Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 /

Teze, iulie 2012

Teze [39]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Reperarea prejudiciului prin echivalent bănesc în context integraţionist european drept 05.07.2012
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Metodologia studierii matematicii în instituţii cu profil tehnic prin intermediul noilor tehnologii informaţionale pedagogie 05.07.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Reglementarea internaţională a conflictelor armate interne drept 05.07.2012
12.00.10 - Drept internaţional public
D Productivitatea speciilor drupacee în funcţie de soi şi forma de coroană ştiinţe agricole 05.07.2012
06.01.07 - Pomicultură
D Optimizarea neliniară cu restricţii speciale pentru cercetări comparative economie 05.07.2012
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Evaluarea fiziologo-igienică a instruirii elevilor la lecţiile de informatică medicină 05.07.2012
14.00.07 - Igienă
D Eficienta economica a intensificarii ramurii fitotehnice în aspect regional economie 05.07.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Organizarea instituţiei notariatului în sistemul de drept din Republica Moldova şi perspectivele ei de dezvoltare drept 05.07.2012
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Reglementări internaţionale privind drepturile femeii în dreptul internaţional public drept 05.07.2012
12.00.10 - Drept internaţional public
D Tratamentul laringitelor cronice cu Regesan (studiu clinico-experimental) medicină 05.07.2012
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Particularitățile corelative ale sistemului motor și conexiunile intercorticale în normă și patologie medicină 05.07.2012
14.00.13 - Neurologie
D Estimarea igienică a impactului unor factori de mediu asupra morbidităţii populaţiei rurale prin osteoartroză medicină 05.07.2012
14.00.07 - Igienă
D Migrena cronică şi asimetria ventriculară cerebrală (studiu clinico-neuroimagistic şi electrofiziologic) medicină 05.07.2012
14.00.13 - Neurologie
D Managementul diagnosticului precoce a tumorilor pielii în condiţiile Centrului Medical Privat medicină 05.07.2012
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Particularitatile etiopatogenice, clinice si terapeutice în afectarea aparatului digestiv la copiii cu fibroza chistica medicină 05.07.2012
14.00.09 - Pediatrie
D Particularităţi clinico-morfologice ale hidatidozei hepatice la copil medicină 05.07.2012
14.00.15 - Anatomie patologică
D Studierea proceselor de autopurificare a apelor naturale în prezenţa diferitor forme de migrare ale fierului şi cuprului chimie 05.07.2012
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Teatrul popular din basarabia şi nordul bucovinei: afirmarea dramaticului şi poetica sincretică filologie 05.07.2012
10.01.09 - Folcloristică
D Eficientizarea studierii matematicii şcolare prin intermediul metodelor activ – participative pedagogie 05.07.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Purtătorii tehnico-electronici de informaţie în calitate de înregistrări în probatoriul penal. Probleme de administrare şi admisibilitate drept 05.07.2012
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Aplicarea cunoştinţelor speciale medicale la cercetarea cauzelor penale drept 05.07.2012
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Aspecte teoretice şi practice ale infracţiunii de şantaj drept 05.07.2012
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Concertul pentru violă şi orchestră: modalităţí de studiu studiul artelor, culturologie 05.07.2012
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Creaţia compozitorilor din Republica Moldova în repertoriul corului de copii studiul artelor, culturologie 05.07.2012
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare a bolnavilor cu sechele cicatriciale în regiunea locomotorului medicină 05.07.2012
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Dezvoltarea capitalului uman în condiţiile formării economiei inovaţionale economie 05.07.2012
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Formarea competenţei de comunicare verbală în procesul de învăţare integrată a limbii ruse pedagogie 05.07.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Fenomenul sărăciei - problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii economie 05.07.2012
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
DH Evaluarea şi gestiunea eficientă a patrimoniului public în Republica Moldova economie 05.07.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Perfecţionarea relaţiilor funciare în contextul consolidării exploataţiilor agricole şi dezvoltării durabile a sectorului agrar din Republica Moldova economie 05.07.2012
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Structura liricii şaizeciste filologie 05.07.2012
10.01.01 - Literatura română
DH Tehnologii telemedicale în sistemul educaţional şi de sănătate medicină 05.07.2012
14.00.33 - Medicină socială şi management
DH Migrena cronică şi tulburările vegetative asociate (studiu epidemiologic, clinico–neurofiziologic şi terapeutic) medicină 05.07.2012
14.00.13 - Neurologie
DH Elasticitatea arterială şi indicii hemodinamicii centrale: evaluare şi concepte patofiziologice de interdependenţă medicină 05.07.2012
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
DH Modele, algoritmi şi instrumente de proiectare şi analiză a bazelor de date ştiinţe fizico-matematice 05.07.2012
01.05.05 - Sisteme informaţionale
D Conceptualizarea educaţiei prospective în cadrul universitar pedagogie 05.07.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Fundamentarea pedagogică a acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei pedagogie 05.07.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Impactul opţionalului de fizică în structură curriculară interdisciplinară pedagogie 05.07.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Compusi coordinativi ai cobaltului(III), nichelului(II) si cuprului(II) în baza a-dioximelor cu anioni anorganici. Sinteza, structura, proprietați chimie 05.07.2012
02.00.01 - Chimie anorganică