Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 /

Teze, octombrie 2015

Teze [50]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Formele controlului respectării legislației în domeniul securităţii şi sănătății în muncă drept 07.10.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Investigarea criminalistică a faptelor săvârşite în legitimă apărare drept 07.10.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Aspecte procesual-penale şi tactici criminalistice privind cercetarea traficului de copii drept 07.10.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Statutul şi profesionalizarea activităţii deputatului în contextul parlamentarismului contemporan drept 07.10.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Metodologa pregătirii specifice a juniorilor I (12-13 ani) în dansul sportiv pedagogie 07.10.2015
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competenţelor de proiectare didactică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport pedagogie 07.10.2015
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Abuzul de drept. (probleme teoretico-practice) drept 07.10.2015
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Eficientizarea sistemului de management energetic la nivelul autorităţilor publice locale economie 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea managementului distribuţiei şi furnizării gazelor în Republica Moldova economie 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Protecţia dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos drept 07.10.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Specia Cynara scolymus L. – sursa de noi produse farmaceutice farmacie 07.10.2015
15.00.01 - Farmacie
D Impactul proceselor de integrare europeana și globalizare asupra turismului economie 07.10.2015
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii economie 07.10.2015
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Principiul proporţionalităţii în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului drept 07.10.2015
12.00.10 - Drept internaţional public
D Studiu comparativ al particularităţilor morfo-productive la suine de diferite genotipuri agricultură 07.10.2015
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Organizarea economico-managerială a controlului biochimic și biofizic în vederea asigurării sustenabilității sanitare economie 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Sinteza, studiul derivaților ferocenului și porfirinei și a combinațiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziție (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru și Pd) chimie 07.10.2015
02.00.01 - Chimie anorganică
D Ocuparea forţei de muncă în rîndul tinerilor din mediul rural economie 07.10.2015
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Cooperarea internaţională dintre România şi alte ţări ale Uniunii Europene în domeniul migraţiei forţei de muncă economie 07.10.2015
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
DH Macromicetele din Republica Moldova (taxonomie, bioecologie, corologie) biologie 07.10.2015
03.00.05 - Botanică
D Fundamente teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi. pedagogie 07.10.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Orientările valorice în formarea profesională pedagogie 07.10.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Studierea spațiilor topologice cu structuri algebrice fizică-matematică 07.10.2015
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în limba engleză (Studiu experimental) filologie 07.10.2015
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Particularităţile organizării gestiunii corporative în România economie 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Influenţa hipoxiei normobarice asupra sistemului cardiorespirator şi utilizarea rezultatelor acesteia în sanocreatologie biologie 07.10.2015
03.00.29 - Sanocreatologie
D Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a învăţătorului pedagogie 07.10.2015
13.00.07 - Teoria şi metodologia educaţiei preşcolare
D Caracterul devierilor imune la pacienţii cu toxocaroză asociată cu afectarea aparatului respirator medicină 07.10.2015
14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie
D Studiul sindromului arderii emoţionale la cadrele didactice universitare din perspectiva de gen psihologie 07.10.2015
19.00.01 - Psihologie generală
D Răspunderea penală pentru provocarea ilegală a avortului drept 07.10.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Procesele fononice în grafen şi nanostructuri pe baza de siliciu fizică-matematică 07.10.2015
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Instrumentarul metodic de evaluare sistemică a eficienţei economice în managementul corporativ economie 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Aspectele clinice şi medico-sociale ale stărilor de urgenţă ginecologică în Republica Moldova medicină 07.10.2015
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Optimizarea farmacoterapiei insuficienţei cardiace cronice prin utilizarea losartanului, lisinoprilului şi asocierii lor medicină 07.10.2015
14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
D Evoluţia interpretării cartografice a învelişului de sol şi utilizării practice a hărţilor pedologice geografie 07.10.2015
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Formarea competenţelor cognitive la elevii claselor liceale în cadrul disciplinei „Pregătire sportivă teoretică” pedagogie 07.10.2015
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Managementul fidelizării clienţilor în domeniul serviciilor hoteliere economie 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Conturarea naturii juridice a contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici drept 07.10.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Probleme teoretice şi practice ale servituţilor personale drept 07.10.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Studierea şi evaluarea virusurilor gripale în perioadele pandemică şi interepidemică biologie 07.10.2015
03.00.07 - Microbiologie
D Tratamentul chirurgical deschis al litiazei coraliforme prin nefrolitotomie şi variantele ei medicină 07.10.2015
14.00.40 - Urologie şi andrologie
D Stresul oxidativ la bovine şi combaterea lui medicină veterinară 07.10.2015
16.00.01 - Terapie veterinara
DH Patternul morfofuncţional şi semnificaţiile clinice ale complexului coledocopancreaticoduodenal medicină 07.10.2015
14.00.02 - Anatomia omului
D Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor fizică-matematică 07.10.2015
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
DH Complexul generalizat de relaţii multi-are şi aspectele aplicative ale acestuia fizică-matematică 07.10.2015
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Diagnosticul şi tratamentul mucocelului apendicular medicină 07.10.2015
14.00.27 - Chirurgie
DH Calculul rezistenţei pereţilor construcţiilor monolite la acţiuni seismice tehnică 07.10.2015
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Circumstanţele atenuante şi agravante în dreptul penal al Republicii Moldova drept 07.10.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Tulburări emoţionale la copiii aflaţi în situaţie de abuz şi neglijare psihologie 07.10.2015
19.00.10 - Psihologie specială
D Modelarea aplicării mijloacelor specifice înotului în refacerea şi recuperarea persoanelor de vârsta 31-40 de ani pedagogie 07.10.2015
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare