Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Combaterea sindromului algic în glaucomul doloros


Autor: Bassam Alhabeebi
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2016
Conducători ştiinţifici: Eugeniu Bendelic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Boris Pîrgari (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 aprilie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.99 Mb / în română

Teza

CZU 617.7-007.681-08-089

Adobe PDF document 2.67 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

glaucom dureros, hiperemie, hipertensiune oculară, rubeoză, cheratopatie, hifem, enucleaţie

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 147 pagini de text electronic, include 30 de figuri, 59 de tabele, 6 anexe, are următoarea structură: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză, indicele bibliografic cu 216 de referinţe. Rezultatele studiului au fost prezentate și discutate la şedinţele diferitor foruri de specialitate. În baza rezultatelor studiului au fost publicate 6 lucrări ştiinţifice si au fost elaborate 3 certificate de inovaţii.

Domeniul de studiu: Oftalmologie.

Scopul și obiectivele studiului: Studierea metodelor moderne de tratament în cazul sindromului algic la pacienţii cu glaucom doloros cu optimizarea tratamentului complex pentru prevenirea şi combaterea durerii cu păstrarea globului ocular şi a funcţiilor vizuale în cazul prezenței acestora. 1)Evaluarea evoluţiei procesului glaucomatos pentru a evidenţia factorii provocatori şi modificările predecesoare apariţiei sindromului doloros la bolnavii incluşi în studiu. 2)Aprecierea eficienţei metodelor de tratament medicamentos, laser, chirurgical în parte şi în complex în prevenirea şi lichidarea sindromului doloros la pacienţii cu glaucom dureros. 3)Elaborarea în baza studiului dat a unui algoritm de tratament al pacienţilor cu glaucom dureros cu scopul evitării sau combaterii sindromului doloros cu optimizarea măsurilor curative în dependenţă de evoluţia bolii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost obţinute date noi referitor la factorii apariţiei durerilor în cazul glaucomului doloros, precum nivelului pH-ului în lacrima ochiului dolor. S-a constatat o interdependență între intensitatea durerii, evaluate cu ajutorul scalei Wong Baker, în cadrul glaucomului doloros și datele termometriei topice obținute. A fost elaborat şi propus un algoritm de tratament complex în cazul glaucomului doloros ce include remedii medicamentoase topice hipotensive, AINS şi acid ascorbic, care duc la schimbarea mediului alcalin, caracteristic pentru ochiul dolor, până la nivelul neutru, dar şi intervenţii chirurgicale de degajare a PIO cum ar fi operaţiile fistulizante, inclusiv fistulizante transciliare, endociclolaser-coagulare şi ciclocriopexia pentru combaterea sindromului algic şi evitarea enucleaţiei.

Problemă științifică soluționată în teză: constă în identificarea și analiza cauzei sindromului algic în glaucomul dureros cu optimizarea și formarea algoritmului de conduită prin tratamentul complex medicamentos și chirurgical.

Semnificaţia teoretică: Au fost analizate metodele complexe de tratare aplicate în glaucomul dureros; au fost stabilite corelații între PIO, pH-ul lacrimii, temperatura topică ale ochiului dolor și intensitatea durerii resimțită de pacient.

Valoarea aplicativă: În baza studiului realizat se propune un algoritm de tratament al pacienţilor cu glaucom algic în dependenţă de forma clinică a acestuia, cu scopul evitării sau combaterii sindromului doloros cu optimizarea măsurilor curative în dependenţă de evoluţia bolii.

Implementarea rezultatelor. Managementul terapeutico-chirurgical al pacienților cu glaucom dureros a fost implementat în clinică de oftalmologie din cadrul IMSP SCR.

Cuprins


1. GLAUCOMUL DOLOROS, PARTICULARITĂŢI DE PATOGENIE ŞI TRATAMENT
 • 1.1 Formele clinice ale glaucomului din aspectul evoluției în glaucomul doloros
 • 1.2 Particularități de patogenie a sindromului algic la pacienții cu glaucom
 • 1.3 Tratamentul medicamentos pentru reducerea PIO la pacienții cu glaucom doloros
 • 1.4 Tratamentul medicamentos de combatere a durerii la pacienţii cu glaucom doloros
 • 1.5 Tratamentul laser aplicat în cazul glaucomului necompensat asociat cu sindromul doloros
 • 1.6 Tratamentul chirurgical aplicat în cazul glaucomului necompensat asociat cu sindromul doloros
 • 1.7 Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Caracteristica generală a loturilor studiate
 • 2.2 Explorările oftalmologice utilizate în studiu
 • 2.3 Metode speciale de investigație utilizate în studiu
 • 2.4 Concluzii la Capitolul 2

3. TRATAMENTUL COMPLEX LA PACIENŢII LOTULUI I ÎN COMBATEREA SINDROMULUI ALGIC
 • 3.1 Forme și manifestările clinice la pacienții lotului I
 • 3.2 Tratamentul complex aplicat pacienților lotului I
 • 3.3 Analiza corelativă dintre presiunea intraoculară, intensitatea durerii, nivelul pH-ului lacrimii și termometria topică la pacienții grupei de studiu, lotul I
 • 3.4 Concluzii la Capitolul 3

4. TRATAMENTUL COMPLEX LA PACIENŢII LOTULUI II ÎN COMBATEREA SINDROMULUI ALGIC
 • 4.1 Forme și manifestările clinice la pacienții lotului II
 • 4.2 Tratamentul complex aplicat pacienților lotului II
 • 4.3 Analiza corelativă dintre presiunea intraoculară, intensitatea durerii, nivelul pH-ului lacrimii şi termometria topică la pacienţii grupei de studiu, lotul II
 • 4.4 Analiza comparativă dintre lotul I și lotul II
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE

CONCLUZII GENERALE Și RECOMANDĂRI PRACTICE