Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Caracteristica medico-legală, structura şi etiopatogenia fenomenului suicidal printre copii şi adolescenţi


Autor: Vasile Şarpe
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.24 - Medicină legală
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Gheorghe Baciu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.19 Mb / în română

Cuvinte Cheie

copii şi adolescenţi, suicid realizat, tentativă suicidală, fenomen suicidal, autoagresivitate, frecvenţă, dinamică, structură, etiopatogenie, particularităţi medico-legale, modalităţi de suicid, spânzurare, precipitare, intoxicaţie, motivaţii, factori de risc, profilaxie

Adnotare

Lucrarea reprezintă un studiu complex al fenomenului suicidal printre copii şi adolescenţi în vârstă de până la 18 ani cu scop de evaluare a particularităţilor medico-legale şi sociale. Studiul a fost orientat asupra unei cercetări zonale (municipiul Chişinău şi suburbiile) multilaterale şi longitudinale a 1379 de tentative şi a 148 decese suicidale printre copii şi adolescenţi. Totodată s-a efectuat o analiză comparativă cu 6706 cazuri de deces în urma acţiunilor suicidale din tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 326 suicide printre copii. S-au aplicat metode statisticoepidemiologice, analitice, anamnestice, catamnestice, morfo-clinice, tanatologice medico-legale, paraclinice de cercetare.

Datele obţinute atestă faptul, că frecvenţa suicidului în Republica Moldova constituie 14,5- 18,20/0000, care a variat în diferite unităţi teritoriale. Acţiunile autodistructive printre copii şi adolescenţi au constituit 4,9% din numărul total de moarte suicidală înregistrată în ultimii 10 ani şi în mediu a alcătuit 2,90/0000. În zona investigată moartea suicidală a compus 10,2% din numărul total de decese printre copii. Dinamica suicidului realizat atestă o sporire de la 4,70/0000 la 7,00/0000 de la un deceniu la altul. Modalităţile suicidale frecvent întâlnite au fost asfixiile mecanice (39,2%), intoxicaţiile acute (25,7%) şi precipitările (24,3%), iar frecvenţa lor a variat în dependenţă de accesul la ele, de sex şi vârstă etc.

Tentativele suicidale au constituit în mediu 70,2-77,2% din toţi pacienţii de până la 18 ani, spitalizaţi în secţia toxicologie a spitalului clinic municipal Chişinău „Sfânta Treime”. Autointoxicaţiile preponderent s-au produs cu medicamente (95,8%). În 11,2% din cazuri tentativele s-au comis repetat.

S-a constatat o rată mai înaltă a suicidului realizat rural (17,80/0000) faţă de cel urban (14,90/0000). Pentru suicidul realizat a fost semnificativă predominarea de 5 ori a sexului masculin, iar pentru tentativele suicidale – de 6 ori a sexului feminin. Riscul autodistructiv maxim s-a observat la vârsta de 16-18 ani.

Atât suicidul realizat, cât şi tentativele suicidale printre copii şi adolescenţi, au prezentat o frecvenţă înaltă în perioada anilor 1992-1993, în lunile de vară, la început de săptămână, între orele 15-24.

Factorii etiopatogenetici în ambele loturi au fost asemănători, constituind: conflictele familiale, interpersonale, legate de studii şi serviciu, stările reactive acute, bolile şi infirmităţile preexistente, comportamentul desfrânat, conflictele legate de comportamentul antisocial etc. S-a stabilit, că în Republica Moldova lipseşte o asistenţa suicidologică organizată, nu există centre şi servicii specializate cu programe unice de cercetare a actelor autodistructive, care ar reflecta epidemiologia, motivaţiile şi factorii de risc suicidali, întru elaborarea măsurilor eficace de profilaxie.

În baza datelor obţinute a fost elaborat şi propus un set de recomandări practice pentru facilitarea evidenţei, diagnosticului şi profilaxiei suicidale.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Problema fenomenului suicidal (revista literaturii)
  • 1.1. Epidemiologia şi morfologia actelor suicidale
  • 1.2. Etiopatogenia suicidalităţii
  • 1.3. Referinţe la profilaxia suicidului

CAPITOLUL 2. Materiale şi metode de cercetare. Rezultatele cercetărilor

CAPITOLUL 3. Caracteristica suicidului realizat
  • 3.1. Generalităţi asupra suicidului realizat în Republica Moldova
  • 3.2. Infrastructura suicidului realizat.
  • 3.3. Metodele acţiunilor suicidale
  • 3.4. Etiopatogenia mortalităţii suicidale

CAPITOLUL 4. Specificul tentativelor de suicid
  • 4.1. Epidemiologia tentativelor de suicid
  • 4.2. Motivaţia şi factorii de risc ai tentativelor suicidale