Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Evoluţia interpretării cartografice a învelişului de sol şi utilizării practice a hărţilor pedologice


Autor: Curcubăt Stela
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Andrei Ursu
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Instituţia: Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.30 Mb / în română

Teza

CZU 631.4: 911.2(043.3)

Adobe PDF document 14.76 Mb / în română
148 pagini


Cuvinte Cheie

înveliş de sol, profil pedologic, zonalitate, areal, hartă, legendă, ridicare cartografică, biocenoză

Adnotare

Teza de doctor în ştiinţe geonomice. Chişinău, 2015. Introducere, 5 capitole, 9 concluzii generale şi 3 recomandări, bibliografie din 177 de titluri, 118 de pagini de text de bază, 42 de figuri, 2 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de cercetare: Pedogeografie, cartografierea solurilor, istoria pedologiei.

Scopul cercetării constă în realizarea unui studiu comparativ pe baza materialului cartografic editat în diverse perioade istorice, în interpretarea informaţiei cartografice a învelişului de sol şi în evaluarea importanţei şi semnificaţiei pedogeografice a hărţilor şi legendelor.

Obiectivele cercetării: Analiza şi compararea hărţilor pedologice şi a legendelor lor pe parcursul mai multor perioade istorice, interpretarea conţinutilui materialului cartografic, caracteristica cartometrică a hărţilor, generalizarea sistemelor taxonomice şi de clasificare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată, la nivel regional, a fost evidenţiată evoluţia pedologiei în diferite perioade istorice, în baza unui volum imens de date şi hărţi ce caracterizează evoluţia solurilor la nivel regional. A fost analizată interpretarea cartografică a învelişului de sol, inclusă în circuitul ştiinţific, şi a hărţilor pedologice, care pentru comunităţile ştiinţifice sunt puţin cunoscute, şi demonstrată evoluţia pedologiei în diferite perioade istorice pe teritoriul Republicii Moldova. Materialul cartografic cercetat permite completarea şi actualizarea periodică a sistemelor clasificaţionale şi taxonomice. Rezultatele obţinute sunt incluse în Sistemul Informaţional Geografic în cadrul subsistemului „Solurile” la compartimentul „Istoria pedologiei”.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în evidenţierea evoluţiei cartografiei şi geografiei solurilor, a sistemelor tipologice, a legităţilor regionale, a conştientizării diversităţii teritoriale, a dezvoltării ştiinţei solurilor la anumite etape de timp.

Semnificaţia teoretică. Pentru prima dată în condiţiile Republicii Moldova are loc efectuarea unui studiu detaliat pedocartografic, inclusiv analiza comparativă a hărţilor de sol. Interpretarea materialului cartografic existent permite evidenţierea şi evaluarea ştiinţifică a componenţei genetice a unităţilor taxonomice de sol. A fost scoasă în evidenţă periodicitatea cartografierii pedologice şi efectuată caracteristica cartometrică a hărţilor.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute vor permite aprecierea reală a informaţiei pedocartografice, publicate în diverse perioade. Analiza comparativă a hărţilor pedologice este necesară în stabilirea retrospectivă a rolului solurilor în economia ţării şi în efectuarea lucrărilor cadastrale, agricole şi din alte domenii. Rezultatele obţinute vor îmbogăţi esenţial cursurile cu un conţinut pedologic din cadrul învăţământului universitar şi preuniversitar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute vor asigura organele de stat cu o bază ştiinţifico-metodologică argumentată, necesară în luarea măsurilor de protecţie a resurselor funciare la nivel local şi regional. Cercetările date vor servi drept suport informaţional în argumentarea legităţilor pedologiei regionale, a periodizării în lucrările pedocartografice şi ca suport didactic pentru specialiştii pedologi, studenţi şi elevi.

Cuprins


1. STUDIU PRIVIND RĂSPÂNDIREA TERITORIALĂ ŞI GEOGRAFIA SOLURILOR
 • 1.1.Fenomenul zonalităţii naturale a solurilor Republicii Moldova
 • 1.2. Harta pedologică ca imagine integră a învelişului de sol
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2.MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Metodologie şi principii de cercetare
 • 2.2.Metodele de cercetare pedocartografică
 • 2.3.Concluzii la capitolul 2

3.PRIMELE INTERPRETĂRI CARTOGRAFICE ALE ÎNVELIŞULUI DE SOL
 • 3.1. Primele interpretări cartografice ale solurilor Moldovei (1856–1909)
 • 3.2.Solurile Basarabiei pe hărţile pedologice ale României
 • 3.3.Cartografiere detaliată. Hărţile solurilor întocmite de Nicolae Florov
 • 3.4.Solurile Republicii Moldova pe Harta solurilor părţii europene a URSS
 • 3.5.Concluzii la capitolul 3

4.CARTOGRAFIEREA COMPLEXĂ A SOLURILOR
 • 4.1 Cartografiere selectivă din perioada anilor 1945–1953
 • 4.2.Cartografiere complexă totală (1953–1990)
 • 4.3.Concluzii la capitolul 4

5. CARTOGRAFIREA CONTEMPORANĂ A SOLURILOR
 • 5.1 Caracteristica cartografică actuală a solurilor (1991–2013)
 • 5.2 Periodizarea interpretării cartografice a solurilor
 • 5.3 Caracteristica cartometrică a hărţilor pedologice
 • 5.4.Utilizarea hărţilor pedocartografice
 • 5.5.Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI.