Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / martie /

Particularităţile clinico-paraclinice ale bolii de reflux gastroesofagian în raport cu metabolismul şi polimorfismul genetic al oxidului nitric


Autor: Scurtu Аlina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Valeriu Istrati
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Vlada-Tatiana Dumbrava
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 martie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.55 Mb / în română

Teza

CZU 616.329-002-008.9

Adobe PDF document 5.43 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

boala de reflux gastroesofagian, metabolism, oxid nitric, polimorfism genetic

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 126 de pagini de text imprimat, constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi indice bibliografic cu 198 de referinţe, include 30 de figuri, 36 tabele, 5 formule şi 4 anexe. Rezultatele obţinute au fost publicate în 16 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 fără coautori şi 13 în ediţii recenzate.

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării: Rolul oxidului nitric (NO) în reglementarea motilităţii gastro-intestinale este determinat de prezenţa sintazei oxidului nitric n(NOS) în neuronii care inervează tractul gastro-intestinal. Cele mai importante funcţii fiziologice ale NO în sistemul digestiv sunt reglarea tonusului vascular, participarea la transmiterea impulsurilor nervoase şi asigurarea funcţiilor motorii gastro-intestinale. Se presupune, că unul din cele mai importante verigi în mecanismul de producere şi de evoluţie a bolii de reflux gastroesofagian (BRGE), afecţiune cu o patogenie complexă multifactorială, este dereglarea metabolismului NO. Relaxările spontane ale sfincterului esofagian inferior (SEI) sunt determinate de colecistochinină, care stimulează sinteza NO, de dereglările acţiunii colinergice sau de creşterea acţiunii de inhibiţie a neurotransmiţătorului NO. În plus, NO endogen este implicat, cel puţin parţial, în reglementarea fiziologică a motilităţii porţiunii distale a esofagului şi SEI, dereglează motilitatea esofagiană, reducând frecvenţa şi amplitudinea peristaltismului primar. Estimarea particularităţilor metabolismului şi rolului NO în apariţia dereglărilor motorii şi neuroregulatorii la pacienţii cu BRGE a constatat o diferenţă statistic semnificativă între indicatorii metabolismului NO şi severitatea manifestărilor clinice şi endoscopice ale BRGE. Scopul lucrării constă în studiul particularităţilor clinico-evolutive și de diagnostic al bolii de reflux gastroesofagian în raport cu nivelul oxidului nitric şi polimorfismul genelor sintazelor NO.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost apreciat rolul NO în patogenia BRGE. În premieră s-a studiat metabolismul NO și rolul lui în instalarea şi evoluţia afecţiunii. Rezultatele obţinute permit elaborarea măsurilor de profilaxie și tratament al bolii de reflux gastroesofagian.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în lucrare constă în studiul particularităţilor clinico-evolutive și de diagnostic ale bolii de reflux gastroesofagian în raport cu nivelul oxidului nitric în serul sanguin, sucul gastric şi polimorfismul genelor sintazelor oxidului nitric.

Semnificaţia teoretică: Originalitatea cercetării constă în evidenţierea particularităţilor clinico-evolutive, endoscopice şi morfologice ale bolii de reflux gastroesofagian în funcţie de gradul de afectare a mucoasei esofagiene şi nivelul oxidului nitric, studiul genetic consacrat polimorfismului genelor NOS în instalarea şi dezvoltarea afecţiunii şi elaborarea unui algoritm de diagnostic şi tratament la acest grup de pacienţi.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obţinute permit pronosticarea şi elaborarea măsurilor de profilaxie și tratament al bolii de reflux gastroesofagian. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Principalele rezultate ale studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrei Medicină Internă Semiologie a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” și implementate în activitatea curativă a Secției Gastroenterologie a IMSP Spitalul Feroviar Central din Chișinău și IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1.

Cuprins


1. BOALA DE REFLUX GASTROESOFAGIAN
 • .1. Epidemiologia, clasificarea şi tabloul clinic în boala de reflux Gastroesofagian
 • .2. Mecanismele fiziopatologice ale bolii de reflux gastroesofagian
 • .3. Diagnosticul și evoluţia în boala de reflux gastroesofagian
 • .4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Metodologia generală a cercetării
 • 2.2. Caracteristica generală a loturilor de studiu
 • 2.3. Metode de studiu
 • 2.4. Metode de procesare statistică a rezultatelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. TABLOUL CLINIC AL BOLII DE REFLUX GASTROESOFAGIAN RAPORTAT LA REZULTATELE PARACLINICE
 • 3.1. Analiza frecvenței simptomelor BRGE în populația matură a Republicii Moldova.
 • 3.2. Particularităţile clinico-evolutive ale bolii de reflux gastroesofagian în funcţie de gradul de afectare a mucoasei esofagiene
 • 3.3. Estimarea comparativă clinico-evolutivă a formelor non-erozivă și erozivă a bolii de reflux gastroesofagian
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. REZULTATELE STUDIERII METABOLIȚILOR OXIDULUI NITRIC ȘI POLIMORFISMULUI GENELOR NOS1 ȘI NOS2 ÎN BOALA DE REFLUX GASTROESOFAGIAN
 • 4.1. Nivelul metaboliților oxidului nitric în serul sangvin și sucul gastric în funcție de gradul de afectare a esofagului (gradul și forma BRGE)
 • 4.2. Polimorfismul genelor sintazelor oxidului nitric în boala de reflux gastroesofagian.
 • 4.3 concluziile la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE