Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul factorilor de risc în cronicizarea pielonefritei la copii, diagnostic şi tratament


Autor: Natalia Zaicova
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Tudor Rusnac
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Adnotare

Studiul a prezentat rezultatele unei analize de retrospecţie asupra materialelor de observare medicală a 340 bolnavi cu diferite forme de pielonefrite aflaţi în evidenţa centrelor medicilor de familie (CMF) nr.1,2,4,9,10 din mun. Chişinău.

S-au determinat corelaţii directe semnificative între dezvoltarea procesului inflamator renal şi spectrul de factori eredo-constituţionali şi sociali de risc examinaţi, de aceea s-a propus delimitarea printre copiii mici a grupului de risc major pentru afectarea sănătăţii nefrologice şi observarea lor dispensarizată.. Prin estimarea indicilor de risc relativ (OR) şi risc atributiv (RA) s-a dedus valoarea prognostică a fiecăruia din factorii incriminaţi nu doar în declanşarea primului atac, dar şi în progresiunea şi cronicizarea procesului inflamator renal, rezultate ce au inspirat construirea unui program de măsuri profilactive de contracarare a maladiei.

Pentru complearea şi eficientizarea metodelor uzuale de examinare s-au testat şi valorificat o serie de teste biochimice. Au fost examinaţi în dinamic şi analizaţi parametrii metabolismului colagenic (hidroxiprolina liberă şi peptid-conjugată) precum şi activitatea unor enzime lizozomale (N-acetil-β-D-glicozaminidaza, arilsulfataza), a elastazei, pseudocolinesterazei şi a γ-glutamiltransferazei pentru a defini în ce măsură aceştia reflectă activitatea procesului inflamator şi iniţierea nefrosclerozei. Pentru relevarea modificărilor nefrosclerotice s-a procedat la metoda de scintigrafie statică cu DMSA.

Au fost apreciate de asemeni corelaţii fidele între titrele elevate de hidroxiprolină liberă (rxy=0,79), peptid-conjugată (rxy=0,83), între activitatea elastazei (rxy=0,92), a GGTP (rxy=0,82) şi gradul modificărilor slerotice evidenţiate de scintigrafia DMSA. S-a demonstrat cum şi nivelele majorate de excreţie urinare a hidroxiprolinei libere şi peptid-conjugate, şi activitatea elastazei şi a GGTP se pot estima cu valoare de marcheri oportuni ai nefrosclerozei, iar hiperactivitatea β-NAG poate eventuale disfuncţiuni tubulare la copiii cu pielonefrite.

Studiul a reconfirmat eficienţa curelor combinate de durată pentru ţinerea sub control a formelor de pielonefrită nonobstructivă la copil.

În temeiul datelor de procesare statistică a materialului investigaţional au fost elaborate criteriile de diagnosticare precoce a formelor latente şi a stadiilor incipiente de cronicizare a pielonefritei la copil, acestea fiind apoi ordonate sub forma unui algoritm de diagnosticare timpurie şi de asistare etapizată a copiilor suferind de pielonefrite. Au fost examinaţi în dinamic şi analizaţi parametrii metabolismului colagenic (hidroxiprolina liberă şi peptid-conjugată) precum şi activitatea unor enzime lizozomale (N-acetil-β-D-glicozaminidaza, arilsulfataza), a elastazei, pseudocolinesterazei şi a γ-glutamiltransferazei pentru a defini în ce măsură aceştia reflectă activitatea procesului inflamator şi iniţierea nefrosclerozei. Pentru relevarea modificărilor nefrosclerotice s-a procedat la metoda de scintigrafie statică cu DMSA. Au fost apreciate de asemeni corelaţii fidele între titrele elevate de hidroxiprolină liberă (rxy=0,79), peptid-conjugată (rxy=0,83), între activitatea elastazei (rxy=0,92), a GGTP (rxy=0,82) şi gradul modificărilor slerotice evidenţiate de scintigrafia DMSA. S-a demonstrat cum şi nivelele majorate de excreţie urinare a hidroxiprolinei libere şi peptid-conjugate, şi activitatea elastazei şi a GGTP se pot estima cu valoare de marcheri oportuni ai nefrosclerozei, iar hiperactivitatea β-NAG poate eventuale disfuncţiuni tubulare la copiii cu pielonefrite. Studiul a reconfirmat eficienţa curelor combinate de durată pentru ţinerea sub control a formelor de pielonefrită nonobstructivă la copil. În temeiul datelor de procesare statistică a materialului investigaţional au fost elaborate criteriile de diagnosticare precoce a formelor latente şi a stadiilor incipiente de cronicizare a pielonefritei la copil, acestea fiind apoi ordonate sub forma unui algoritm de diagnosticare timpurie şi de asistare etapizată a copiilor suferind de pielonefrite.