Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile de diagnostic şi tratament laparo-endoscopic a formelor complicate de colecistită acută


Autor: Suman Ala
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Anatol Ghereg
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.27-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 ianuarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

arborele biliar, colelitiază, colecistite calculoase, colecistita calculoasă acută complicată, evoluţie clinică, tratament

Adnotare

Teza este expusă pe 149 de pagini, cuprinde Introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografia din 233 surse, 21 figuri,17 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: chirurgie generală.

Scopul studiului: Ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical al CCAC prin îmbinarea metodelor chirurgicale miniinvazive şi endoscopice. Obiectivele studiului: Evidenţierea unor aspecte clinico–paraclinice ale CCAC. Analiza comparativă a complicaţiilor postoperatorii ale CCAC în funcţie de durata maladiei. Elaborarea unor măsuri de reducere a complicaţiilor intra- şi postoperatorii al CEL pentru CCAC. Stabilirea frecvenţei asocierilor CCA distructive cu colangiolitiaza ca componentă virtuală a CCAC. Analiza rezultatelor tratamentului chirurgical al CCAC prin intermediul tehnicilor laparo- şi endoscopice.

Metodologia cercetării: studiul clinic. Materialul studiat a fost cercetat prin analiza detaliată a colecistitei calculoase acute complicate pe materialul propriu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost realizat un studiu complex referitor la diagnosticul şi tratamentul laparoscopic şi endoscopic al CCAC. S-au cercetat cauzele, incidenţa şi evoluţia proceselor inflamatorii ale veziculei biliare. S-au reliefat unele aspecte de ordin terminologic al colecistite calculoase acute complicate.

Problema soluţionării în teză: rezolvarea diverselor forme ale CACC, prin intervenţiile chirurgicale laparoscopice, care au fost precedate de metodele endoscopice la necesitate, cu reducerea complicaţiilor postoperatorii şi a letalităţii, în special la persoane cu vârstă avansată.

Semnificaţia teoretică, valoarea aplicativă a lucrării: Intervenţiile laparo-endoscopice au devenit metode de predilecţie în rezolvarea colecistitelor calculoase, inclusiv şi a CCAC. Durata redusă a spitalizării caracteristică CEL pentru CCAC şi CCC, îmbunătăţeşte starea psihologică şi al funcţionalităţii socio-biologice. Rezultatele obţinute, contribuie la reducerea termenelor de recuperare medico-socială a pacienţilor şi diminuarea cazurilor de invalidizare. S-a stabilit că o măsură importantă în prevenirea complicaţiilor intraoperatorii este conversiunea în timpul la CET.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: O parte a informaţiei obţinute în actualul studiu a fost propusă şi confirmată în calitate – de inovaţii (4), certificat cu drept de autor (1) prezentate. Rezultatele lucrării au fost implementate în procesul de instruire (studenţi, rezidenţi și cursanţi).

Cuprins


1. CONSIDERATII REFERITOR LA TRATAMENTUL CHIRURGICAL MINIINVAZIV AL COLECISTITEI ACUTE COMPLICATE
 • 1.1. Colecistul în sistemul biliopancreaticoduodenal. Generalităţi
 • 1.2. Evoluţia clinică şi diagnosticul diferenţial ale colecistitei acute complicate
 • 1.3. Tratamentul chirurgical laparoscopic al colecistitelor complicate
 • 1.4. Complicaţiile intra- şi postoperatorii ale colecistitei acute complicate
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE INVESTIGAŢILOR
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Caracteristica pacienţiolr incluşi în studiu prin prisma unor indicatori numerici
 • 2.3. Metodele de cercetare
 • 2.4. Prelucrarea statistică
 • 2.5. Metode de analiză rezultatelor obţinute
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. EVOLUŢIA CLINICĂ, DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL COLECISTITEI CALCULOASE ACUTE COMPLICATE
 • 3.1. Evoluţia clinica şi diagnosticul pacienţilor lotului principal
 • 3.1.1. Criterii de selectare a pacienţilor cu colecistită complicată
 • 3.1.2. Particularităţi paraclinice în funcţie de evoluţia clinică a colecistitei complicate
 • 3.1.3. Particularităţi instrumentale în funcţie de evoluţia clinică a colecistitei complicate
 • 3.2. Concluziile la capitolul 3

4. TRATAMENTUL CONTEMPORAN AL COLECISTITELOR CALCULOASE
 • 4.1. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE