Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / mai /

Aspectele clinico-imunologice ale efectului modulator al chimiopreparatelor asupra activităţii funcţionale a neutrofilelor la bolnavii de tuberculoză pulmonară


Autor: Natalia Postolati
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Serghei Ghindă
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Consultant ştiinţific: Constantin Iavorschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 mai 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

imunologie clinică, imunomodulator, imunosupresie, imunostimulare, chimioterapie, antigen, reactivitate imună, rezistenţă naturală, fosfatază acidă, fosfatază alcalină, lactatdehidrogenază, testul-NBT, neutrofil, imunodiagnostica, tuberculoză

Adnotare

Scopul studiului este, cercetarea acţiunei activităţii imunomodulatorie a chimiopreparatelor asupra activităţii funcţionale a neutrofilelor la bolnavii de tuberculoză pulmonară.

În corespundere cu scopul şi sarcinele investigaţiei au fost examinaţi 210 bolnavi de vîrsta şi sex diferit, cu diverse forme de tuberculoză pulmonară şi 74 persoane sănătoase(grupa de control).

Chimiopreparatele, în dependenţă de doza administrată, pot acţiona asupra funcţiei neutrofilelor la bolnavii de tuberculoză pulmonară atât stimulativ, cît şi depresiv. Dozele minime de preparate sunt preponderent stimulatorii iar cele majore sunt mai frecvent depresive. Se determină clar efectul dozodependent ale chimiopreparatelor. Efectele de supresie, şi stimulare ale chimiopreparatelor au fost mai pronunţate printre persoanele sănătoase, decât printre bolnavi, deoarece la persoanele sănătoase neutrofilele au capacităţi adoptogene mai pronunţate.

Acţiunea stimulativă a antigenelor asupra funcţionalităţii neitrofilelor, reese din datele testului NBT, numărul fagocitar, indexul fagocitar, titrele fosfatazei acide şi alcaline, lactatdehidrogenazei neutrofilelor, pe cînd chimiopreparatele au acţiune supresivă. De asemenea se determină efectul dozodependent.

În examenarea bolnavului ftizic se aplică determinarea activităţii fosfatazei acide şi alcaline, a lactatdehidrogenazei în citolizatul neutrofilelor care s-a demonstrat a fi un test mai complet ce reflectă şi specifică tabloul stării funcţionale a activităţii neutrofilelor.

Administrarea preparatului PIMI-stimulina-3 în complex cu terapia antituberculoasă duce la scăderea duratei acuzelor,care persistă însă neautentic, de asemenea îmbunătăteşti autentic indicii celulari şi umorali ai imunităţii şi rezistenţei naturale a organizmului. În cazul unor dereglări a reactivităţii imune şi rezistenţei naturale, PIMI-stimulina-3 are acţiune imunomodulativă, adică readuce indicii dereglaţi la normă, astfel preparatul este caracterizat ca adaptogen de origine vegetală. Pentru prima dată PIMI-stimulina-3 fiind propus în scopul modulării rezistenţei naturale şi reactivităţii imunologice ca fitopreparat din grupul adaptogenelor. De asemenea a fost propusă posibilitatea modulării rezistenţei şi reactivităţii imunologicela această categorie de bolnavi, datorită folosirii PIMI-stimulinei-3 în complex cu terapia antituberculoasă.


Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii

CAPITOLUL 2. Materiale şi metode de cercetare

CAPITOLUL 3. Acţiunea chimiopreparatelor asupra activităţii funcţionale a neutrofilelor la bolnavii de tuberculoză pulmonară

Capitulul 4. Acţiunea antigenelor asupra unor parametri ai metabolismului neutrofilelor

CAPITOLUL 5.Acţiunea chimiopreparatelor asupra unor parametri ai metabosmului neutrofilelor

CAPITOLUL 6. Relaţiile dintre neutrofile şi limfocite în tuberculoza pulmonară

CAPITOLUL 7.Acţiunea preparatului PIMI-stimulina-3 asupra activităţii funcţionale a neutrofilelor şi reactivităţii imunologice la bolnavii de tuberculoză pulmonară