Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stoicev Petru, doctor habilitat, profesor universitarStoicev Petru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1415
Specialităţi abilitate: 05.02.04 - Tribologie
05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Cercetări privind omiterea efectelor de priză dintre suprafețele metalice și nemetalice prin intermediul peliculelor de grafit 05.03.01 UTM conducător
conducător
Topală Pavel
30.09.2022
D Cercetări privind conceperea, proiectarea şi elaborarea „electrozilor-scule” pentru formarea straturilor de suprafaţă cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls 05.03.05 UTM conducător
conducător
Topală Pavel
31.07.2020
D Argumentarea parametrilor constructiv-funcționali ai organelor de încorporare în sol a semințelor pentru semănători 05.20.01 UASM consultant
conducător
Serbin Vladimir
06.12.2019
DH Studiului fundamental şi aplicativ ale efectelor electroerozive în tehnologiile neconvenţionale 05.03.01 consultant 19.06.2008