Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Diagnosticul şi tratamentul mucocelului apendicular


Autor: Vozian Marin
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Gheorghe Rojnoveanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Igor Mişin
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document2.19 Mb / în română

Teza

CZU 616.346.2-003.218-089

Adobe PDF document 7.37 Mb / în română
144 pagini


Cuvinte Cheie

mucocel apendicular, pseudomixom peritoneal, index de carcinomatoză peritoneală, scor de citoreducție, intervenții citoreductive, chimioterapie hipertermică intraperitoneală, imunohistochimie

Adnotare

Teza include introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări, bibliografie din 191 titluri, 116 pagini conţinut de bază, 9 tabele, 69 figuri, rezultatele fiind reflectate în 21 de lucrări.

Domeniul de studiu: 321.13 – chirurgie. Scopul: Ameliorarea rezultatelor tratamentului mucocelului apendicular şi sporirea eficienţei profilaxiei şi tratamentului complicaţiilor acestuia în baza optimizării tacticii diagnostico-curative.

Obiectivele: Studierea particularităţilor clinice şi imagistice ale mucocelului apendicular şi complicaţiilor acestuia; aprecierea procedeului operator optimal în mucocelul apendicular în funcţie de particularităţile intraoperatorii, forma histologică şi prezenţa complicaţiilor; fenotipizarea imunohistochimică a tumorilor mucinoase apendiculare şi ovariene; crearea modelului experimental al pseudomixomului peritoneal; studierea rezultatelor tratamentului chirurgical şi combinat al mucocelului apendicular şi al pseudomixomului peritoneal.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost studiate evoluţia, particularităţile morfologice, imunohistochimice şi de tratament a leziunilor mucinoase ale apendicelui şi pseudomixomului peritoneal. A fost implementată metoda de chimioterapie intraperitoneală hipertermică perioperatorie. A fost creat modelul experimental al pseudomixomului peritoneal.

Problema ştiinţifică soluţionatărezidă în îmbunătăţirea rezultatelor tratamentului leziunilor mucinoase ale apendicelui şi pseudomixomului peritoneal prin elaborarea şi implementarea protocolului de diagnostic şi tratament ceea ce a contribuit la ameliorarea rezultatelor supravieţuirii.

Semnificaţia teoretică: S-au sistematizat criteriile de diagnostic imagistic şi de includere în diverse protocoale de tratament. Au fost evidenţiate particularităţile profilului imunohistochimic al leziunilor mucinoase ale apendicelui. A fost creat modelul experimental al pseudomixomului peritoneal.

Valoarea aplicativă a lucrării: S-au elaborat recomandările diagnostico-curative de rezolvare a leziunilor mucinoase ale apendicelui în funcţie de tipul histologic al acestora, precum şi conduita chirurgicală în pseudomixomul peritoneal.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost implementate în practica cotidiană a secţiilor de chirurgie din cadrul IMU şi în procesul didactic al Catedrei de chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi” a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1.ASPECTE CONTEMPORANE ETIOPATOGENETICE, CLINICO-DIAGNOSTICE ȘI DE TRATAMENT ALE MUCOCELULUI APENDICULAR ŞI PSEUDOMIXOMULUI PERITONEAL
 • 1.1. Repere etiopatogenetice şi clinico-diagnostice ale mucocelului apendicular
 • 1.2. Particularităţi evolutive şi de management ale mucocelului apendicular
 • 1.3. Aspecte etiopatogenetice, morfologice şi clinico-diagnostice ale pseudomixomului peritoneal
 • 1.4. Particularităţi evolutive şi de management ale pseudomixomului peritoneal
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI DE CERCETARE ŞI METODELE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului clinic
 • 2.2. Metodele de investigare şi analiză
 • 2.3. Metodologia de creare a modelului experimental al pseudomixomului peritoneal
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIAGNOSTICUL ȘI CONDUITA CHIRURGICALĂ ÎN LEZIUNILE MUCINOASE ALE APENDICELUI
 • 3.1. Manifestările clinice ale mucocelului apendicular şi pseudomixomului peritoneal
 • 3.2. Rolul metodelor imagistice şi serologice în diagnosticul mucocelului apendicular şi pseudomixomului peritoneal
 • 3.3. Tratamentul chirurgical al mucocelului apendicular şi pseudomixomului peritoneal
 • 3.4. Tabloul morfologic şi profilul imunohistochimic al leziunilor mucinoase ale apendicelui şi ovarelor
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. EVOLUŢIA ŞI PRONOSTICUL ÎN FUNCȚIE DE TIPUL HISTOPATOLOGIC AL LEZIUNILOR MUCINOASE ALE APENDICELUI
 • 4.1. Rezultatele precoce şi tardive ale tratamentului multimodal al leziunilor mucinoase ale apendicelui cu potenţial malign
 • 4.2. Rezultatele modelării experimentale a pseudomixomului peritoneal
 • 4.3. Particularităţile morfologice ale pseudomixomului peritoneal în experiment
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE