Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Specia Cynara scolymus L. – sursa de noi produse farmaceutice


Autor: Ciobanu Cristina
Gradul:doctor în farmacie
Specialitatea: 15.00.01 - Farmacie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Eugen Diug
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Tatiana Calalb
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Grădina Botanică (Institut) al AŞM
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.59 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Cynara scolymus L., Cynarae folia, anghinare, biometrie, macroscopie, microscopie, polifenoli, flavonoide, extracte fluide, granulat, extracţie cu ultrasunete, granulare în pat de aer fluidizat, spectrofotometrie, cromatografie lichidă de înaltă performanţă, optimizare, standardizare, validare, comprimate, antioxidant, toxicitate acută, documentaţie analitică de normare

Adnotare

Teza este expusă în limba română cu titlul de manuscris pe 108 pagini text de bază tehnoredactate electronic şi sub aspect structural constă din următoarele compartimente: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări. Teza este ilustrată cu 32 tabele, 59 figuri, 17 anexe, indicele bibliografic enumeră 168 de surse. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice. Domeniul de studiu: 316.01- Farmacie.

Scopul cercetării: studiul complex al speciei C. scolymus L. cultivată în condiţiile pedoclimatice ale RM, identificarea şi dozarea compuşilor chimici, obţinerea produselor extractive, evaluarea acţiunii biologice, obţinerea şi standardizarea formelor farmaceutice.

Obiectivele cercetării: studiul biometric, morfo-anatomic şi fitochimic al speciei C. scolymus L.; evaluarea parametrilor de calitate pentru produsul vegetal; studiul dinamicii de acumulare a principiilor active; optimizarea obţinerii şi studiul produselor extractive din anghinare; formularea şi standardizarea formei farmaceutice cu conţinut de produs extractiv standardizat; studiul activităţii antioxidante în funcţie de conţinutul polifenolic şi flavonoidic; determinarea toxicităţii acute a produsului extractiv standardizat; elaborarea Monografiilor Farmacopeice şi Regulamentului Tehnologic privind produsul vegetal şi forma farmaceutică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră a fost: studiată biometria plantelor, macro- şi microscopia frunzelor bazale şi tulpinale ale speciei C. scolymus L., cultivată în condiţiile pedoclimatice ale RM; optimizată obţinerea extractelor standardizate din PV Cynarae folia; studiată acţiunea antioxidantă în dependenţă de conţinutul polifenolic şi flavonoidic; formulată compoziţia comprimatelor cu conţinut de extract standardizat; elaborată DAN la produs vegetal şi comprimate.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în valorificarea speciei C. scolymus L. prin studiu biometric, morfo-anatomic, fitochimic, farmacotehnic şi biologic în vederea elaborării documentaţiei analitice de normare a calităţii şi obţinerii produselor farmaceutice standardizate: produs vegetal medicamentos şi comprimate.

Semnificaţia teoretică constă în generalizarea studiului actual al cunoaşterii despre specia C. scolymus L. şi completarea tezaurului acesta cu noi aspecte referitor la biometria plantei, principiile de extracţie a compuşilor chimici şi obţinerea formelor farmaceutice în baza acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării.Rezultatele actualei cercetări pot servi la întroducerea în cultură a speciei C. scolymus L. în vederea obţinerii materiei prime locale pentru fabricarea produselor farmaceutice cu conţinut de compuşi polifenolici şi flavonoidici.

Implementarea în practică a rezultatelor cercetării. În baza rezultatelor experimentale obţinute au fost elaborate monografiile farmacopeice „Frunză de anghinare, 50 g” – implementată la întreprinderea farmaceutică autohtonă „Medfarma” SRL; monografia farmacopeică „Comprimate de anghinare, 5 mg” şi regulamentul tehnologic de producere „Comprimate de anghinare, 5 mg” - implementate la întreprinderea farmaceutică autohtonă „RNP Pharmaceuticals”.

Cuprins


1. CARACTERISTICA GENERALĂ A SPECIEI CYNARA SCOLYMUS L.
 • 1.1. Din istoricul utilizării
 • 1.2. Consideraţii botanice
 • 1.2.1. Încadrarea sistematică a genului Cynara
 • 1.2.2. Descrierea botanică şi arealul de răspândire a speciei C. scolymus L.
 • 1.2.3. Ecologia speciei C. scolymus L.
 • 1.3. Date privind compoziţia chimică a speciei C. scolymus L.
 • 1.4. Date farmacologice şi utilizări ale speciei C. scolymus L.
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL MORFO-ANATOMIC ŞI FITOCHIMIC AL SPECIEI CYNARA SCOLYMUS L.
 • 2.1. Studiul morfologic şi anatomic al speciei C. scolymus L.
 • 2.1.1. Biometria plantelor din specia C. scolymus L.
 • 2.1.2. Caractere macroscopice ale produsului vegetal Cynarae folia
 • 2.1.3. Caractere microscopice diagnostice ale produsului vegetal Cynarae folia
 • 2.2. Studiul fitochimic al produsului vegetal Cynarae folia
 • 2.2.1. Identificarea compuşilor flavonoidici cu reacţii specifice
 • 2.2.2. Identificarea compuşilor polifenolici şi flavonoidici prin metoda CSS
 • 2.2.3. Identificarea şi dozarea compuşilor chimici în Cynarae folia prin metoda CLIP
 • 2.2.4. Dozarea principiilor active în produsul vegetal Cynara folia cu metoda spectrofotometrică
 • 2.3. Studiul indicilor numerici de calitate pentru Monografia Farmacopeică la produsul farmaceutic Cynarae folia
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. OPTIMIZAREA EXTRACŢIEI PRINCIPIILOR ACTIVE DIN PRODUSUL VEGETAL CYNARAE FOLIA
 • 3.1. Obţinerea produselor extractive lichide
 • 3.1.1. Dozarea principiilor active în produsele extractive obţinute
 • 3.1.2. Optimizarea extracţiei principiilor active din Cynarae folia
 • 3.2. Obţinerea şi studiul produsului extractiv uscat
 • 3.3. Controlul farmacotehnic al granulatului
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. FORMULAREA ŞI STANDARDIZAREA COMPRIMATELOR. STUDIUL ACTIVITĂŢII ANTIOXIDANTE ŞI TOXICITĂŢII ACUTE
 • 4.1. Formularea comprimatelor
 • 4.2. Studiu de stabilitate al comprimatelor
 • 4.3. Validarea metodelor de dozare a principiilor active.
 • 4.3.1. Validarea metodei de dozare spectrofotometrică.
 • 4.3.2. Validarea metodei de dozare cu CLIP
 • 4.4 Studiul activităţii antioxidante
 • 4.4.1. Evaluarea activităţii antioxidante cu aplicarea metodelor nespecifice
 • 4.4.2. Evaluarea activităţii antioxidante cu aplicarea metodelor specifice
 • 4.5. Studiul toxicităţii acute
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI