Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Parlamentul European: evoluţie şi probleme juridice


Autor: Carolina Smochina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Nicolae Osmochescu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 octombrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Cuvinte Cheie

integrare europeană, drept al Uniunii Europene, tratate comunitare, Comunitate Europeană, Uniune Europeană, instituţii comunitare, Adunare Parlamentară, Parlament European, acquis comunitar, Constituţie pentru Europa, competenţe, politici comune, funcţie legislativă, iniţiativă legislativă, consultare, cooperare, codecizie, buget, Acord de Parteneriat şi Cooperare, Planul de Acţiuni

Adnotare

Teză prezentată pentru obţinerea titlului de doctor în drept, specialitatea 12.00.10 – Drept internaţional public, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 2005, Manuscris.

Această investigaţie ştiinţifică, fiind parte integrantă a doctrinei dreptului Uniunii Europene, detaliază problemele legate de organizarea şi activitatea Parlamentului European.

Referindu-ne la gradul de studiere al mai multor aspecte legate de organizarea şi funcţionarea Parlamentului European, a competenţei, procedurii de alegere, statutul parlamentarilor este de menţionat că şi-au găsit reflectare în literatura de specialitate. Însă în ştiinţa juridică se constată diverse opinii şi concepţii doctrinare care nu delimitează clar aria de acţiune a Parlamentului European. A fost şi rămâne deosebit de actuală investigaţia unor astfel de fenomene ale realităţii juridice, care se referă la problematica prezentă şi care n-au cunoscut o interpretare omogenă în dreptul Uniunii Europene. Aceasta constituie o motivaţie în plus pentru explorarea instituţiilor reprezentative a statelor membre şi a actualelor concepte care reprezintă fundamentul dreptului Uniunii Europene.

Analizând fenomenul luat în discuţie, am relevat că studierea rolului Parlamentului European şi al conexiunilor acestuia cu organismele statelor membre a devenit importantă atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Obiectivul propus este atins prin formularea reglementărilor juridice privind organizarea şi funcţionarea Parlamentului European, analiza originii şi evoluţiei construcţiei europene şi caracteristica reglementării problemei integrării europene în tratatele internaţionale. Este cercetată baza juridică de funcţionare a Parlamentului European, structura Parlamentului European, atribuţiile şi particularităţile procedurii legislative şi direcţiile de dezvoltare în scopul de a elucida posibilele consecinţe negative de viitor.

Lucrarea este o contribuţie la reflectarea poziţiei şi acţiunilor Republicii Moldova referitor la fenomenul integrării europene. Se consideră drept cea mai eficientă cale pentru Republica Moldova de a efectua primii paşi spre integrarea în UE prin punerea în aplicare a Planului de Acţiuni, valorificând astfel la maximum potenţialul de colaborare cu statele europene.

Lucrarea posedă o construcţie conceptuală de studiu monografic, înglobând şi îmbinând aspecte teoretice şi istorice ale fenomenului integrării europene.

Considerăm că studiul efectuat va permite, ţinând cont de experienţa integrării europene, să creăm un model optim pentru apropierea, armonizarea şi ralierea legislaţiei Republicii Moldova la standardele dreptului Uniunii Europene.

Cuprins


CAPITOLUL I. Parlamentul European: etapele formării, natura juridică şi raportul cu alte instituţii comunitare
 • 1.1 Primele construcţii europene şi rolul adunărilor parlamentare
 • 1.2 Adunarea Parlamentară şi rolul ei în crearea şi evoluţia Comunităţilor Europene
 • 1.3 Parlamentul European prin prisma Tratatelor de la Maastricht, Amsterdam şi Nisa

CAPITOLUL II. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European
 • 2.1 Parlamentul European: organele, grupurile politice şi deputaţii
 • 2.2 Competenţele Parlamentului European
 • 2.3 Relaţiile Parlamentului European cu parlamentele naţionale

CAPITOLUL III. O constituţie pentru Europa - fundamentul politic şi juridic: strategie de deschidere, colaborare şi civilizaţie
 • 3.1 Evoluţia şi procesul de elaborare a Proiectului Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa
 • 3.2 Baza juridică de funcţionare a Parlamentului European conform Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa
 • 3.3 Poziţia Parlamentului European faţă de Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa

CAPITOLUL IV. Parlamentul European – instituţie cu orientări spre exterior
 • 4.1 Relaţiile Parlamentului European cu statele vecine
 • 4.2 Comunitatea Statelor Independente şi practica integrării în Uniunea Europeană
 • 4.3 Consideraţii generale privind activitatea Parlamentului European şi a legislativului moldovenesc în contextul opţiunii pro-europene