Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Caracterul devierilor imune la pacienţii cu toxocaroză asociată cu afectarea aparatului respirator


Autor: Valentina Smeşnoi
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Serghei Ghindă
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Consultant ştiinţific: Gheorghe Plăcinta
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 616.24–002.8+616–056.3:616.98

Adobe PDF document 10.02 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

toxocaroză, imunomodulare, citokine, imunitate celulară şi umorală, maladii nespecifice pulmonare

Adnotare

Teza constă din introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 204 de titluri, 12 anexe, volumul total al lucrării 159 de pagini text de bază, 51 tabele şi 2 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: investigarea caracterului devierilor reactivităţii imunologice şi a rezistenţei naturale la pacienţii cu toxocaroză asociată cu maladii nespecifice ale aparatului respirator.

Obiective: aprecierea devierilor imune celulare şi umorale la pacienţii cu toxocaroză asociată cu maladii nespecifice ale aparatului respirator. Modificările rezistenţei naturale la pacienţii cu toxocaroză asociată cu maladii nespecifice ale aparatului respirator. Determinarea indicilor alergici la pacienţii cu toxocaroză asociată cu maladii nespecifice ale aparatului respirator. Posibilitatea imunodiagnosticului diferenţial la această categorie de bolnavi.

Noutatea ştiinţifică şi semnificaţia teoretică: Includerea imunocorectorilor în tratamentul antiparazitar de bază duce la o dinamică pozitivă a procesului patologic, în timp ce administrarea numai a tratamentului antiparazitar nu asigură o evoluţie favorabilă a tabloului patologic, într–un şir de cazuri înregistrîndu-se doar o creştere a intensităţii răspunsului imun de tipul Th2. Ambele preparate imunomodulatoare studiate (BioR şi Polioxidoniu) prezintă aproximativ aceeaşi acţiune asupra dinamicii conţinutului de citokine şi de mediatori ai reacţiilor alergice la bolnavii supuşi tratamentelor antiparazitare.

Problema ştiinţifică soluţionată: constă în determinarea particularităţilor răspunsului imun la bolnavii cu toxocaroză asociată cu patologia organelor de respiraţie şi cauzelor ce condiţionează o evoluţie mai favorabilă a patologiei combinate comparativ cu monoinfecţia. Determinarea citokinelor (IL-2, IL-4, IL-5, IL-8) au o importanţă aplicativă în diagnosticul diferenţial a tipul Th1 şi Th2. Includerea imunocorectorilor în tratamentul antiparazitar specific duce la o dinamică pozitivă a procesului patologic, iar administrarea numai a tratamentului antiparazitar nu asigură o evoluţie favorabilă a tabloului patologic.

Valoarea aplicativă a lucrării: utilizarea preparatelor imunomodulatoare BioR şi Polioxidoniu pentru corecţia funcţiei imune la bolnavii cu toxocaroză asociată cu patologii nespecifice ale organelor respiratorii. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Laboratorul Imunologie şi Alergologie al Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

Cuprins


1. ANALIZA ŞTIINŢIFICĂ A DEREGLĂRILOR IMUNOLOGICE LA BOLNAVII CU PATOLOGIA ORGANELOR RESPIRATORII ASOCIATĂ CU TOXOCAROZĂ
 • 1.1. Toxocaroza. Răspîndirea
 • 1.2. Dereglările sistemului imunitar la infectarea cu Toxocara canis
 • 1.3. Dereglările sistemului imunitar în toxocaroza asociată cu patologii ale organelor respiratorii
 • 1.4. Diagnosticul infecţiei cu Toxocara canis şi al dereglărilor imune provocate
 • 1.5. Imunocorecţia dereglărilor imune în terapia specifică a toxocarozei
 • Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Materialul supus investigării
 • 2.2. Contextul teoretic şi ipoteza de lucru
 • 2.3. Metodele de cercetare aplicate în studiu şi volumul investigaţiilor
 • 2.4. Metode de analiză a rezultatelor investigaţionale
 • Concluzie la Capitolul 2

3. REACTIVITATEA IMUNĂ ŞI REZISTENŢA NATURALĂ ÎN DIVERSE VARIANTE DE ASOCIERE A TOXOCAROZEI CU PATOLOGIILE APARATULUI RESPIRATOR
 • 3.1. Reactivitatea imună şi rezistenţa naturală în caz de asociere a toxocarozei cu bolile organelor respiratorii
 • 3.2. Reactivitatea imună şi rezistenţa naturală în asocierea toxocarozei cu astmul bronşic şi cu bronşita cronică
 • 3.3 Reactivitatea imună şi rezistenţa naturală în asocierea toxocarozei cu patologiile aparatului respirator în funcţie de dinamica nivelului anticorpilor anti Toxocara canis IgG
 • Concluzii la Capitolul 3

4. ANALIZA COMPARATIVĂ A TERAPIEI IMUNOMODULATOARE LA BOLNAVII CU TOXOCAROZĂ ASOCIATĂ CU BOLILE ORGANELOR DE RESPIRAŢIE
 • 4.1. Analiza acţiunii terapiei imunomodulatoare la bolnavii cu toxocaroză în asociere cu bolile organelor respiratorii
 • Concluzii la Capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE