Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.36 – Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Alergologia este domenul ştiinţei biomedicale, care se ocupă de cercetarea etiologiei, patogeniei, manifestărilor clinice a reacţiilor şi maladiilor alergice, elaborează metode de diagnostic, tratament şi profilaxie. Alergologia discifrează mecanismele de formare a hipersensibilităţii umane la substanţe de diversă origine şi conţinut.

Imunologia este domeniul ştiinţei biomedicale, care studiază imunitatea organismului. Imunologia clinică utilizează reacţiile imunologice în scop profilactic, de diagnostic şi tratament a maladiilor. Studiază structura şi funcţiile sistemului imun, de asemenea legitaţile reactivităţii imunopatologice a organismului la diverse acţiuni şi elaborează metode de utilizare a cunoştinţilor imunologice în diagnosticul, tratamentul şi profilaxia maladiilor infecţioase şi bolilor, cauzate de defecte sau reactivitate crescută a sistemului imun. Imunopatologia studiază mecanismele de dezvoltare, metodele de diagnostic, profilaxie şi tratamentul maladiilor, condiţionate de dereglările sistemului imun (imunodeficienţe, stările autoimune şi imunocomplexe, un şir de complicaţii asociate infecţiilor, transfuziei sîngelui, transplantului organelor şi ţesuturilor) şi constituie un domeniu separat al imunologiei clinice.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Spre deosebire de specialităţile cu profil terapeutic 14.00.03-14.00.48 în specialitatea 14.00.36 “Alergologie şi Imunologie” nu intră intrebările modificărilor morfologice şi funcţionale ale diferitor sisteme şi organe a bolnavului, dacă la baza lor nu stau mecanismele imune de formare a patologiei. Spre deosebire de specialitatea 14.00.25 – “Farmacologie” şi 14.00.42 – “Farmacologia clinică” specialitatea “Alergologie şi Imunologie” evaluează numai reacţiile imune (alergice) ale organismului la remediile farmaceutice sau combinarea preparatelor medicamentoase. La specialitatea 14.00.36 “Alergologie şi Imunologie” se referă cercetările realizate în obstetrică şi ginecologie dacă ele sunt consacrate imunopatologiei gravidităţii. În lucrările pe specialitatea 14.00.36 “Alergologie şi Imunologie” se evaluează problemele complementare ale specialităţii 14.00.41 “Transplantologie şi organe artificiale” dacă ele reflectă mecanismele compatibilităţii imunologice şi imunoterapiei. Investigaţiile realizate la specialitatea 14.00.36 “Alergologie şi Imunologie” pot conţine materiale cu caracter patofiziologic, hematologic, biochimic, de laborator clinic opţinute în procesul de monitorizare a bolnavilor şi în experiment, dar spre deosebire de cercetările la specialitatea 14.00.16 “Fiziologia patologică”, 14.00.29 “Hematologia şi transfuzia sîngelui”, 14.00.46 “Diagnosticul laborator clinic”, 03.00.04 “Biochimie”, în ele obiectul de studiu sunt pacienţii cu maladii alergice şi stări imunopatologice.

Date despre autorii paşaportului specialităţii “Alergologie şi imunologie”


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Andrieş Lucia, dr. hab. şt. mmed., profesor universitar, şef laborator “Alergologie şi Imunologie Clinică”, profesor la catedra diagnostic de laborator clinic al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”;
  2. Sergiu Ghinda, dr. hab. şt. med., cerc. şt. superior, şef laborator “Imunologie şi Imunochimie” la Institutul de Ftiziopulmonologie.

Recenzenţii

  1. Vlada-Tatiana Dumbravă, dr. hab. şt. med., profesor universitar, şef catedra de Medicină internă nr. 4 a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”.