Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Diagnosticul şi tratamentul patologiei oculare la copiii cu diabet zaharat


Autor: Corina Magdei
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Zinaida Anestiadi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

retinopatia diabetică, cataracta diabetică, sensibilitatea la contrast spaţial,indexul conjunctival comun, laserfotocoagulare, infecţie Herpatică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1.Organul vizual în diabet zaharat
 • 1.2.Modificări imunologice în retinopatia diabetică
 • 1.3. Tratamentul contemporan al patologiei oculare diabetice

CAPITOLUL II. Caracteristica observaţiilor clinice. materiale şi metode
 • 2.1.Caracteristica materialului clinic
 • 2.2.Metode de examinare

CAPITOLUL III. Starea analizatorului vizual la copiii cu diabet zaharat
 • 3.1.1. Starea structurilor avasculare
 • 3.1.2. Starea structurilor vasculare ale globului ocular la copiii cu diabet zaharat
 • 3.2. Starea funcţională a analizatorului vizual în diabet zaharat la copiii
 • 3.3. Starea microcirculaţiei în reţeaua conjunctivei bulbare şi perilimbale la copiii cu diabet zaharat
 • 3.4.Studierea factorilor de risc în dezvoltarea retinopatiei diabetice la copiii

CAPITOLUL IV. Unele particularităţi de evoluţie a retinopatiei diabetice la copii
 • 4.1.Unele particularităţi de evoluţie ale retinopatiei diabetice în raport cu implicarea etiopatogenică a viruşilor din familia Herpesviridae
 • 4.2.Studierea unor indici al statutului imun la copii cu retinopatie diabetică.

CAPITOLUL V.Tratamentul complex al patologiei oculare la copiii cu diabet zaharat
 • 5.1.Tratamentul medicamentos în retinopatia diabetică
 • 5.2.Tratamentul chirurgical în cataracta dibetică
 • 5.3.Laserfotocoagularea retinei în DZ la copiii cu diabet zaharat
 • 5.4. Conduita oftalmologica în supravegherea copiilor cu diabet zaharat