Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / martie /

Tratamentul chirurgical al luxaţiilor extremităţii acromiale a claviculei


Autor: Tulbure Vasile
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Gornea Filip (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 martie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU 616.717.2-001.6-089

Adobe PDF document 5.77 Mb / în română
133 pagini


Cuvinte Cheie

luxaţie acromio-claviculară, biomecanica umărului, plastia ligamentelor coraco-claviculare, scapulă, claviculă

Adnotare

Structura tezei. Teza este expusă pe 107 pagini de text dactilografiat şi include: introducere, 5 capitole, încheiere, concluzii, recomandări practice şi bibliografie cu 158 surse.

Teza este ilustrată cu 12 tabele, 66 figuri, 9 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice şi un brevet de invenţie.

Domeniul de studiu: ortopedie și traumatologie

Studiul a inclus 175 bolnavi cu luxaţiile extremităţii acromiale a claviculei de tipul III, IV, V după Rockwood şi Green, inclusiv 139 bolnavi trataţi prin metode chirugicale uzuale şi 36 bolnavi trataţi prin plastia ligamentelor coraco-claviculare cu fire neresorbabile durabile.

Scopul și obiectivele lucrării. Include argumentarea și optimizarea tehnicilor chirurgicale reconstructive contemporane în tratamentul luxaţiilor porțiunii acromiale a claviculei pentru ameliorarea rezultatelor anatomice-funcţionale. Au fost estimate frecvenţa luxaţiilor extremităţii acromiale a claviculei în funcţie de vârstă, sex și timpul adresării, în scopul alegerii metodei optime de tratament chirurgical şi obţinerea rezultatelor favorabile anatomice-funcţionale. A fost determinată biomecanic rezistenţa fiziologică a aparatului capsulo-ligamentar şi restabilită prin metode uzuale şi prin plastia ligamentelor coraco-claviculare cu diferite fire neresorbabile durabile. A fost elaborată şi implementată în practică o metodă nouă de tratament chirurgical, un dispozitiv pentru reducerea şi formarea minim invazivă a tunelului coraco-clavicular şi efectuată analiza rezultatelor la distanţă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În cadrul studiului biomecanic a fost determinată rezistenţa complexului capsulo-ligamentar în întregime a articulaţiei acromio-claviculare şi diferenţiat a ligamentelor acromio-clavicular împreună cu capsula şi a ligamentelor stabilizatoare coraco-claviculare.

Problema științifică importantă soluționată în lucrare. Experimental şi clinic s-au argumentat priorităţile plastiei ligamentare coraco-claviculare numai cu fire neresorbabile în 2 planuri conform vectorilor ligamentelor trapezoid şi conoid în tipul III de luxaţie acromio-claviculară şi suplinirea ei cu artrosinteză provizorie în tipurile IV şi V după Rockwood şi Green.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Studiul a argumentat şi a confirmat utilitatea şi prioritatea metodelor de tratament chirurgical în luxaţia extremităţii acromiale a claviculei prin plastia ligamentelor coraco-claviculare în 2 planuri cu fire neresorbabile durabile, comparativ cu metodele uzuale.

Implimentarea rezultatelor științifice. Metoda de tratament chirurgical în luxația acromio-claviculară prin plastia ligamentelor coraco-claviculare cu fire nererezorbabile durabile sunt implimentate în practica medicală a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Traumatologie şi Ortopedie, secţia de Traumatologie și Ortopedie a Institutului Medicină de Urgenţă.

Cuprins


1. LUXAȚIILE PORȚIUNII ACROMIALE A CLAVICULEI ȘI METODELE DE TRATAMENT CHIRURGICAL
 • 1.1. Particularităţile anatomice-fiziologice ale articulaţiei acromioclaviculare
 • 1.2. Mecanismul traumatizării articulaţiei acromio-claviculare
 • 1.3. Clasificarea luxaţiilor porţiunii acromiale a claviculei
 • 1.4. Metodele de tratament chirurgical a luxaţiilor porţiunii acromiale a claviculei
 • Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu
 • 2.3. Metode utilizate de investigare
 • 2.4. Desfăşurarea studiului biomecanic (experimental) al stabilității complexului acromio-clavicular
 • 2.5. Metoda de simulare numerică a comportării ansamblului claviculă-scapulă
 • 2.6. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor
 • Concluzii la capitolul 2

3. STUDIUL BIOMECANIC A REZISTENŢEI APARATULUI LIGAMENTAR ACROMIO-CLAVICULAR ÎN DIVERSE MODALITAŢI DE STABILIZARE.
 • 3.1. Modele de examinare
 • 3.2. Stabilizarea biomecanică experimentală a claviculei prin diferite metode de fixare
 • 3.3. Partea experimentală a comportării ansamblului claviculă-scapulă prin metoda elementelor finite
 • Concluzii la capitolul 3

4. TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL LUXAŢIEI ACROMIO-CLAVICULARE PRIN PROCEDEE ŞI METODE UZUALE
 • 4.1. Particularităţile tratamentului chirurgical prin metoda Bohler (grupul I)
 • 4.2. Particularităţile tratamentului chirurgical prin metoda de artrosinteza
 • cu 2 broşe şi hoban (grupul II)
 • 4.3. Particularităţile tratamentului chirurgical prin metoda Watkins-Каплан suplinit cu broşe (grupul III)
 • 4.4. Rezultatele tratamentului chirurgical aplicat prin metode uzuale
 • Concluzii la capitolul 4

5. TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL LUXAŢIEI EXTREMITĂŢII ACROMIALE A CLAVICULEI PRIN PLASTIA LIGAMENTELOR CORACO-CLAVICULARE CU DIVERSE MATERIALE
 • 5.1. Particularităţile tratamentului chirurgical prin metoda plastiei ligamentelor coraco-claviculare cu diverse materiale
 • 5.2. Compararea rezultatelor metodelor uzuale şi a metodei plastiei ligamentelor coraco-claviculare
 • Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI