Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2004 / iunie /

Studierea evoluţiei fibrilaţiei atriale după cardioversie şi aprecierea efectului tratamentului cu amiodaronă şi inhibitor al enzimei de conversie în prevenirea recurenţelor


Autor: Larisa Sclearov
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Aurel Grosu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

fibrilaţie atrială, cardioversie, ritm sinusal, recurenţe, amiodaronă, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotenzinei II, disfuncţia mecanică a miocardului atrial, factori prognostici

Adnotare

Lotul de studiu a fost format din 218 pacienţi cu FA persistentă durata medie 5,3±0,5 luni.

După efectuarea cardioversiei electrice pacienţii au fost supravegheaţi şi trataţi în mediu 36,2±2,1 luni.

Metodele de cercetare au inclus examenul clinic, ECG în 12 derivaţii standard, examenul EcoCG, Doppler EcoCG.

A fost estimat rolul tratamentului cu amiodaronă şi enalaprilă în prevenirea recurenţelor fibrilaţiei atriale în perioada postconversie. Beneficiul tratamentului administrat postconversie a fost apreciat prin studierea comparativă a pacienţilor, care au administrat în perioada postconversie Am şi enalaprila maleat (34 pacienţi), numai Am (33 pacienţi) şi a celora fără tratament preventiv (51 pacienţi).

Asocierea tratamentului AA preventiv în perioada postconversie a crescut rata menţinerii RS spre sfârşitul primului an atât la pacienţii cu FA idiopatică (de la 43,8% la 61%) cât şi la pacienţii cu FA în prezenţa bolilor structurale cardiace (de la 36,2% la 51,4%). A fost semnalată o incidenţă mai redusă a recurenţelor FA în grupul pacienţilor, care au administrat în perioada postconversie Am in asociere cu enalaprila maleat, atingând valorile de 26,5% şi, respectiv, 43,1% peste 6 şi 12 luni postconversie comparativ cu grupul pacienţilor care au administrat doar Am - 36,2% şi, respectiv, 50,2% şi grupul pacienţilor fără tratament preventiv - 43,1% şi, respectiv, 54,6%.

Au fost definiţi parametrii, cu rol semnificativ în menţinerea RS pe parcursul primei luni de supraveghere: durata ultimului episod de FA, etiologia FA, prezenţa tratamentului preventiv.

Analiza corelativă a indicilor EcoCG şi a duratei menţinerii RS a relevat o relaţie direct proporţională între durata menţinerii RS şi viteza max a undei A din fluxul diastolic transmitral peste o lună după cardioversie în grupul pacienţilor, care în perioada postconversie nu au administrat tratament cu enalaprilă (coeficient de corelaţie medie, corelaţie directă, p<0,05) .

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1.Epidemiologia fibrilaţiei atriale
 • 1.2. Prognosticul
 • 1.3. Mecanismele fibrilaţiei atriale
 • 1.4. Strategia terapeutică în fibrilaţia atrială
 • 1.5. Prevenirea recurenţelor fibrilaţiei atriale

CAPITOLUL II. Material şi metode

CAPITOLUL III. Rezultatele studiului
 • 3.1.Caracteristica clinică a pacienţilor cu fibrilaţie atrială persistentă
 • 3.2. Rezultatele cardioversiei electrice la pacienţii cu fibrilaţie atrială
 • 3.3. Rezultatele supravegherii de durată a pacienţilor după conversia fibrilaţiei atriale
 • 3.4. Durata menţinerii RS în funcţie de indicii ecocardiografici
 • 3.5. Eficienţa tratamentului administrat postconversie în prevenirea recurenţelor fibrilaţiei atriale
 • 3.5.1. Tratamentul antiaritmic
 • 3.5.2. IEC în asociere cu tratamentul antiaritmic
 • 3.6. Evoluţia parametrilor EcoCG în funcţie de ritmul cardiac
 • 3.7. Evaluarea funcţiei mecanice atriale în corelaţie cu durata FA şi tratamentul aplicat
 • 3.7.1. Evaluarea funcţiei mecanice atriale la pacienţii cu siderarea miocardului atrial postconversie în corelaţie cu tratamentul administrat
 • 3.8. Fibrilaţia atrială cronică
 • 3.9. Rata de deces la pacienţii supravegheaţi după conversia FA la RS