aplicat procese tehnologice noi pentru recondiţionarea organelor de maşini” ce asigură sporirea rezistenţei lor la uzură de 1,5 ... 2 ori.

Cuprins


CAPITOLUL I. Starea problemei
 • 1.1. Influenţa condiţiilor de lucru asupra resursei cilindrilor diesel şi starea fondului de reparaţie
 • 1.2. Metodele de recondiţionare şi durificare a cilindrilor
 • 1.3. Căile de perfecţionare a proceselor tehnologice de recondiţionare a pieselor cu acoperiri galvanice de compoziţie (AGC)

CAPITOLUL II. Formularea problemei şi metodica generală de cercetare
 • 2.1. Formularea problemei
 • 2.2. Metodica generală de cercetare
 • 2.2.1. Instalaţia experimentală pentru depunerea acoperirilor, dispozitivul galvanic, celula, probele şi aparatele
 • 2.2.2. Selectarea, prepararea şi verificarea electrolit – suspensiei
 • 2.2.3. Estimarea proprietăţilor fizico – mecanice şi prelucrabilităţii AGC
 • 2.2.4. Estimarea exactităţii datelor experimentale

CAPITOLUL III. Particularităţile depozitării acoperirilor galvanice de compoziţie în cîmp hidrodinamic centrifug, structura şi microduritatea lor
 • 3.1. Probleme de studiu
 • 3.2. Modul de desfăşurare a cercetărilor
 • 3.3. Rezultatele cercetărilor şi analiza lor
 • 3.3.1. Particularităţile depozitării AGC în cîmp hidrodinamic centrifug (CHC)
 • 3.3.1.1. Influenţa condiţiilor electrolizei asupra polarizării electrozilor
 • 3.3.1.2. Influenţa condiţiilor electrolizei asupra randamentului în funcţie de curent al AGC
 • 3.3.2. Influenţa CHC asupra structurii şi microdurităţii AGC
 • 3.3.2.1. Influenţa condiţiilor de electroliză asupra uniformităţii de depozitare şi conţinutului fazei disperse în AGC
 • 3.3.2.2. Influenţa condiţiilor de electroliză asupra structurii şi microdurităţii acoperirilor de compoziţie

CAPITOLUL IV. Rezistenţa la uzură şi prelucrabilitatea agc
 • 4.1. Probleme de studiu
 • 4.2. Modul de desfăşurare a cercetărilor
 • 4.3. Rezultatele cercetărilor şi analiza lor
 • 4.3.1. Rezistenţa la uzură a AGC la mişcarea alternativă a pieselor
 • 4.3.2. Studiul regimurilor de prelucrare finală a AGC

CAPITOLUL V. Procesul tehnologic de recondiţionare a cilindrilor diesel cu agc, încercările de producţie şi estimarea tehnico-economică
 • 5.1. Probleme de studiu
 • 5.2. Elaborarea procesului tehnologic de recondiţionare a cilindrilor diesel cu AGC în cîmp hidrodinamic centrifug
 • 5.3. Elaborarea utilajului şi liniei galvanice pentru recondiţionarea cilindrilor diesel
 • 5.4. Încercările de experiment şi producţie ale proceselor tehnologice şi pieselor
 • 5.5. Implementarea procesului tehnologic şi estimarea tehnico-economică a lui. Recomandări şi propuneri pentru extinderea aplicării tehnologiei