Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Laserterapia neinvazivă în afecţiunile inflamatorii cronice ale colului uterin


Autor: Botez Mihai
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Ludmila Eţco
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 618.146-002]+615.849.19

Adobe PDF document 2.15 Mb / în română
149 pagini


Cuvinte Cheie

colul uterin, afecţiune inflamatorie cronică a colului uterin (AICCU), citotest Babeş-Papanicolau (citotest BP), laser neinvaziv (LLLT), eficienţă terapeutică, algoritmul de diagnostic şi tratament

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este expusă în 118 pagini tehnoredactare personal, de autor, este constituită din introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 175 surse, şi include 13 tabele, 8 figuri şi 9 anexe. Rezultatele sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: medicină.

Scopul studiului constă în aprecierea clinică şi citodiagnostică a valorii terapeutice a laserterapiei neinvazive în cazul afecţiunilor inflamatorii cronice ale colului uterin şi argumentarea unui algoritm alternativ de conduită.

Obiectivele cercetării: constau în posibilitatea evaluării rapide a aspectelor medicale ale sănătăţii femeii, evaluarea ambulatorie prin intermediul citotestelor Babeş-Papanicolau a incidenţei AICCU, tratarea prin laserterapie neinvazivă, fără dureri şi staţionări prelungite, în condiţiile unei eficienţe maxime şi în absenţa unor efecte secundare, inclusiv cu referire la raportul costuri/beneficiu şi de creştere a calităţii vieţii femeilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: evaluarea incidenţei AICCU în condiţiile unei metode simple, eficiente de diagnosticare şi tratament (citotest BP/LLLT), recunoscute internaţional, de a trata prin metoda laserterapiei neinvazive ginecopata, metodă propusă spre a fi extrapolată pentru grupuri populaţionale mari, şi ambulatoriu, printr-o manevră (manoperă) standardizată.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în elaborarea metodei noi de tratament al afecţiunilor inflamatorii cronice ale colului uterin, bazat pe utilizarea laserterapiei neivazive (cu prelevarea constantă, obligatorie a citotestului Babeş-Papanicolau) ce a permis perfectarea algoritmului de diagnostic şi tratament.

Semnificaţia teoretică. Studiul a permis optimizarea unui algoritm standardizat de diagnostic şi conduită terapeutică a AICCU cu utilizarea laserterapiei neinvazive ambulatoriu fără costuri majore, la grupuri mari de ginecopate şi la populaţii mari feminine afectate.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute în urma studiului completează cunoştinţele medicilor de specialitate, cu referire la declanşarea, evoluţia şi diagnosticul şi tratamentul AICCU cu laserterapie neinvazivă, atitudine neutilizată curent în ambulatoriul de specialitate. Iar folosirea pe cale largă a algoritmului propus a dus la scăderea AICCU şi limitarea drastică a proceselor de tip neoplazic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea Centrului Medical Themis-Art,în Clinica a III-a de specialitate (Iaşi), secţia de ginecologie (Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei) din România şi la Institutul Mamei şi Copilului din Moldova.

Cuprins


1. AFECŢIUNILE INFLAMATORII CRONICE ALE COLULUI UTERIN – PROBLEMA MEDICO–SOCIALĂ
 • 1.1. Aspecte epidemiologice şi etiopatogenice în debutul şi evoluţia afecţiunilor inflamatorii cronice ale colului uterin
 • 1.2. Valoarea de diagnostic a citotestului Babeş-Papanicolau în depistarea timpurie a afecţiunilor inflamatorii cronice ale colului uterin şi a gravităţii acestora
 • 1.3. Conduita şi metodele de tratament ale afecţiunilor inflamatorii cronice ale colului uterin în practica ginecologică actuală
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metode de diagnostic aplicate
 • 2.3. Metode de tratament utilizate în studiu
 • 2.4. Analiza statistică a rezultatelor cercetării
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEBUTUL ŞI EVOLUŢIA AFECŢIUNILOR INFLAMATORII CRONICE ALE COLULUI UTERIN SUB INFLUENŢA LASERTERAPIEI NEINVAZIVE
 • 3.1. Particularităţile anamnestice ale loturilor studiate
 • 3.2. Evoluţia tabloului clinic al afecţiunilor inflamatorii cronice ale colului uterin la ginecopatele lotului de studiu în funcţie de tratamentul aplicat
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ARGUMENTAREA ALGORITMULUI PROPUS AL DIAGNOSTICULUI, A CONDUITEI ŞI TRATAMENTULUI ÎN AFECŢIUNILE INFLAMATORII CRONICE ALE COLULUI UTERIN DIN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ
 • . 4.1.Rezultatele bacterioscopice, bacteriologice şi citodiagnostice de până la tratamentul aplicat în loturile studiate
 • 4.2. Eficacitatea clinico-paraclinică la aplicarea laserterapiei neinvazive după metoda propusă 5
 • 4.3. Argumentarea algoritmului propus de diagnostic, conduită şi laserterapie al afecţiunilor inflamatorii cronice ale colului uterin
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE