Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / martie /

Implicări clinico-genetice la copiii hipertensivi cu dereglări metabolice supraponderali şi obezi


Autor: Cojocari Svetlana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Nelea Mătrăgună
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Consultant ştiinţific: Nicolae Barbacar
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 martie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.48 Mb / în română

Teza

CZU 616.12-008.331.1-053.2+616-056.52-056.57-053.2

Adobe PDF document 5.32 Mb / în română
203 pagini


Cuvinte Cheie

hipertensiune arterială, supraponderabilitate, obezitate, factori de risc, polimorfism genetic, genotip, adipokine, citokine, sindrom metabolic, copii

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 345 titluri, 150 pagini de text de bază, 51 tabele, 22 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 34 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: cardiologie. Scopul și obiectivele lucrării vizează estimarea particularităţilor clinico-genetice şi a dereglărilor hormonal-metabolice la copiii hipertensivi supraponderali/obezi. Determinarea factorilor prenatali, comportamentali și a factorului de risc genetic prin aprecierea polimorfismului genelor ECA, AGTR1, NOS3 şi a dereglărilor definite de acestea, identificarea relaţiilor dintre portajul polimorfismului genelor analizate cu componentele sindromului metabolic (SM), adipokine și marcherii proinflamatorii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost estimat impactul unui bloc complex de factori de risc, inclusiv a factorului de risc genetic, prin prisma polimorfismului genelor ECA, AGTR1 și NOS3, considerate ca având implicații patogenice atât în hipertensiunea arterială (HTA), cât și în SM. Cercetarea a fost suplimentată cu teste, care au comensurat o serie de biomarcheri metabolici ca: leptina, adiponectina, acidul uric, cât și marcherii inflamației subclinice - factorul de necroză tumorală alfa (TNF-α) și proteina C-reactivă înalt sensibilă (hs-PCR).

Problema ştiinţifică soluţionată în teză rezidă în determinarea unui complex coerent de factori de risc, inclusiv genetici și biomarcheri metabolici, la copilul supraponderal și obez, identificarea cărora va contribui la optimizarea stratificării riscului, inițierea precoce a măsurilor de profilaxie și tratament, fapt ce va reduce din numărului copiilor cu HTA și SM, care sunt la moment pe un trend ascendent.

Semnificaţia teoretică: cercetările de program în HTA și SM vizând marcherii genetici, cei ai inflamaţiei subclinice, adipokinele, acidul uric - au conturat noi argumente ştiinţifice şi au sugerat principii clare de ordonare a unor activităţi şi măsuri adecvate de profilaxie eficientă.

Valoarea aplicativă a lucrării: Implementarea în practică a criteriilor Federației Internaționale de Diabet (IDF) de estimare a SM, de comun cu valorificarea marcherilor plasmatici (leptina, adiponectina, TNF-α, hs-PCR, acidul uric) şi a celor moleculari-genetici, va facilita diagnosticul precoce al SM și al componentelor sale, ajustând la nivelul exigențelor moderne programul de estimare a riscului cardiovascular şi, eventual, a riscului condiţionat genetic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a efectuat în activitatea clinică a laboratorului științific de cardiologie pediatrică al IMSP Institutul de Cardiologie, a serviciilor specializate de la IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin Ignatenco” și în secția de endocrinologie a Spitalului Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coțaga”

Cuprins


1. INTERPRETĂRI MODERNE VIZAVI DE HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ ESENŢIALĂ ȘI SINDROMUL METABOLIC LA COPII
 • .1. Epidemiologia hipertensiunii arteriale
 • .2. Consideraţii privind factorii de risc modificabili cu determinism hipertensiv
 • .3. Impactul factorilor de risc prenatali asupra valorilor tensionale
 • .4. Implicări genetice în hipertensiunea arterială
 • .5. Mecanisme patogenice în tandemul ,,hipertensiune-obezitate”
 • .6. Rolul acidului uric în hipertensiunea arterială și sindromul metabolic
 • .7. Sindromul metabolic în obezitatea copilului
 • .8. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristicele clinico-statutare ale lotului general de studiu
 • 2.2. Caracteristicele lotului de copii hipertensivi
 • 2.3. Caracteristicele lotului de copii cu sindrom metabolic
 • 2.4. Metodologia studiului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. FACTORI DE RISC ȘI IMPLICĂRI CLINICO-GENETICE ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ
 • 3.1. Caracteristica clinică comparativă a loturilor de cercetare 68
 • 3.2. Analiza factorilor de risc comportamentali 69
 • 3.3. Studierea factorilor de risc prenatali și postnatali din primul an de viață 70
 • 3.4. Estimarea impactului factorului de risc genetic 75
 • 3.5. Studierea relației dintre polimorfismul genelor ECA, AGTR1 și NOS3 cu alți factori de risc
 • 3.6. Studierea relației dintre polimorfismul genelor ECA, AGTR1 și NOS3 cu componentele sindromului metabolic
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. ESTIMAREA DEREGLĂRILOR HORMONAL-METABOLICE LA COPIII HIPERTENSIVI
 • 4.1. Aspecte ale spectrului lipidic 95
 • 4.2. Dereglările metabolismului glucidic, hiperinsulinemia/insulinorezistenţa
 • 4.3. Aprecierea nivelului seric al leptinei, adiponectinei și al corelaţiilor cu alţi indicatori
 • 4.4. Determinarea valorilor serice ale marcherilor proinflamatorii și al corelaţiilor cu alţi indicatori
 • 4.5. Aprecierea nivelului seric al acidului uric și al corelaţiilor cu alţi indicatori
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

5. FACTORII DE RISC ȘI PARTICULARITĂȚILE CLINICO-BIOCHIMICE ALE SINDROMULUI METABOLIC
 • 5.1. Estimarea frecvenței sindromului metabolic la copiii înrolați în cercetare (conform criteriilor IDF, 2007)
 • 5.2. Analiza factorilor de risc comportamentali
 • 5.3. Studierea factorilor de risc prenatali și postnatali din primul an de viață
 • 5.4. Estimarea impactului factorului ereditar
 • 5.5. Caracteristica componentelor sindromului metabolic
 • 5.6. Aprecierea valorilor serice ale acidului uric și al corelațiilor cu alți indicatori
 • 5.7. Estimarea nivelului seric al leptinei, adiponectinei și al marcherilor proinflamatorii
 • 5.8. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE