Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Aspecte etio-patogenetice şi optimizarea tratamentului conservator în amigdalita cronică la copii


Autor: Danilov Lucian
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2016
Consultant ştiinţific: Ion Ababii
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document3.18 Mb / în română

Teza

CZU 616.322-002.2-08-053.2

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
274 pagini


Cuvinte Cheie

amigdalita cronică la copii, amigdala palatină, cercetare imunologică, imunohistochimia, imunitate locală şi generală, flora microbiană, tratament conservator, imunostimulare

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, 234 surse bibliografice, 13 anexe, 238 pagini text de bază, 88 figuri, 116 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 61 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 321.16 – otorinolaringologie

Scopul studiului: Cercetarea mecanismelor de formare şi a aspectelor de diagnostic a diferitor forme clinice ale amigdalitei cronice la copii pentru optimizarea tratamentului conservator diferenţiat.

Obiectivele lucrării: Cercetarea mecanismelor imune generale şi locale în diferite forme clinice ale amigdalitei cronice la copii. Determinarea eficienţei imunostimulării locale cu celule mononucleare autologe, vaccinului “Synflorix” şi a imunomodulatorului BioR în tratamentul conservator complex al amigdalitei cronice.

Noutatea ştiinţifică. Au fost determinate manifestările imunologice în imunitatea generală şi locală la copiii cu diferite forme de amigdalită cronică şi factorii de risc în dezvoltarea complicaţiilor la distanţă. A fost confirmată eficienţa clinico-imunologică a aplicării locale a celulelor mononuleare autologe, vaccinoterapiei cu „SynflorixTM” şi preparatului BioR în tratamentul conservator complex al amigdalitei cronice.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute constau în elaborarea şi fundamentarea ştiinţifică a unui complex de metode de diagnosticare a formelor amigdalitei cronice la copii, evidenţierea la timp a factorilor de risc care favorizează dezvoltarea complicaţiilor la distanţă şi optimizarea tratamentului etiopatogenetic, fapt care a dus la ameliorarea calităţii vieţii acestor pacienţi.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. S-a argumentat importanţa examinărilor imunologice ale imunităţii generale şi locale la copiii cu amigdalită cronică în vederea facilitării diagnosticului şi prognosticului procesului inflamator, alegerea mai corectă a tacticii terapiei etiopatogenetice în condiţii de staţionar sau de ambulator.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implimentate în activitatea practică a specialiştilor clinicii pediatrice de otorinolaringologie “E.Coţaga” a IMSP Institutul Mamei şi Copilului.

Cuprins


1. DATE CONTEMPORANE ETIO-PATOGENETICE ALE AMIGDALITEI CRONICE LA COPII
 • 1.1. Rolul amigdalelor palatine în formarea şi menţinerea imunităţii locale şi sistemice a organismului
 • 1.2. Rolul factorului infecţios în dezvoltarea amigdalitei cronice
 • 1.3. Mecanismele imunologice sistemice în formarea amigdalitei cronice
 • 1.4. Mecanismele imunologice locale în caz de inflamaţie cronică a amigdalelor palatine
 • 1.5 Rolul amigdalitei cronice în dezvoltarea complicaţiilor locale şi sistemice
 • 1.6. Direcţiile tratamentului conservator al amigdalitei cronice
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI CLINIC ŞI METODELE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Caracterizarea clinică generală a copiilor incluşi în studiu
 • 2.2. Metode de cercetare a imunităţii generale
 • 2.3. Cercetarea florei microbiene de pe suprafaţa amigdalelor palatine
 • 2.4. Metodele de cercetare a imunităţii locale la copiii cu amigdalită cronică
 • 2.5. Metode de analiză a rezultatelor investigaţionale
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. STAREA CLINICO-IMUNOLOGICĂ A COPIILOR CU DIFERITE FORME DE AMIGDALITĂ CRONICĂ
 • 3.1. Rolul factorului infecţios în dezvoltarea amigdalitei cronice la copii
 • 3.2. Reactivitatea imunologică şi rezistenţa preimună la copiii cu diferite forme de amigdalită cronică
 • 3.3. Determinarea stării imunologice la copiii cu amigdalită cronică complicată cu patologia reumatoidă
 • 3.4. Caracteristica imunologică la copiii cu diverse forme de amigdalită cronică în funcţie de vârstă
 • 3.5. Diagnosticul diferenţiat al formelor de amigdalită cronică de etiologie streptococică la copii
 • 3.6. Metodă de determinare a gradului de intoxicaţie endogenă la copiii cu amigdalită cronică
 • 3.7. Concluzii la Capitolul 3

4. TRATAMENTUL AMIGDALITEI CRONICE LA COPII
 • 4.1. Caracteristica clinico-imunologică a eficienţei tratamentului conservator complex cu imunostimulare locală (cu celule mononucleare autologe) al amigdalitei cronice compensate la copii
 • 4.2. Vaccinoterapia în tratamentul conservator complex al amigdalitei cronice compensate la copii
 • 4.3. Preparatul BioR în tratamentul complex al amigdalitei cronice compensate la copii
 • 4.4. Schimbările reactivităţii imunologice după amigdalectomie la copiii cu amigdalită cronică decompensată
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4

5. CARACTERISTICA MORFOPATOLOGICĂ ŞI IMUNOHISTOCHIMICĂ A AMIGDALELOR PALATINE ÎN AMIGDALITA CRONICĂ LA COPII
 • 5.1. Evaluarea particularităţilor morfopatologice ale amigdalelor palatine în amigdalita cronică la copii
 • 5.2. Caracteristica imunohistochimică a imunităţii celulare în amigdalita cronică compensată până şi după tratamentul conservator complex cu aplicarea imunostimulării locale (celule mononucleare autologe)
 • 5.3. Aprecierea imunohistochimică a imunităţii umorale în amigdalita cronică compensată până şi după tratamentul conservator complex cu aplicarea imunostimulării locale
 • 5.4. Caracteristica imunohistochimică a factorilor rezistenţei preimune în amigdalita cronică compensată până şi după tratamentul conservator complex cu aplicarea imunostimulării locale
 • 5.5. Evaluarea imunohistochimică celulară în amigdalita cronică decompensată cu şi fără complicaţii reumatoide
 • 5.6. Caracteristica imunohistochimică umorală în amigdalită cronică decompensată cu şi fără complicaţii reumatoide
 • 5.7. Aprecierea imunohistochimică a rezistenţei preimune în amigdalita cronică decompensată cu şi fără complicaţii reumatoide
 • 5.8. Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE