Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Infecţia acută chirurgicală la copiii de până la 7 ani


Autor: Revenco Ina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pneumonia bacteriană distructivă acută, osteomielita hematogenă acută, peritonita acută, citokine, interleukine, Polyoxidoniu.

Adnotare

Cuvintele cheie: pneumonia bacteriană distructivă acută, osteomielita hematogenă acută, peritonita acută, citokine, interleukine, Polyoxidoniu.

Domeniul de studiu: chirurgie pediatrică.

Scopul lucrării: Ameliorarea rezultatelor tratamentului medico-chirurgical în infecţia acută chirurgicală la copii de până la 7 ani prin optimizarea schemelor de diagnostic, tratament şi de profilaxie.

Obiectivele lucrării: Determinarea incidenţei, particularităţilor clinico-evolutive, modificărilor bioumorale, bacteriologice şi histomorfologice ce au loc în infecţia acută chirurgicală la copii; elaborarea unui algoritm de diagnostic medico-chirurgical şi evaluarea eficienţei tratamentului modificat, comparativ cu cel tradiţional.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Studiul de faţă bazat pe o metodologie complexă clinico-paraclinică, tratament medico-chirurgical şi conservativ utilizat a permis determinarea incidenţei, factorilor etiopatogenici, succesiunea metodelor de examinare clinico-paraclinică şi tratament a pacienţilor cu infecţie acută chirurgicală la copii de până la 7 ani.

Problema ştiinţifică soluţionată: Au fost evaluate mecanismele fiziopatologice, care stau la baza procesului acut chirurgical, s-a argumentat utilizarea metodelor de tratament, fiind elaborat un tratament selectiv complex, cu includerea preparatelor imunomodulatoare.

Semnificaţia teoretică a studiului: Au fost obiectivizate modificările indicilor bioumorali, gradul de intoxicaţie endogenă, prin estimarea markerilor biochimici în serul sanguin cât şi gradul de alterare a membranelor celulare în dependenţă de tipul infecţiei acute chirurgicale. Ca rezultat a fost elaborată tactica medico-chirurgicală diferenţiată.

Valoarea practică a lucrării: S-a elaborat o schemă de diagnostic şi tratament diferenţiat în funcţie de tipul infecţiei acute chirurgicale şi al complicaţiilor asociate, ce a permis ameliorarea rezultatelor tratamentului medico-chirurgical.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele obţinute sunt implementate în activitatea secţiei chirurgie septică, reanimare chirurgicală a Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”, a IMSP IM şi C cât şi în procesul didactic al Catedrei de Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie pediatrică a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. CARACTERISTICA GENERALĂ A INFECŢIEI ACUTE CHIRURGICALE GENERALIZATE LA COPII
 • 1. Unele aspecte patogenetice privind evoluţia infecţiei acute chirurgicale la copii
 • 2. Formele septico-purulente. Frecvenţă şi particularităţi clinico-paraclinice
 • 3. Peritonita septico-purulentă. Concepte şi principii patogenetice de clasificare
 • 4. Principii de diagnostic şi tratament în afecţiunile septico-purulente la copii
 • 5. Importanţa markerilor biochimici în diagnosticul infecţiei acute chirurgicale la copii
 • 6. Rolul preparatelor imunomodulatoare în tratamentul infecţiei acute chirurgicale la copii
 • 7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE. CARACTERISTICA LOTULUI DE STUDIU ŞI MANAGEMENTUL CERCETĂRII
 • 1.Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea lotului de studiu
 • 2.Managementul diagnostic şi metode clinico-paraclinice de examinare şi cercetare
 • 3. Identificarea particularităţilor morfologice şi histomorfologice
 • 4. Tactici medico-chirurgicale şi de supraveghere
 • 5. Metode de prelucrare şi evaluare statistică a rezultatelor obţinute
 • 6. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢI CLINICO-PARACLINICE ÎN EVOLUŢIA ŞI PRONOSTICUL INFECŢIEI ACUTE CHIRURGICALE GENERALIZATE LA COPII
 • 1. Caracteristica generală a infecţiei acute chirurgicale la copii (studiu retrospectiv)
 • 2. Caracteristica generală a infecţiei acute chirurgicale la copii (studiu prospectiv)
 • 3. Studiul markerilor biochimici în evoluţia şi pronosticul infecţiei acute chirurgicale
 • 4. Rolul citokinelor proinflamatorii şi antiinflamatorii în răspunsul antiinflamator la copiii cu infecţie acută chirurgicală
 • 5. Influenţa infecţiei acute chirurgicale la copil asupra peptidelor cu masă moleculară medie şi a substanţei necrotice
 • 6. Valoarea prognostică a oxidului nitric în evoluţia clinică a infecţiei acute chirurgicale
 • 7. Rolul ceruloplasminei şi a carnosinei în etiopatogenia şi fiziopatologia infecţiei acute chirurgicale
 • 8. Relaţia între principalii germeni decelaţi şi clinica la copiii cu infecţie acută chirurgicală
 • 9. Aspecte morfologice intraoperatorii, histomorfologice în infecţia acută chirurgicală
 • 10. Concluzii la capitolul 3

4. CONDUITA MEDICO-CHIRURGICALĂ LA COPIII CU INFECŢIE ACUTĂ CHIRURGICALĂ GENERALIZATĂ
 • 1. Tratamentul chirurgical în infecţia acută chirurgicală
 • 2. Terapia imunomodulatoare cu Polyoxidoniu în infecţia acută chirurgicală
 • 3. Evaluarea eficienţei tratamentului medico-chirurgical în infecţia acută chirurgicală
 • 4. Concluzii la capitolul 4