Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Optimizarea monitoringului antibioticorezistenței microbiene în infecţiile septico-purulente la nivel de instituţie medicală


Autor: Berdeu Ion
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Viorel Prisăcari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document2.15 Mb / în română

Teza

CZU 616.9 – 036.22 – 084:616.8-089

Adobe PDF document 6.35 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

supraveghere, infecţii septico-purulente, antibioticorezistenţă, microor-ganisme grampozitive, microorganisme gramnegative, antibiotice

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este expusă pe 129 pagini, include 55 figuri, 12 tabele, 5 anexe; constă din următoarea structură: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză, 264 referinţe bibliografice, rezultatele fiind reflectate în 12 publicaţii.

Domeniu de studiu: 331.01. Epidemiologie.

Scopul lucrării: optimizarea sistemului de monitoring a antibioticorezistenţei microbiene în infecţiile septico-purulente la nivel de instituţie medicală. Obiectivele studiului. Implementarea programului computerizat pentru monitorizarea şi controlul antibioticorezistenţei microbiene la nivel de instituţie medicală multiprofil. Studierea în baza programului computerizat a structurii etiologice, spectrului de rezistenţă/sensibilitate a agenţilor cauzali ai ISP în funcţie de specia microorganismului, tipul şi grupa antibioticelor, profilul staţionarului. Optimizarea principiilor de achiziţionare şi utilizare raţională a antibiotice-lor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră a fost implementat un sistem funcţional de monitoring a antibioticorezistenţei microbiene la nivel de instituţie medicală. A fost elucidată structura etiologică în ISPN pe modelul spitalului multiprofil, determinat gradul de antibiotico-sensibilitate/ rezistenţă a microorganismelor-agenţi cauzali ai ISPN. Au fost elucidate particularităţile evolutive a structurii etiologice şi antibioticosensibilităţii/ rezistenţei în ISP în dinamica multianuală, cu ajutorul programului WHONET.

Problema ştiinţifică soluţionată. A fost elaborat un sistem funcţional de monitoring a antibioticorezistenţei microbiene la nivel de instituţie medicală.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: A fost implementat sistemul computerizat de monitoring a antibioticorezistenţei în baza programului WHONET la nivel de instituţie medicală multiprofil, ceea ce a permis de a crea baza de date cu analiza lor ulterioară privitor la specificul agenţilor etiologici în ISP şi sensibilitatea/rezistenţa lor faţă de antibiotice.

Implementarea practică a rezultatelor: Rezultatele studiului au fost implementate în cadrul Institutului de Medicină Urgentă, precum şi la catedra Epidemiologie ca material didactic pentru instruirea universitară, cât şi postuniversitară a medicilor.

Cuprins


1. ACTUALITĂŢI II PROBLEME CU PRIVIRE LA ANTIBIOTICOREZISTENŢA MICROBIANĂ (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Actualitatea problemei
 • 1.2. Căile de obţinere a rezistenţei
 • 1.3. Particularităţile etiologice şi antibioticorezistenţei microbiene în infecţiile septico-purulente nosocomiale
 • 1.4. Problema eficientizării monitoringului antibioticorezistenţei microbiene în infecţiile septico-purulente nosocomiale
 • 1.5. Măsuri de optimizare a sistemului de monitorizare a antibioticorezistenţei microbiene în infecţiile septico-purulente nosocomiale
 • 1.6. Concluzie la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Metodologia de organizare a cercetării
 • 2.2. Materiale şi metode

3. REZULTATELE STUDIULUI ANTIBIOTICOREZISTENŢEI MICROBIENE ÎN BAZA PROGRAMULUI COMPUTERIZAT WHONET
 • 3.1. Implementarea programului computerizat WHONET în monitoringul antibiotico-rezistenţei microbiene la nivel de instituţie medicală
 • 3.2. Rezultatele studiului antibioticorezistenţei/sensibilităţii microorganismelor izolate de la pacienţii cu infecţii septico-purulente trataţi în staţionar
 • 3.3. Structura etiologică şi antibioticorezistenţa comparativă a microorganismelor izolate de la pacienţii cu ISP trataţi în staţionar şi ambulatoriu
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ANALIZA ANTIBIOTICOREZISTENȚEI MICROORGANISMELOR IZO-LATE DE LA PACIENȚII CU ISP ÎN FUNCŢIE DE METODA DE TESTARE ŞI EVOLUŢIA ÎN DINAMICA MULTIANUALĂ
 • 4.1. Caracteristica comparativă a antibioticorezistenţei/sensibilităţii microorganismelor izolate de la pacienţii cu ISP testate prin metoda clasică şi sistemul automatizat VITEK 2 Compact, cu utilizarea programului WHONET
 • 4.2 Evoluţia antibioticorezistenţei microorganismelor izolate de la pacienţii cu ISP în dinamica multianuală
 • 4.3. Optimizarea principiilor de achiziţionare şi utilizare raţională a antibioticelor……..
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE