Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Aspectele clinice şi medico-sociale ale stărilor de urgenţă ginecologică în Republica Moldova


Autor: Tihon-Pascal Ludmila
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Larisa Spinei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document9.94 Mb / în română

Teza

CZU 618-08(043.3)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

urgenţe ginecologice, sarcină extrauterină, miom uterin, boala inflamatorie pelvină, apaoplexie ovariană, chist ovarian.

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 120 pagini de text imprimat, 27 figuri, 6 tabele, 19 anexe. Rezultatele studiului sunt reflectate în 8 lucrări ştiinţifice. Teza cuprinde rezumat în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale, recomandări practice, indice bibliografic cu 182 de referinţe, anexe, declaraţia privind asumarea responsabilităţii, CV-ul autorului.

Domeniul de studiu: medicina.

Scopul studiului: Aprecierea factorilor de risc şi evaluarea aspectelor clinice, demografice şi medico-sociale ale stărilor ginecologice de urgenţă pentru optimizarea conduitei de diagnostic şi tratament a pacientelor cu patologie urgentă ginecologică în Republica Moldova.

Obiectivele studiului: Studierea incidenţei stărilor de urgenţă ginecologică în Republica Moldova în perioada anilor 2007-2012; analiza demografico-socială şi teritorială a populaţiei feminine cu patologie ginecologică urgentă la nivel naţional; determinarea factorilor de risc în apariţia stărilor de urgenţă ginecologică; aprecierea calităţii serviciilor medicale în diagnosticarea şi tratamentul urgenţelor ginecologice; elaborarea recomandărilor practice şi a Protocoalelor Clinice pentru optimizarea conduitei pacientelor cu urgenţe ginecologice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost studiată incidenţa şi structura stărilor de urgenţă ginecologică în Republica Moldova. Au fost analizate aspectele clinice şi medico-sociale ale stărilor de urgenţă în ginecologie. Au fost determinaţi factorii de risc care duc la dezvoltarea şi progresarea urgenţelor ginecologice cu elaborarea recomandărilor practice la nivelul Ministerului Sănătăţii, la nivelul medicilor specialişti obstetricieni-ginecologi şi la nivelul medicilor de familie, pentru optimizarea conduitei pacientelor cu patologie urgentă ginecologică.

Problema ştiinţifică soluţionată: constă în analiza nivelului şi structurii morbidităţii ginecologice urgente în Republica Moldova cu aprecierea factorilor de risc medicali şi sociali ce condiţionează apariţia urgenţelor ginecologice, ceea ce va permite luarea unor decizii argumentate pentru fortificarea asistenţei ginecologice la nivel naţional, cu elaborarea măsurilor de ameliorare a sănătăţii reproductive asigurându-se eficienţa şi randamentul maxim.

Semnificaţia teoretică: Au fost evidenţiate aspecte legate de morbiditatea prin urgenţe ginecologice, factorii de risc medicali şi sociali care, influenţează apariţia acestora, cu analiza tipologică şi comparativă a metodelor de diagnostic şi tratament utilizate. Au fost apreciate volumul şi calitatea asistenţei ginecologice de urgenţă în instituţiile medico-sanitare din toate zonele teritoriale ale Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrarii: Au fost apreciate volumul şi calitatea asistenţei ginecologice de urgenţă în instituţiile medico-sanitare din toate zonele teritoriale ale Republicii Moldova. Au fost elaborate recomandări practice la nivelul Ministerului Sănătăţii, la nivelul medicilor specialişti obstetricieni-ginecologi şi la nivelul medicilor de familie, pentru optimizarea conduitei pacientelor cu urgenţe ginecologice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Principalele rezultate ale studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrelor de Obstetrică şi Ginecologice FECMF şi Urgenţe medicale, în lucrul curativ al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, IMSP Institutul Mamei şi Copilului.

Cuprins


1. MORBIDITATEA GINECOLOGICĂ DE URGENȚĂ: ASPECTE CLINICE ŞI MEDICO-SOCIALE
 • .1. Caracteristici generale ale proceselor medico-demografice
 • .2. Morbiditatea ginecologică la nivel mondial
 • .3.Aspectele medicale, clinico-diagnostice şi de management ale urgenţelor ginecologice
 • .4. Diagnosticul şi tratamentul stărilor de urgenţă ginecologică
 • .5.Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului de studiu
 • 2.2. Metodologia de cercetare şi de acumulare a datelor
 • 2.3. Metode statistice de prelucrare a rezultatelor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ALE URGENŢELOR GINECOLOGICE, ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PERIOADA ANILOR 2007-2011
 • 3.1. Indicatori de activitate a serviciului ginecologic în instituţiile medico-sanitare a
 • 3.2. Nivelul şi sructura urgenţelor ginecologice
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. IMPACTUL FACTORILOR MEDICALI ŞI SOCIALI ASUPRA CALITĂŢII DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI PACIENTELOR CU PATOLOGIE GINECOLOGICĂ URGENTĂ
 • 4.1. Caracteristica demografico-socială a ginecopatelor şi factorii de risc ce influenţează apariţia patologiei ginecologice urgente
 • 4.2. Manifestările clinice ale pacientelor cu patologie ginecologică urgentă
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE