Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stoicev Petru, doctor habilitat, profesor universitarStoicev Petru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1415
Specialităţi abilitate: 05.02.04 - Tribologie
05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tehnologia de obţinere a acoperirilor nanostructurate durificate prin scântei electrice pe aliaje de aluminiu și utilizarea lor în restaurarea și repararea pieselor de mașini 05.16.06 IFA preşedinte CSS
conducător
Dicusar Alexandru
25.10.2016
DH Tehnologia şi mijloacele tehnice de producere şi utilizare a biocombustibililor în baza alcoolilor monoatomici 05.20.01 Institutul de Tehnică Agr... preşedinte CSS
consultant
Hăbăşescu Ion
16.12.2016

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Studiului fundamental şi aplicativ ale efectelor electroerozive în tehnologiile neconvenţionale 05.03.01 consultant 19.06.2008