Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Evaluarea ecografică a retardului de creştere intrauterină a fătului


Autor: Fuior-Bulhac Liliana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.19 - Imagistică medicală
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Natalia Rotaru
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 618.33 – 073.43

Adobe PDF document 5.73 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

RCIU a fătului, ecografia fetală, dopplerografia fetală, morfopatologia în RCIU

Adnotare

Teza constă din: introducere, 5 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie din 190 de surse, 127 de pagini text de bază, 24 de tabele, 46 de figuri, 10 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: medicina.

Scopul studiului: Evaluarea posibilităţilor examenului ecografic, inclusiv dopplerografia circuitului materno-fetal, în aprecierea stării funcţionale a fetuşilor cu RCIU pentru ameliorarea diagnosticului prenatal şi optimizarea conduitei obstetricale.

Obiectivele studiului: Stabilirea parametrilor ecografici şi dopplerografici eficienţi în diagnosticarea retardului de creştere intrauterină a fătului în baza cărora va fi posibilă optimizarea conduitei obstetricale şi prognozarea gradului de avansare a procesului patologic; elaborarea algoritmului de conduită ecografică la pacientele cu RCIU a fătului; stabilirea corelaţiei dintre schimbările morfologice ale placentei şi modificările ultrasonografice în RCIU.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră în RM au fost stabiliţi markerii ecografici şi dopplerografici discriminanţi în diagnosticarea RCIU şi a fost apreciat gradul de modificare intrauterină a lor. Rezultatele examinărilor eco-doppler şi ale histologiei placentare au permis elaborarea unui algoritm de conduită ecografică a fetuşilor cu RCIU a fătului ce va permite optimizarea conduitei obstetricale şi ameliorarea indicatorilor perinatali.

Problema ştiinţifică soluţionată a constat în elucidarea particularităţilor ecografice şi morfologice în studiul RCIU a fătului, care au contribuit la elaborarea unui algoritm de identificare şi monitorizare ecografică prenatală a fetuşilor cu RCIU, pentru ameliorarea indicatorilor obstetricali şi neonatali.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele studiului reprezintă un suport important pentru ameliorarea conduitei ecografice şi obstetricale a fetuşilor cu RCIU în scopul îmbunătăţirii rezultatelor perinatale.

Valoarea aplicativă a lucrării: În baza studiului a fost elaborat algoritmul de monitorizare ecografică a fetuşilor cu RCIU pentru optimizarea indicatorilor obstetricali şi neonatali.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetării au fost implementate în activitatea specialiştilor IMSP IM şi C pentru optimizarea managementului pacientelor cu RCIU a fătului şi utilizate în procesul de instruire a medicilor imagişti sonografişti şi obstetricieni.

Cuprins


1. PROBLEMA RETARDULUI DE CREȘTERE INTRAUTERINĂ A FĂTULUI LA ETAPA CONTEMPORANĂ: ASPECTE ECOGRAFICE
 • 1.1. Aspecte generale ale retardul de creştere intrauterină a fătului
 • 1.2. Importanţa valorilor indicatorilor fetometrici, placentografiei şi volumului
 • lichidului amniotic în evaluarea retardului de creştere intrauterină a fătului
 • 1.3. Dopplerografia în evaluarea retardului de creştere intrauterină a fătului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE
 • 2.1. Organizarea cercetării
 • 2.2. Metode clinice şi paraclinice de investigare
 • 2.3. Caracteristica general a loturilor de cercetare
 • 2.4. Metode de analiză statistică a datelor obţinute
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ROLUL PARAMETRILOR ECOGRAFICI ÎN APRECIEREA RETARDULUI DE CREŞTERE INTRAUTERINĂ A FĂTULUI
 • 3.1. Evaluarea masei estimative fetale în retardul de creştere intrauterină a fătului
 • 3.2. Valoarea fetometriei în prognozarea retardului de creştere intrauterină a fătului
 • 3.3. Influenţa gradului de deficit al masei fetale asupra rezultatelor perinatale
 • 3.4. Valoarea volumului lichidului amniotic în evaluarea retardului de creştere intrauterină a fătului
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE FLUXURILOR DOPPLEROGRAFICE ALE SISTEMULUI MATERNO–FETAL ÎN APRECIEREA STĂRII FUNCŢIONALE A FĂTULUI ÎN RETARDUL DE CREŞTERE INTRAUTERINĂ
 • 4.1. Importanţa valorilor velocimetrice ale fluxurilor dopplerografice în sistemul materno-fetal pentru evaluarea retardului de creştere intrauterină a fătului
 • 4.2. Rolul fluxurilor dopplerografice în artera cerebrală medie în evaluarea fetuşilor cu retard de creştere intrauterină
 • 4.3. Importanţa de prognostic a fluxurilor velocimetrice în ductul venos în retardul de creştere intrauterină a fătului
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. PARTICULARITĂŢI MORFOLOGICE ALE COMPLEXULUI PLACENTAR ÎN RETARDUL DE CREŞTERE INTRAUTERINĂ A FĂTULUI. EVALUAREA CORELAŢIILOR CIRCULATORII MORFOPATOLOGICE ŞI DOPPLEROGRAFICE
 • 5.1. Aprecierea caracterului modificărilor macro- şi microscopice ale anexelor fetale în retardul de creştere intrauterină
 • 5.2. Evaluarea corelaţiei statistice dintre modificările morfologice la nivelul placentei cu rezultatele biometriei fetale şi dopplerografiei circuitului materno-fetal în
 • retardul de creştere intrauterină a fătului
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5