Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Diagnosticul diferenţial şi tratamentul chirurgical etiopatogenic individual adaptat al sindromului de colostază cronică la copil


Autor: Boian Gavril
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrică
Anul:2012
Consultant ştiinţific: Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
CSS: DH 50-14.00.27-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document7.72 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sindrom de colostază cronică la copil, etiopatogenie, management de diagnostic şi tratament medico-chirurgical.

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 254 pagini de text electronic şi se compartimentează în: introducere, 9 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografia din 448 numiri, anexe, 90 figuri, 51 de tabele. La subiectul tezei au fost publicate 67 lucrări ştiinţifice, inclusiv o monografie, 37 articole, 19 teze, 6 brevete de invenţie, 3 inovaţii şi o recomandare metodică.

Domeniul de studiu. Pacienţii cronic constipaţi care au fost supuşi diagnosticului clinico-paraclinic multimodal pentru stabilirea patologiei în cauză şi asigurarea tratamentului medico-chirurgical etiopatogenic individual adaptat.

Scopul şi obiectivele lucrării. Estimarea particularităţilor clinico–paraclinice de diagnostic diferenţial şi tratament medico-chirurgical etiopatogenic adaptat în SCC la copil. Determinarea factorilor de risc şi a particularităţilor clinico-paraclinice evolutive; evidenţierea valorii informativ-diagnostice a metodelor clinico-paraclinice de examinare; elaborarea algoritmului de diagnostic diferenţial şi a schemei patogeniei bolii; argumentarea diagnosticului şi tratamentului.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Programul diagnostico-curativ a fost elaborat în baza evaluării multidisciplinare a unui lot de 2859 pacienţi cu vârsta 6 luni – 15 ani care sufereau de SCC. Loturile luate în studiu vizau vârsta, caracterul patologiei, specificul de diagnostic diferenţial şi asigurare anestetico-chirurgicală. Pacienţii au fost examinaţi pre-, postoperator şi la distanţă, lotul de martori constituindu-l copiii sănătoşi, comparabili după vârstă.

Inovaţia ştiinţifică a lucrării. Estimează valoarea informativ-diagnostică a metodelor de examinare clinico-paraclinică generală şi loco-regională, demonstrând prioritatea atitudinii etiopatogenic individual adaptate în diagnosticul şi tratamentul SCC la copil.

Semnificaţia teoretică, valoarea aplicativă şi implementarea rezultatelor lucrării.A fost elaborat, obiectiv argumentat şi recomandat pentru implementare în practică programul de diagnostic diferenţial şi tratament medico-chirurgical etiopatogenic individual adaptat al SCC la copil. Managementul diagnostico-curativ elaborat permite soluţionarea definitivă a problemei.