Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Contribuţii teoretice şi experimentale privind intensificarea proceselor de zdrobire şi separare a nucilor


Autor: Ruslan Ţărnă
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Andrei Lupaşco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

zdrobire, separare, nucă, forţă, energie

Adnotare

Se susţin 28 lucrări ştiinţifice, care reflectă analiza teoretică şi cercetarea experimentală a proceselor de zdrobire a nucilor şi separare a miezului de coajă, în scopul obţinerii datelor iniţiale pentru proiectarea agregatului de zdrobire-separare a nucilor.

S-a constatat că este raţional de a zdrobi nuca între o placă şi un inel, ţinînd cont de următoarele: raportul diametrului nucii către diametrul inelului să fie în limitele 1,15-1,3, umiditatea nucii 13...16%, iar unghiul teşiturii inelului 300.

Referitor la procesul de separare s-a constatat că este raţional de a separa componentele nucii într-un cîmp electric cu descărcare prin efect corona în care inimioara se separă totalmente de miez şi coajă, în timp ce miezul se separă de coajă circa 75%.

Este propusă construcţia agregatului de zdrobire-separare a nucilor şi este calculat efectul economic al lui.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Noţiuni generale despre tehnica şi tehnologia de zdrobire şi separare a nucilor
 • 1.1. Bazele teoretice moderne ale proceselor de zdrobire şi separare
 • 1.1.1. Noţiuni despre procesul de zdrobire
 • 1.1.1.1. Consumul de energie în procesul de zdrobire. Ipotezele de bază ale procesului de zdrobire
 • 1.1.2. Noţiuni despre procesul de separare
 • 1.1.2.1. Procesul electric de separare – direcţie primordială de cercetare. Clasificarea procedeelor electrice de separare
 • 1.1.2.2. Acţiunea forţelor asupra particulelor în câmpurile electrice
 • 1.1.2.3. Clasificarea separatoarelor electrice
 • 1.2. Tehnica şi tehnologia existentă de zdrobire şi separare a nucilor
 • 1.2.1. Procedee şi utilaje de zdrobire a nucilor
 • 1.2.1.1. Zdrobitoare cu fălci
 • 1.2.1.2. Zdrobitoare cu valţuri
 • 1.2.1.3. Zdrobitoare cu acţiune prin lovire
 • 1.2.1.4. Alte procedee de zdrobire a nucilor
 • 1.2.2. Procedee şi utilaje de separare a nucilor
 • 1.2.2.1. Separatoare pneumatice
 • 1.2.2.2. Separatoare electrice
 • 1.2.2.3. Separatoare magnetice
 • 1.2.2.4. Alte procedee de separare a nucilor
 • 1.3. Direcţiile principale de perfecţionare a tehnicii şi tehnologiilor de zdrobire şi separare a nucilor

CAPITOLUL 2. Caracteristicile fizico-mecanice şi electrice ale componentelor nucii
 • 2.1. Structura nucilor ca obiect de zdrobire şi separare
 • 2.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale nucii şi metodele de determinare
 • 2.2.1. Metodica determinării rezistenţei de rupere a cojii nucilor
 • 2.2.2. Metodica determinării umidităţii nucii
 • 2.2.3. Metodica determinării coeficientului de frecare
 • 2.3. Caracteristicile electrice ale nucilor şi metodele de determinare
 • 2.3.1. Metodica determinării permitivităţii dielectrice relative
 • 2.3.2. Metodica determinării rezistenţei electrice

CAPITOLUL 3. Cercetarea procesului de zdrobire a nucilor
 • 3.1. Descrierea instalaţiei pentru cercetarea procesului de zdrobire a nucilor
 • 3.2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale nucilor
 • 3.3. Cercetarea procesului de zdrobire a nucilor între două plăci paralele
 • 3.4. Determinarea consumului de energie în procesul de zdrobire la amplasarea nucii între două plăci paralele
 • 3.5. Cercetarea procesului de zdrobire a nucilor între o placă şi un inel
 • 3.6. Determinarea consumului de energie în procesul de zdrobire la amplasarea nucii între o placă şi un inel
 • 3.7. Cercetarea procesului de zdrobire a nucilor între două inele
 • 3.8. Determinarea consumului de energie în procesul de zdrobire la amplasarea nucii între două inele
 • 3.9. Calculul gradului de zdrobire
 • 3.10. Analiza calitativă a procesului de zdrobire a nucilor

CAPITOLUL 4. Rezolvarea numerică a procesului de zdrobire a nucilor
 • 4.1. Noţiuni generale privind metodele numerice
 • 4.1.1. Metoda elemenelor finite
 • 4.1.1.1. Formularea matricială a metodei deplasărilor
 • 4.1.1.2. Ipotezele şi etapele de calcul comune metodei elementelor finite şi metodei deplasărilor
 • 4.1.1.3. Etapele de bază ale programului de calcul
 • 4.1.1.4. Introducerea datelor iniţiale
 • 4.2. Procesarea grafică a rezultatelor

CAPITOLUL 5. Cercetarea procesului de separare a componentelor nucii
 • 5.1. Cercetarea caracteristicilor electrice ale componentelor nucii
 • 5.1.1. Cercetarea permitivităţii dielectrice relative ale componentelor nucii
 • 5.1.2. Cercetarea rezistenţei electrice ale componentelor nucii
 • 5.2. Criteriul de separare a componentelor nucii în câmpul electric cu descărcare prin efect corona

CAPITOLUL 6. Calculul erorilor de măsurare a mărimilor fizice
 • 6.1. Bazele teoriei erorilor de măsurare
 • 6.1.1. Clasificarea erorilor
 • 6.2. Calculul erorilor de măsurare în procesul de zdrobire a nucilor
 • 6.3. Calculul erorilor de măsurare în procesul de separare a componentelor nucii

CAPITOLUL 7. Descrierea modelelor matematice ale proceselor de zdrobire şi separare a nucilor
 • 7.1. Descrierea modelului matematic al procesului de zdrobire a nucilor
 • 7.1.1. Selectarea parametrilor de ieşire şi a factorilor de acţionare
 • 7.1.2. Construirea şi realizarea matricei de planificare a factorului experimental
 • 7.1.3. Calculul ecuaţiei de regresie pentru forţa de zdrobire F
 • 7.1.4. Verificarea adecvatităţii modelului matematic al procesului de zdrobire a nucilor
 • 7.2. Descrierea modelului matematic a procesului de separare a componentelor nucii în câmp electric

CAPITOLUL 8. Construcţia şi principiul de funcţionare al instalaţiilor de zdrobire şi separare a nucilor

CAPITOLUL 9. Calculul efectului economic în urma implementării instalaţiilor de zdrobire şi separare a nucilor