Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Hemoragiile retroperitoneale în traumatismul pelvio-abdominal: diagnosticul, tratamentul şi profilaxia complicaţiilor


Autor: Paladii Irina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Vladimir Kusturov
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 aprilie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document2.90 Mb / în română

Teza

CZU 616.718.19-001-005.1-089

Adobe PDF document 14.49 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

hematom retroperitoneal, traumatism pelvio-abdominal, stabilizarea bazinului

Adnotare

Teza de doctor în ştiinţe medicale include: introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia constituită din 224 de titluri, 121 de pagini de text, 78 de figuri, 41 de tabele. Rezultatele sunt publicate în 37 de lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: 321.13 – chirurgie.

Scopul lucrării. Optimizarea tacticii diagnostico–curative şi elaborarea complexului de măsuri profilactice ale complicaţiilor hematomului retroperitoneal în traumatismul pelvio-abdominal.

Obiectivele cercetării:

1. Aprecierea informativităţii metodelor de diagnostic al hemoragiilor retroperitoneale posttraumatice.

2. Studierea surselor, zonelor de acumulare şi căilor de răspândire a hemoragiilor retroperitoneale (HgRP) posttraumatice.

3. Elaborarea algoritmului diagnostico-curativ al pacienţilor cu hemoragii RP posttraumatice. 4. Aprecierea factorilor determinanţi ai dezvoltării complicaţiilor hematomului retroperitoneal (HRP) şi letalităţii în traumatismul pelvio-abdominal.

5. Analiza rezultatelor tratamentului complicaţiilor hematomului retroperitoneal.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost evaluate particularităţile formării şi evoluţiei HRP. Conform zonelor, au fost stabilite sursele şi căile de răspândire a HgRP, apreciate măsurile profilactice în dependenţă de sursa hemoragiei. S-a elaborat dispozitivul pentru stabilizarea precoce a regiunii lombare şi bazinului. S-a constatat, că stabilizarea bazinului în primele 48 de ore preîntâmpină formarea HRP pelvian masiv. A fost propus algoritmul diagnostico-curativ al pacienţilor cu HgRP.

Problema ştiinţifică soluţionată: S-a dovedit că în traumatismul pelvio-abdominal există riscul dezvoltării hemoragiilor RP şi complicaţiilor lor, prevenirea cărora, necesită imobilizarea precoce cu dispozitivul lombar, urmată de osteosinteza bazinului cu dispozitivul de fixare externă. Semnificaţia teoretică: Au fost argumentate şi confirmate: conceptul regularităţii căilor de răspândire a HgRP; valoarea stabilizării precoce a bazinului în scopul preîntâmpinării formării HRP masiv şi dezvoltării complicaţiilor; factorii şi corelaţia dintre tipul fracturilor pelviene, severitatea leziunilor, complicaţiile şi mortalitatea.

Valoarea aplicativă a lucrării: S-a efectuat analiza semiologiei HgRP conform zonelor; concretizate criteriile tratamentului chirurgical/non-operator al HRP; aplicat dispozitivul lombar; algoritmul diagnostico-curativ elaborat a optimizat diagnosticul HRP şi a redus nivelul letalităţii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost implementate în practica IMU şi în procesul didactic al Catedrei chirurgie nr. 1 „N.Anestiadi” a IP USMF „N.Testemiţanu”.

Cuprins


1. ASPECTE CONTEMPORANE ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL HEMORAGIILOR RETROPERITONEALE ÎN TRAUMATISMUL PELVIOABDOMINAL
 • 1.1. Hematom retroperitoneal ca component al traumatismului asociat pelvio-abdominal
 • 1.2. Sursele, zonele de acumulare şi căile de răspândire ale hemoragiilor retroperitoneale posttraumatice
 • 1.3. Diagnosticul hemoragiilor retroperitoneale în traumatismul pelvio-abdominal
 • 1.4. Managementul pacienţilor cu hemoragie retroperitoneală în traumatismul pelvioabdominal
 • 1.5. Complicaţiile perioadei posttraumatice şi hemoragiilor retroperitoneale în trauma pelvio-abdominală. Rezultatul clinic al accidentaţilor
 • 1.6. Profilaxia complicaţiilor traumatismului asociat şi formării hematomului retroperitoneal
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului de cercetare
 • 2.2. Caracteristica materialului clinic.
 • 2.3. Caracteristica eşantionului, examinat în Centrul de Medicină Legală
 • 2.4. Design şi metode de investigaţie
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2.
3. DATELE CLINICO-MORFOPATOLOGICE ALE SURSELOR, ZONELOR DE ACUMULARE ŞI CĂILOR DE RĂSPÂNDIRE A HEMORAGIILOR RETROPERITONEALE POSTTRAUMATICE
 • 3.1. Aspectele formării căilor patologice de răspândire a hemoragiilor retroperitoneale
 • 3.2. Datele examenului medico-legal al accidentaţilor cu hematom RP posttraumatic
 • 3.3. Сlasificarea zonală a hematomului retroperitoneal. Hemoragiile retroperitoneale ale Zonei I, II, III şi sursele posibile de formare a lor
 • 3.4. Răspândirea zonală a hematomului retroperitoneal
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. MANAGEMENTUL PACIENŢILOR CU HEMORAGIE RETROPERITONEALĂ ÎN TRAUMATISMUL PELVIO-ABDOMINAL
 • 4.1. Diagnosticul hemoragiilor retroperitoneale în traumatismul pelvio-abdominal
 • 4.2. Informativitatea metodelor de diagnostic al hemoragiilor retroperitoneale posttraumatice
 • 4.3. Principiile în conduita pacienţilor cu hematom retroperitoneal în traumatismul pelvioabdominal
 • 4.4. Algoritmul diagnostico-curativ al pacienţilor cu hemoragie retroperitoneală posttraumatică
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. PROFILAXIA COMPLICAŢIILOR TRAUMATISMULUI ASOCIAT ŞI FORMĂRI HEMATOMULUI RETROPERITONEAL
 • 5.1. Complicaţiile generale posttraumatice în traumatismul asociat, complicat cu hemoragie retroperitoneală…
 • 5.2. Complicaţii ale hematomului retroperitoneal, tratament
 • 5.3. Rezultatele clinice în traumatismul pelvio-abdominal, complicat cu hemoragie
 • 5.4. Profilaxia complicaţiilor traumatismului asociat şi formării hematomului retroperitoneal
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE