Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Evaluarea acţiunii unor compuşi coordinativi ai cobaltului asupra funcţiei hematopoietice la purcei în perioada postnatală timpurie


Autor: Balan Diana
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ştefan Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 30-03.00.13-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română
Adobe PDF document0.71 Mb / în rusă

Teza

CZU 636.4:612.11/.12

Adobe PDF document 2.06 Mb / în rusă
146 pagini


Cuvinte Cheie

anemia, eritrocitele, hemoglobină, hematocrit, ferritină, transferină, fosfataza alcalină, fier seric, alaninaminotransferază, aspartataminotransferază

Adnotare

Structura tezei: introducere, 7 capitole, concluzii şi recomandări practice, bibliografia conţine 208 surse bibliografice, 127 de pagini de text de bază, 52 de desene, 49 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Biologie

Scopul lucrării: de a studia eficacitatea unor compuşi coordinativi ai cobaltului în profilaxia anemiei fiziologice la purceii nou-născuţi, precum şi la înţărcarea lor.

Obiectivele lucrării: Evaluarea dinamicii indicilor hematologici la tineretul porcin pe fondul administrării unor compuşi coordinativi ai cobaltului; aprecierea influenţei remediilor în cauză asupra unor indici biochimici ai serului sanguin la purcei în perioada postnatală timpurie; a elucida analiza comparativă a eficacităţii remediilor utilizate în scopul aprecierii lor în cadrul sistemului hematopoietic şi rezistenţei nespecifice la purceii nou-născuţi; eficacitatea remediilor preparate asupra intensităţii creşterii şi dezvoltării purceilor nou-născuţi.

Problema ştiinţifică. Argumentarea ştiinţifică a eficacităţii compuşilor coordinativi ai cobaltului în profilaxia anemiei fiziologice la purceii nou-născuţi, prin efectul lor stimulator asupra funcţiei hematopoietice, influenţei lor netoxice asupra organismului, eficienţei atenuării stresului înţărcării şi nu în ultimul rînd aupra sporirii masei vii a corpului în perioada postnatală timpurie.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: S-au obţinut noi rezultate, privind influenţa unor compuşi coordinativi ai cobaltului şi bromului în profilaxia anemiei alimentare şi stresului înţărcării la purceii noi-născuţi. S-a studiat influenţa compuşilor nominalizaţi asupra funcţiei hematopoietice, unor indici biochimici la purcei în perioada postnatală timpurie, precum şi a procesului de înţărcare.

Semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele investigaţiilor obţinute permit de a concluziona implementarea lor în procesele de profilaxie a anemiei alimentare şi atenuării stresului înţărcării purceilor în perioada postnatală timpurie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Pe parcursul şi după efectuarea investigaţiilor, rezultatele obţinute au fost propuse şi recomandate crescătorilor de porcine din gospodăriile nominalizate. Mai mult decăt atât, indicii obţinuţi au fost implimentaţi în procesul didactic şi ştiinţific. Drept confirmare, în baza rezultatelor obţinute au fost întocmite 9 teze de licenţă ale studenţilor.

Cuprins


1. ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ КОБАЛЬТА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ
 • 1.1. Роль кобальта в процессе кроветворения
 • 1.2. Влияние кобальта на сердечнососудистую систему
 • 1.3. Влияние кобальта на процессы пищеварения
 • 1.4.Влияние кобальта на обмен веществ в организме животных
 • 1.5. Влияние кобальта на функцию эндокринных желез и на активность гормонов
 • 1.6. Роль кобальта в обмене минеральных веществ и процессах окостенения
 • 1.7. Влияние кобальта на содержание витаминов в организме животных
 • 1.8 Метаболизм кобальта
 • 1.9 Механизм действия кобальта
 • 1.10.Эффективность использования органических соединения микроэлементов для профилактики и лечения микроэлементозов животных
 • 1.11. Выводы к первому разделу

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

3. ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ S1, S2, S3, S4 НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОРОСЯТ

 • 3.1 Динамика гематологических показателей крови у поросят контрольной группы
 • 3.2 Влияние препарата сульфата дитиобисдиметилглиоксимато кобальт (III)
 • (S1) на гематологическую функцию поросят в раннем постнатальном онтогенезе
 • 3.3. Влияние препарата хлорид кобальта (II) гексагидрат (S2)
 • на гематологическую функцию поросят в раннем постнатальном онтогенезе
 • 3.4. Влияние препарата кислота диброманелинбисдиметилглиоксимато кобальт (III)
 • (S3) на гематологическую функцию поросят в раннем постнатальном онтогенезе
 • 3.5. Влияние препарата гидрат бромабисдиметилглиоксимато кобальт (III)
 • (S4) на гематологическую функцию поросят в раннем постнатальном онтогенезе
 • 3.6. Выводы по третьему разделу

4. ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ S1, S2, S3, S4 НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОРОСЯТ
 • 4.1. Влияние препарата сульфата дитиобисдиметилглиоксимато кобальт (III) (S1)
  • 4.1.1.на содержание некоторых ферментов в сыворотке крови поросят
  • 4.1.2.на биохимические показатели крови поросят
 • 4.2. Влияние препарата хлорид кобальта (II) гексагидрат (S2)
  • 4.2.1.на содержание некоторых ферментов в сыворотке крови поросят
  • 4.2.2. на биохимические показатели крови поросят
 • 4.3. Влияние препарата кислота диброманелинбисдиметилглиоксимато кобальт (III) (S3)
  • 4.3.1.на содержание некоторых ферментов в сыворотке крови поросят
  • 4.3.2. биохимические показатели крови поросят
 • 4.4. Влияние препарата гидрат бромабисдиметилглиоксимато кобальт (III) (S4)
  • 4.4.1. на содержание некоторых ферментов в сыворотке крови поросят
  • 4.4.2. на биохимические показатели крови поросят
 • 4.5. Выводы к четвертому разделу
5. ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ S1, S2, S3, S4 НА ДИНАМИКУ ЖИВОЙ МАССЫ ПОРОСЯТ
 • 5.1.Динамика живого веса у поросят контрольной группы
 • 5.2.Влияние препарата сульфата дитиобисдиметилглиоксимато кобальт (III) (S1) на живой вес поросят
 • 5.3.Влияние препарата хлорид кобальта (II) гексагидрат (S2) на живой вес поросят
 • 5.4.Влияние препарата кислота диброманелинбисдиметилглиоксимато кобальт (III) (S3) на живой вес поросят
 • 5.5.Влияние препарата гидрат бромабисдиметилглиоксимато кобальт (III) (S4)на живой вес поросят
 • 5.6.. Выводы к пятому разделу

6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ S1, S2, S3, S4 НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОРОСЯТ
 • 6.1.Сравнительная характеристика влияния препаратов S1, S2, S3, S4 на гематологические показатели крови поросят в ранний постнатальный период
 • 6.2.Сравнительная характеристика влияния препаратов S1,S2,S3,S4 на некоторые биохимические показатели в сыворотке крови поросят в ранний постнатальный период
 • 6.3.Сравнительная характеристика влияния препаратов S1, S2, S3, S4 на живой вес поросят, на период опытов
 • 6.4. Расчет экономической эффективности применения рекомендуемых препаратов в свиноводстве