Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul medico-chirurgical în malformaţiile congenitale bronhopulmonare la copii


Autor: Dănilă Alina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Cuvinte Cheie

plămîn, malformaţie congenitală bronhopulmonară, anomalie congenitală vasculară, tratament medico-chirurgical

Adnotare

Cuvinte cheie: plămîn, malformaţie congenitală bronhopulmonară, anomalie congenitală vasculară, tratament medico-chirurgical.

Domeniul de studiu: 321.14 – chirurgie pediatrică.

Scopul lucrării. Ameliorarea conduitei medico-chirurgicale, reducerea duratei de spitalizare a pacienţilor cu malformaţii congenitale bronhopulmonare în baza optimizării tehnicilor de diagnostic şi tratament, analizei multilaterale epidemiologice, clinice, imagistice şi histologice.

Obiectivele studiului. Determinarea incidenţei, variantelor clinico-evolutive ale malformaţiilor congenitale bronhopulmonare la copii, mecanismelor etiopatogenetice în evoluţia complicaţiilor şi elaborarea procedeelor de diagnostic argumentate şi tratament medico-chirurgical diferenţiat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost elucidată tactica medico-chirurgicală în malformaţiile congenitale bronhopulmonare la copii, demonstrîndu-se posibilitatea şi eficienţa aplicării tratamentului conservator, chirurgical sau combinat, diferenţiat după fiecare caz în parte, reieşind din criteriile clinice, paraclinice şi individuale ale organismului în creştere.

Problema ştiinţifică soluţionată. Au fost prezentate criteriile optimale de diagnostic precoce şi de tratament în malformaţiile congenitale bronhopulmonare la copii.

Semnificaţia teoretică a studiului. În practică au fost implementate criteriile obligatorii de selecţie pentru diagnosticul precoce şi managementul medico-chirurgical în malformaţiile congenitale bronhopulmonare la copii.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost elaborat algoritmul de diagnostic şi s-a stabilit managementul medico-chirurgical în malformaţiile congenitale bronhopulmonare în dependenţă de tipul lor şi gradul afectării pulmonare la copii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. În baza studiului au fost implementate noi metode de diagnostic şi tratament în practica cotidiană a secţiilor de chirurgie a nou-născuţilor, chirurgie generală, toracală şi coloproctologie şi chirurgie septică urgentă în cadrul IMSP IMşiC şi în procesul didactic al Catedrei de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică.

Cuprins


1. ASPECTELE EVOLUTIVE CLINICO-MORFOLOGICE PRIVIND MALFORMAŢIILE CONGENITALE BRONHOPULMONARE LA COPII
 • 1.Scurt istoric privind abordarea problemei malformaţiilor congenitale bronhopulmonare la copii
 • 2.Particularităţi ontogenetice ale sistemului respirator
 • 3.Incidenţa, etiopatogenia şi patomorfogeneza malformaţiilor bronhopulmonare la copii şi impactul socio-economic
 • 4.Clasificarea malformaţiilor bronhopulmonare. Concepte şi principii patogenetice de clasificare
 • 5.Diagnosticul şi tratamentul medico-chirurgical în malformaţiile congenitale bronhopulmonare la copii
 • 6.Concluzii la capitolul 1

2.METODOLOGIA CERCETĂRII: CARACTERISTICA MATERIALUUI CLINIC ŞI METODE DE CERCETARE
 • 1.Ipoteza de studiu şi direcţiile de cercetare
 • 2.Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea lotului de studiu
 • 3.Managementul diagnostic şi metode de cercetare
 • 4.Concluzii la capitolul 2

3.CARACTERISTICA EPIDEMIOLOGICĂ. DIAGNOSTICUL CLINICO-MORFOLOGIC ÎN MALFORMAŢIILE CONGENITALE BRONHOPULMONARE LA COPII
 • 1.Caracteristica epidemiologica şi structura malformaţiilor congenitale bronhopulmonare la copii incluşi în studiu
 • 2.Particularităţi în diagnosticul clinic şi paraclinic în malformaţiile congenitale bronhopulmonare la copii
 • 3.Principii şi strategii în diagnosticul şi evaluarea copiilor cu malformaţii bronhopulmonare
 • 4.Concluzii la capitolul 3

4.CARACTERISTICA TACTICII MEDICO-CHIRURGICALE ÎN OPTIMIZAREA TRATAMENTULUI MALFORMAŢIILOR BRONHOPULMONARE LA COPII. EVALUAREA REZULTATELOR
 • 1 Principiile generale în alegerea tacticii medico-chirurgicale la copii cu malformaţii congenitale bronhopulmonare
 • 2 Principiile tratamentului medico-chirurgical la copii cu malformaţii congenitale bronhopulmonare
 • 3 Analiza rezultatelor tratamentului medico-chirurgical la distanţă. Prezentare selectivă
 • 4 Concluzii la capitolul 4