Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Studierea şi evaluarea virusurilor gripale în perioadele pandemică şi interepidemică


Autor: Eder Veronica
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Constantin Spînu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.13 Mb / în română

Teza

CZU 578.82/.83 (043.2)

Adobe PDF document 6.37 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

virusuri gripale, HA, NA, grup genetic, sensibilitate la antivirale

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (191 surse), 118 pagini de text de bază, 22 tabele, 47 figuri şi 10 anexe. Rezultatele sunt publicate în 28 lucrări ştiinţifice. Cuvinte cheie: virusuri gripale, HA, NA, grup genetic, sensibilitate la antivirale. Domeniu de studiu: 163.04 - Microbiologie.

Scopul lucrării: Studierea şi evaluarea particularităţilor antigenice, fenotipice şi genotipice ale tulpinilor de virusuri gripale izolate şi identificate în perioadele pandemică şi interepidemică în Republica Moldova întru argumentarea măsurilor de sănătate cu optimizarea sistemului naţional de supraveghere epidemiologică şi virusologică a gripei.

Obiectivele studiului: Determinarea şi evaluarea tipurilor şi subtipurilor de virusuri gripale evidenţiate în perioada de studiu; studierea şi evaluarea particularităţilor antigenice ale tulpinilor de virusuri gripale în perioadele pandemică şi interepidemică; studierea şi evaluarea particularităţilor genetice ale tulpinilor de virusuri gripale A şi B în baza genelor HA şi NA în perioadele precăutate în studiu; analiza caracteristicilor fenotipice cu evaluarea sensibilităţii tulpinilor de virusuri gripale la remediile antivirale de ultimă generaţie în perioadele evidenţiate; valorificarea rezultatelor obţinute şi optimizarea supravegherii epidemiologice şi virusologice a gripei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră au fost obţinute rezultate originale privind particularităţile antigenice, genotipice şi fenotipice ale virusurilor gripale circulante în perioadele pandemică şi interepidemică.

Problema ştiinţifică: Evidenţierea şi evaluarea particularităţilor antigenice, genotipice şi fenotipice ale virusurilor gripale circulante în Republica Moldova, care au servit ca argumente şi suport metodic întru perfecţionarea continuă a sistemului de supraveghere epidemiologică, clinică şi virusologică la gripă, IACRS şi SARI implementat, racordat la exigenţele OMS, ECDC şi CDC.

Semnificaţia teoretică. Acest studiu a evidenţiat particularităţile virusurilor gripale circulante în Republica Moldova, ceea ce a permis de a identifica şi evalua locul tulpinilor izolate în arborele filogenetic global, circumstanţe extrem de importante pentru argumentarea formulei vaccinului gripal.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele au permis de a evidenţia particularităţile virusologice evolutive ale procesului epidemic prin gripă în perioadele nominalizate elemente semnificative utilizate în perfecţionarea sistemului naţional de supraveghere la gripă, IACRS şi SARI ajustat la exigenţele OMS, ECDC, CDC.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele obţinute au servit la implementarea de noi metode standardizate de diagnostic al gripei şi la monitorizarea sistematică a infecţiilor gripale, IACRS şi SARI pentru organizarea măsurilor adecvate de control şi răspuns în contextul integrării în reţelele de supraveghere regionale (EuroFlu/TESSy) şi globale (FluNet) ale OMS.

Cuprins


1. EVOLUŢIA CAPACITĂ"ILOR DE DIAGNOSTIC PRIVIND STUDIEREA ŞI EVALUAREA PARTICULARITĂŢILOR ETIOLOGICE ALE INFECŢIILOR GRIPALE
 • 1.1 Aspecte etiologice ale infecţiilor gripale şi caracteristicile morfostructurale ale virusurilor gripale
 • 1.2 Caracteristica fenotipică şi genotipică a virusurilor gripale
 • 1.3 Diagnosticul de laborator: tehnici clasice şi de biologie moleculară de ultimă generaţie
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Liniaritatea cercetărilor şi obiectul de studiu
 • 2.2 Metodele de cercetare aplicate şi volumul investigaţiilor
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. STUDIEREA ŞI EVALUAREA TULPINILOR DE VIRUSURI GRIPALE IZOLATE ŞI IDENTIFICATE ÎN PERIOADA PANDEMICĂ
 • 3.1 Particularităţile virusurilor gripale în perioada pre-pandemică
 • 3.2 Rezultatele determinării caracteristicilor tulpinilor de virusuri gripale în perioada pandemică
 • 3.3 Studierea particularităţilor tulpinilor de virusuri gripale în perioada post-pandemică
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA PARTICULARITĂŢILOR VIRUSURILOR GRIPALE ÎN PERIOADA INTEREPIDEMICĂ ÎNTRU OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII EPIDEMIOLOGICE ŞI VIRUSOLOGICE A GRIPEI
 • 4.1 Rezultatele evaluării particularităţilor virusurilor gripale în sezonul 2011-2012
 • 4.2 Rezultatele evaluării particularităţilor virusurilor gripale în sezonul 2012-2013
 • 4.3 Studierea şi evaluarea particularităţilor virusurilor gripale în sezonul 2013-2014
 • 4.4 Valorificarea rezultatelor obţinute întru optimizarea supravegherii epidemiologice şi virusologice a gripei
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4