Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reabilitarea chirurgicală a pacientelor cu cancer al glandei mamare supuse tratamentului complex


Autor: Ureche Corneliu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.15 - Anatomie patologică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Victor Cernat
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Adrian Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 noiembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.26 Mb / în română

Teza

CZU 618.19-006.6-089..625.277..615.849.

Adobe PDF document 4.51 Mb / în română
132 pagini


Cuvinte Cheie

cancerul glandei mamare, reconstrucție mamară, mastectomie, TRAM, LDMF, implant mamar, expandor tisular, supraviețuire generală, supraviețuire fără recidivă

Adnotare

Structura tezei. Teza este expusă pe 100 de pagini și cuprinde: introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări, bibliografie din 188 denumiri, 33 tabele, 48 figuri, 11 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 7 lucrări științifice. Domeniul de studiu.Oncologie. Scopul. Optimizărea managementului tratamentului multimodal complex al CGM, atât din punct de vedere al rezultatului clinic final al patologiei de bază, cât și din punct de vedere al rezultatului cosmetic și estetic al tratamentului reconstructiv.

Obiectivele tezei. Studierea preferințelor chirurgiei reconstructive ale bolnavelor cu CGM după tratament complex şi mastectomii. Determinarea indicațiilor absolute și relative la pacientele care necesită reconstrucția glandei mamare după mastectomii. Stabilirea managementului chirurgical, frecvenței și originii complicațiilor apărute după reabilitarea chirurgicală a pacientelor cu cancer mamar, supuse tratamentului complex. Analiza rezultatelor imediate şi la distanţă ale tratamentului de reabilitare chirurgicală la aceste paciente. Aprecierea parametrilor ameliorării calităţii vieţii la pacientele supuse reconstrucţiei glandei mamare.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată în Republica Moldova, pe materialul propriu a fost elaborat tratamentul chirurgical reconstructiv de elecţie la pacientele cu cancer al glandei mamare supuse tratamentului complex, în funcție de stadiul maladiei și tehnica de mastectomie, durata și frecvența radioterapiei și chimioterapiei.

Problema științifică soluționată. Au fost analizate rezultatele precoce şi la distanţă post tratament chirurgical efectuat cu studierea evoluţiei clinico-paraclinică a pacientelor cu CGM în funcție de tratamentul specific primit şi stadiul maladiei.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Studiul efectuat a permis demonstrarea contribuției fiecărei metode de tratament chirurgical reconstructiv la pacientele supuse mastectomiei, chimio- și radioterapiei CGM în elaborarea tacticii ulterioare de diagnostic și tratament. A fost efectuată analiza reușitei corecției chirurgicale a glandei mamare în aspect prospectiv, fiind evaluate 3 puncte temporale (la externare, peste 3 luni și 12 luni), pentru a determina succesul intervenției chirurgicale de reconstructie mamară. Studiul efectuat a demonstrat superioritatea stării psihoemoționale și a reintegrării sociale, familiale a pacientelor cu CGM supuse tratamentului complex, susținut de operație reconstructivă.

Cuprins


1. PROBLEMA CANCERULUI GLANDEI MAMARE LA ETAPA ACTUALĂ: REABILITAREA CHIRURGICALĂ (REVISTA LITERATURII
 • 1.1. Tratamentul chirurgical al cancerului glandei mamare (CGM)
 • 1.2. Tehnicile chirurgicale utilizate pentru reconstrucția mamară după mastectomie
 • 1.2.1. Reconstrucție mamară cu ţesuturi proprii
 • 1.2.2. Reconstrucţia mamară cu implant mamar şi expandor tisular
 • 1.2.3. Reconstrucţia mamară cu lambou musculocutanat al muşchiului dorsal mare
 • 1.2.4. Reconstrucția mamară cu lambou musculocutanat al mușcchiului drept abdominal
 • 1.2.4.1. Tehnica chirurgicală a lamboului TRAM unipedicular
 • 1.2.5. Reconstrucţia complexului mamelono-areolar
 • 1.2.5.1. Reconstrucţia mamelonului
 • 1.2.5.2. Reconstrucţia areolei
 • 1.3. Timpul optim pentru efectuarea reconstrucției mamare
 • 1.4. Complicaţiile postoperatorii: cauzele apariţiei, metode de prevenire şi tratament
 • 1.5. Supravieţuirea pacientelor după mastectomie umată de recconstrucția mamară
 • 1.6. Concluzii la capitolul I

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI CLINIC ȘI A METODELOR DE CERCETARE
 • kkk
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului clinic
 • 2.2. Analiza rezultatelor morfologice
 • 2.3.StadializareaTNM a CGM la bolnavele supuse reabilitării chirurgicale
 • 2.4. Principiile de tratament aplicat pacientelor cu CGM supuse reconstrucției mamare
 • 2.5. Factorii ce influențează asupra calității vieții
 • 2.6. Metodologia de prelucrare statistică a datelor studiului
 • 2.7. Tipul de cercetare și proiectarea eșantionului
 • 2.8. Concluzii la capitolul II

3. PREFERINŢELE BOLNAVELOR CU CGM PRIVIND RECONSTRUCŢIA MAMARĂ, TEHNICILE ȘI TEHNOLOGIILE CHIRURGICALE UTILIZATE
 • 3.1. Studiul necesităților și preferințelor bolnavelor cu CGM în reconstrucția mamară după tratament complex și mastectomii
 • 3.2. Tratamentul combinat și complex al bolnavelor cu CGM supuse reconstrucției mamare
 • 3.3. Tehnicile operatorii utilizate pentru reconstrucția mamară după mastectomie
 • 3.4. Concluzii la capitolul III

4. RAPORTAREA REZULTATELOR REABILITĂRII CHIRURGICALE A GLANDELOR MAMARE DUPĂ MASTECTOMII
 • 4.1. Determinarea metodei optime de reconstrucție mamară
 • 4.2. Reconstrucţia mamară cu implant mamar şi expandor tisular
 • 4.3. Reconstrucţia mamară cu lambou musculocutanat al muşchiului dorsal mare
 • 4.4. Reconstrucţia mamară cu lamboul TRAM
 • 4.5. Complicaţiile postoperatorii: cauzele apariţiei şi metodele de prevenire şi tratament
 • 4.6. Analiza supravieţuirii pacientelor cu CGM după tratament complex și reconstrucție mamară
 • 4.7. Concluzii la capitolul IV

CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI