Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Contribuţii teoretice şi experimentale privind intensificarea proceselor de zdrobire şi separare a nucilor


Autor: Ruslan Ţărnă
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Andrei Lupaşco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Cuvinte Cheie

zdrobire, separare, nucă, forţă, energie

Adnotare

Se susţin 28 lucrări ştiinţifice, care reflectă analiza teoretică şi cercetarea experimentală a proceselor de zdrobire a nucilor şi separare a miezului de coajă, în scopul obţinerii datelor iniţiale pentru proiectarea agregatului de zdrobire-separare a nucilor.

S-a constatat că este raţional de a zdrobi nuca între o placă şi un inel, ţinînd cont de următoarele: raportul diametrului nucii către diametrul inelului să fie în limitele 1,15-1,3, umiditatea nucii 13...16%, iar unghiul teşiturii inelului 300.

Referitor la procesul de separare s-a constatat că este raţional de a separa componentele nucii într-un cîmp electric cu descărcare prin efect corona în care inimioara se separă totalmente de miez şi coajă, în timp ce miezul se separă de coajă circa 75%.

Este propusă construcţia agregatului de zdrobire-separare a nucilor şi este calculat efectul economic al lui.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Noţiuni generale despre tehnica şi tehnologia de zdrobire şi separare a nucilor
 • 1.1. Bazele teoretice moderne ale proceselor de zdrobire şi separare
 • 1.1.1. Noţiuni despre procesul de zdrobire
 • 1.1.1.1. Consumul de energie în procesul de zdrobire. Ipotezele de bază ale procesului de zdrobire
 • 1.1.2. Noţiuni despre procesul de separare
 • 1.1.2.1. Procesul electric de separare – direcţie primordială de cercetare. Clasificarea procedeelor electrice de separare
 • 1.1.2.2. Acţiunea forţelor asupra particulelor în câmpurile electrice
 • 1.1.2.3. Clasificarea separatoarelor electrice
 • 1.2. Tehnica şi tehnologia existentă de zdrobire şi separare a nucilor
 • 1.2.1. Procedee şi utilaje de zdrobire a nucilor
 • 1.2.1.1. Zdrobitoare cu fălci
 • 1.2.1.2. Zdrobitoare cu valţuri
 • 1.2.1.3. Zdrobitoare cu acţiune prin lovire
 • 1.2.1.4. Alte procedee de zdrobire a nucilor
 • 1.2.2. Procedee şi utilaje de separare a nucilor
 • 1.2.2.1. Separatoare pneumatice
 • 1.2.2.2. Separatoare electrice
 • 1.2.2.3. Separatoare magnetice
 • 1.2.2.4. Alte procedee de separare a nucilor
 • 1.3. Direcţiile principale de perfecţionare a tehnicii şi tehnologiilor de zdrobire şi separare a nucilor

CAPITOLUL 2. Caracteristicile fizico-mecanice şi electrice ale componentelor nucii
 • 2.1. Structura nucilor ca obiect de zdrobire şi separare
 • 2.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale nucii şi metodele de determinare
 • 2.2.1. Metodica determinării rezistenţei de rupere a cojii nucilor
 • 2.2.2. Metodica determinării umidităţii nucii
 • 2.2.3. Metodica determinării coeficientului de frecare
 • 2.3. Caracteristicile electrice ale nucilor şi metodele de determinare
 • 2.3.1. Metodica determinării permitivităţii dielectrice relative
 • 2.3.2. Metodica determinării rezistenţei electrice

CAPITOLUL 3. Cercetarea procesului de zdrobire a nucilor
 • 3.1. Descrierea instalaţiei pentru cercetarea procesului de zdrobire a nucilor
 • 3.2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale nucilor
 • 3.3. Cercetarea procesului de zdrobire a nucilor între două plăci paralele
 • 3.4. Determinarea consumului de energie în procesul de zdrobire la amplasarea nucii între două plăci paralele
 • 3.5. Cercetarea procesului de zdrobire a nucilor între o placă şi un inel
 • 3.6. Determinarea consumului de energie în procesul de zdrobire la amplasarea nucii între o placă şi un inel
 • 3.7. Cercetarea procesului de zdrobire a nucilor între două inele
 • 3.8. Determinarea consumului de energie în procesul de zdrobire la amplasarea nucii între două inele
 • 3.9. Calculul gradului de zdrobire
 • 3.10. Analiza calitativă a procesului de zdrobire a nucilor

CAPITOLUL 4. Rezolvarea numerică a procesului de zdrobire a nucilor
 • 4.1. Noţiuni generale privind metodele numerice
 • 4.1.1. Metoda elemenelor finite
 • 4.1.1.1. Formularea matricială a metodei deplasărilor
 • 4.1.1.2. Ipotezele şi etapele de calcul comune metodei elementelor finite şi metodei deplasărilor
 • 4.1.1.3. Etapele de bază ale programului de calcul
 • 4.1.1.4. Introducerea datelor iniţiale
 • 4.2. Procesarea grafică a rezultatelor

CAPITOLUL 5. Cercetarea procesului de separare a componentelor nucii
 • 5.1. Cercetarea caracteristicilor electrice ale componentelor nucii
 • 5.1.1. Cercetarea permitivităţii dielectrice relative ale componentelor nucii
 • 5.1.2. Cercetarea rezistenţei electrice ale componentelor nucii
 • 5.2. Criteriul de separare a componentelor nucii în câmpul electric cu descărcare prin efect corona

CAPITOLUL 6. Calculul erorilor de măsurare a mărimilor fizice
 • 6.1. Bazele teoriei erorilor de măsurare
 • 6.1.1. Clasificarea erorilor
 • 6.2. Calculul erorilor de măsurare în procesul de zdrobire a nucilor
 • 6.3. Calculul erorilor de măsurare în procesul de separare a componentelor nucii

CAPITOLUL 7. Descrierea modelelor matematice ale proceselor de zdrobire şi separare a nucilor
 • 7.1. Descrierea modelului matematic al procesului de zdrobire a nucilor
 • 7.1.1. Selectarea parametrilor de ieşire şi a factorilor de acţionare
 • 7.1.2. Construirea şi realizarea matricei de planificare a factorului experimental
 • 7.1.3. Calculul ecuaţiei de regresie pentru forţa de zdrobire F
 • 7.1.4. Verificarea adecvatităţii modelului matematic al procesului de zdrobire a nucilor
 • 7.2. Descrierea modelului matematic a procesului de separare a componentelor nucii în câmp electric

CAPITOLUL 8. Construcţia şi principiul de funcţionare al instalaţiilor de zdrobire şi separare a nucilor

CAPITOLUL 9. Calculul efectului economic în urma implementării instalaţiilor de zdrobire şi separare a nucilor