Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Tratamentul chirurgical deschis al litiazei coraliforme prin nefrolitotomie şi variantele ei


Autor: Galescu Andrei
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.40 - Urologie şi andrologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Emil Ceban
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 2.91 Mb / în română
140 pagini


Cuvinte Cheie

litiatza coraliformă, funcţia renală, dimensiunile renale, inflamaţie, echilibrul oxidativ-antioxidant, tratamentul chirurgical deschis, nefrolitotomie, suturi.

Adnotare

Structura tezei: lucrarea conţine 140 de pagini, inclusiv introducere, 4 capitole şi bibliografie (149 de referinţe), 9 tabele, 152 de figuri şi 4 anexe.

Domeniu de studiu: Urologie. Scopul: Ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical deschis al litiazei coraliforme prin implementarea explorărilor imagistice moderne de avaluare şi selectarea variantei optimale de nefrolitototomie.

Obiectivele tezei: definitivarea rolului examenului clinico-paraclinic în selectarea metodei de tratament, determinarea modificărilor inflamatorii şi echilibrului oxidativ-antioxidant, evaluarea riscului dezvoltării complicaţiilor intra- şi postoperatorii, precum şi monitorizarea proprietăţilor renale morfofuncţionale în perioada postoperatorie.

Metodologia studiului ştiinţific: În cadrul tezei a fost efectuat un studiu retro- şi prospectiv comparativ timp de 12 luni al diferitor variante de tratament chirurgical deschis al litiazei coraliforme, informaţia fiind acumulată prin înrolare consecutivă aleatorie a pacienţilor şi comparaţia rezultatelor tratamentului chirurgical postoperatoriu, precum şi la distanţă de 3 şi 12 luni.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Determinarea factorilor clinico-paraclinici şi evolutivi, care influenţează alegerea metodei de tratament chirurgical deschis şi caracterizarea modificărilor inflamatorii şi schimbărilor echilibrului oxidativ-antioxidant. Precizarea nefrolitotomiei fără aplicare a pensei vasculare şi cu utilizare a suturilor etajate ca metoda optimă de tratament deshis al litiazei coraliforme.

Problema ştiinţifică soluţionată: A fost demonstrat faptul că nefrolitotomia fără aplicarea pensei vasculare şi aplicarea suturilor etajate ameliorează la distanţă funcţia, puţin afectează morfologia renală, şi în acelaşi timp este asociată cu cel mai mic număr de complicaţii postoperatorii. De asemenea au fost evidenţiaţi factorii de risc pentru intervenţia chirurgicală prin nefrolitotomie aplicată în tratamentul litiazei coraliforme, precum şi analiza modificărilor inflamatorii şi funcţionale la aceşti pacienţi.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: A fost demonstrat faptul că nefrolitotomia este asociată cu o reducere mai evidentă a schimbărilor inflamatorii şi oxidative în comparaţie cu alte metode de tratament chirurgical deschis al litiazei coraliforme. Este fundamentată teoretic şi recomandată practic alegerea nefrolitotomiei fără clampare a pedicului vascular şi cu utilizare a suturilor etajate ca metoda optimă de tratament deshis al litiazei coraliforme. Materialul tezei a fost publicat în 19 lucrări ştiinţifice recenzate şi a fost prezentat la 6 foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. În practica secţiei de Urologie IMSP Spitalul Clinic Republican au fost implementate 5 propuneri de raţionalizare.

Cuprins


1. ACTUALITĂŢI ÎN CONDUITA PACIENŢILOR CU LITIAZĂ CORALIFORMĂ
 • 1.1. Litiaza coraliformă: aspecte generale, etiopatogenetice şi evaluarea diagnostică
 • 1.2. Tratamentul litiazei coraliforme la etapa actuală
 • 1.3. Rezultatele tratamentului litiazei coraliforme
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1.

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Prezentarea generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Prelucrarea matematică şi statistică a materialului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2.

3. PARTICULARITĂŢILE CLINICE ŞI EVOLUTIVE ALE LITIAZEI CORALIFORME
 • 3.1. Manifestările clinico-paraclinice ale litiazei coraliforme
 • 3.2. Statusul inflamator la pacienţii cu litiază coraliformă
 • 3.3. Modificările patologice ale echilibrului oxidativ-antioxidant la pacienţii cu litiază coraliformă
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3.

4. EFICACITATEA TRATAMENTULUI CHIRURGICAL AL LITIAZEI CORALIFORME
 • 4.1. Particularităţile tratamentului chirurgical al litiazei coraliforme
 • 4.2. Modificările parametrilor probelor funcţionale renale în cadrul tratamentului chirurgical al litiazei coraliforme
 • 4.3. Schimbările anatomiei ecografice renale postoperatorii la pacienţii cu litiază coraliformă
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI