Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.20.03 – Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Tehnică

Formula specialităţii
„Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare” este o ramură a ştiinţei despre metodele de exploatare, mentenanţă preventivă şi corectivă a mijloacelor tehnice din fitotehnie, zootehnie, , îmbunătăţiri funciare, ameliorarea silvică, transport rutier, industria de prelucrare şi păstrare a producţiei agricole şi alte domenii conexe agriculturii.

Rezolvarea problemelor tehnico-ştiinţifice ale acestei specialităţi asigură sporirea calităţii utilajului aplicat în agricultură şi celui similar din alte sectoare ale economiei naţionale, contribuie la ameliorarea condiţiilor de muncă, îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole şi industriei alimentare, ocrotirea mediului înconjurător.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Specialitatea 05.20.03 „Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare” este argumentată de specificul condiţiilor de exploatare şi mentenanţă a tehnicii agricole şi industriei prelucrătoare. Aceste condiţii impun particularităţi distincte în raport cu alte specialităţi adiacente. Totodată soluţionarea obiectivelor structurate în investiţiile ştiinţifice la specialitatea 05.20.03 se confruntă şi se va confrunta cu foarte multe probleme specifice unui şir de discipline adiacente, chemate să completeze şi să perfecţioneze rezultatele ştiinţifice obţinute.

Astfel delimitarea faţă de specialitatea 05.20.01 constă în aceea că această specialitate este preocupată de cercetarea, proiectarea şi perfecţionarea sistemelor şi mijloacelor de mecanizare a agriculturii noi, pe când specialitatea 05.20.03 este chemată să soluţioneze problemele specifice exploatării şi mentenanţei tehnicii existente.

Delimitările, în raport cu specialitate 05.20.02, sunt precizate de specificul acestei specialităţi şi anume domeniului „energetică” cu aplicaţie la condiţiile din agricultură. Această specialitate este preocupată de cercetări fundamentale din domeniul respectiv, pe când specialitate 05.20.03 studiază doar un şir limitat de probleme adiacente, legate de exploatarea, mentenanţa şi fiabilitatea unor sisteme mecanice, folosite în energetică.

Aceeaşi situaţie se manifestă şi la delimitările faţă de specialităţile „Tribologie”, „Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)”, „Tehnologii şi utilaje de sudare şi de prelucrare cu laser” „Automobile şi tractoare”, „Metrologie şi asigurare metrologică, standardizare şi certificare (pe ramuri)”, „Exploatarea şi studiul transportului (rutier, tehnologic)”, „Protecţia muncii (pe ramuri)”.

Astfel, în raport cu specialitatea „Tribologie”, specialitatea vizată este preocupată, în special de interacţiunea factorilor tribologici care se manifestă la nivelul tribosistemelor tehnologice renovate şi aplicate în condiţiile producţiei agricole şi industriei prelucrătoare.

Referitor la specialităţile „Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)” şi „Tehnologii şi utilaje de sudare şi de prelucrare cu laser” se specifică că specialitate 05.20.03 este preocupată de problemele legate de prelucrarea mecanică, prelucrarea netradiţională şi prelucrare prin sudare doar în cadrul recondiţionării, durificării şi renovării tehnicii respective, luând în considerare toate aspectele tehnologice, constructive şi manageriale specifice mentenanţei tehnicii agricole şi celei similare din alte domenii ale economiei naţionale.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare” cu specialităţile adiacente, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor din domeniul respectiv.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Marian Grigore – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, decanul Facultăţii de Mecanizare şi Automatizare a Agriculturii, UASM;
  2. Lăcusta Ion – doctor în ştiinţe tehnice, profesor universitar, şef catedră „Exploatare parcului de maşini şi tractoare şi protecţia muncii”, UASM;
  3. Lîşco Gheorghe – doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, catedra „Exploatare parcului de maşini şi tractoare şi protecţia muncii”, UASM;
  4. Sidorov Vladimir – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, şef catedră „Reparaţii de maşini şi tehnologia materialelor”, UASM;
  5. Gorobeţ Vladimir - doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, prodecanul Facultăţii de Mecanizare şi Automatizare a Agriculturii, UASM.