Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.15 – Anatomie patologică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Anatomia patologică sau morfopatologia este o rămură a ştiinţelor medicale care se ocupă cu studiul modificărilor structurale (leziuni) la diferite nivele (macroscopic, microscopic, ultramicroscopic) ce au loc în organozm în cadrul diverselor stări patologice (patos – boală, logos – ştiinţa). Obiectul tradiţional de studii al anatomiei patologice îl prezenţa leziunile

Direcţii de cercetare

Etiologia, anatomia patologică şi patogeneza celor mai importante şi răspîndite afecţiuni umane;
Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţilor adiacente

Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.15 – Anatomia patologică necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente fiziologie patologică precum şi celor complimentare: biofizică, biologie moleculară, biochimie.

Dar totuşi pentru anatomia patologică mai importante sunt metodele histologice, histochimice, fluorescente, imunochistochimice, imunofluorescente, macroscopia electronică transmisivă şi de baleaj.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare medico-organizatorică, se expedieară pentru susţinere în consiliul specializat la la specialitatea : 14.00.33 – Sănătate publică şi management


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Ieremia Zota – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, membru corespondent AŞM, şef catedră morfopatologie a Universităţii de stat de medicină şi farmacie „Nicolae Testemiţanu”
  2. Constantin Marian -doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar catedra morfopatologie a Universităţii de stat de medicină şi farmacie „Nicolae Testemiţanu”
  3. Sergiu Rusu - doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar catedra morfopatologie a Universităţii de stat de medicină şi farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Recenzenţii:

  1. Vasile Anestiadi - doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician AŞM, directorul centrului de Patobiologie şi Patologie AŞM.
  2. Ilie Tiple – doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar.