Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Efectele de durată ale tratamentului conservativ al infarctului miocardic acut versus revascularizarea tardivă


Autor: Lazu Mihaela
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ion Popovici
doctor habilitat, profesor cercetător
Consultant ştiinţific: Nicolae Ciobanu
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.45 Mb / în română

Teza

CZU 616.127-005.8-073.43-085/-089.844

Adobe PDF document 2.93 Mb / în română
150 pagini


Cuvinte Cheie

tratament medicamentos optim, angioplastie coronariană percutană, disfuncţie regională a ventriculului stâng

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 156 de pagini şi constă din introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, rezumate în limba română, rusă şi engleză, bibliografie cu 120 de surse. Materialul ilustrativ include 21 de tabele şi 41 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: tratament medicamentos optim, angioplastie coronariană percutană, disfuncţie regională a ventriculului stâng.

Domeniul de studiu: cardiologie.

Scopul: Evaluarea clinico-funcțională comparativă la distanță a pacienților cu infarct miocardic acut anterior cu unda Q supuși tratamentului conservativ versus revascularizarea tardivă.

Obiectivele lucrării: ●Evaluarea clinică și ecocardiografică a pacienţilor cu infarct miocardic anterior cu unda Q la prezentare (perioada de 1-30 de zile după debutul infarctului) ●Evaluarea efectelor tratamentului conservativ al infarctului miocardic acut anterior cu unda Q versus revascularizarea tardivă asupra indicilor ecocardiografici, testului de efort, precum și dinamicii disfuncției sistolice regionale pe perioada de evoluție post-infarct de 18 luni. ●Aprecierea predictorilor evoluției clinico-funcționale benefice a pacienților cu infarct miocardic acut anterior cu unda Q supuși revascularizării tardive. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Evaluarea efectelor revascularizării tardive a miocardului în infarct miocardic anterior cu unda Q asupra dinamicii clinico-funcționale de durată (18 luni).

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în elucidarea particularităților remodelării miocardului pacienților cu infarct miocardic anterior cu unda Q supuși revascularizării tardive prin angioplastie, precum și a factorilor care influențează dinamica benefică post-infarct de durată, fapt ce contribuie la consolidarea conceptului evoluției clinico-funcționale post-infarct în revascularizarea miocardului și optimizarea pe baza predictorilor preprocedurali a elecției terapiei intervenționale.

Semnificaţia teoretică: Revascularizarea tardivă la pacienții cu infarct miocardic anterior cu unda Q influențează disfuncția sistolică regională a ventriculului stâng în primele 6 luni analogic tratamentului conservativ, superioritatea fiind iminentă perioadei >12 luni.

Valoarea aplicativă a lucrării: Revascularizarea tardivă la pacienții cu infarct miocardic anterior cu unda Q are beneficii clinico-funcționale de durată (6-18 luni) superioare față de tratamentul conservativ dacă termenul de aplicare estemaio mare de7 zile, leziunile coronariene sunt monovasculare și solicită un stent cu diametrul >3,5 mm și poate fi, astfel, o terapie de elecție.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în activitatea curativă curentă a IMSP Institutul de Cardiologie și IMSP SCM ”Sfânta Treime”.

Cuprins


1. ENTITĂȚI FIZIOPATOLOGICE, CLINICO-DIAGNOSTICE ȘI TERAPEUTICE ALE PATOLOGIEI CORONARIENE
 • 1.1. Aspecte epidemiologice
 • 1.2. Fiziopatologia sindromului coronarian acut
 • 1.3. Definiţii şi clinica sindromului coronarian acut
 • 1.4. Opțiuni diagnostice
 • 1.5. Oportunități terapeutice: evaluări comparative
 • 1.6. Complicaţiile tratamentului de revascularizare trombolitic şi intervenţional
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Material clini
 • 2.2. Caracteristicele clinico-statutare de ansamblu ale pacienților înrolați în studiu
 • 2.3. Metode de cercetare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DINAMICA COMPARATĂ A INDICILOR CLINICO-PARACLINICI AI PACIENȚILOR CU INFARCT MIOCARDIC TRATAT CONSERATIV SAU PRIN ANGIOPLASTIE CORONARIANĂ
 • 3.1. Caracteristica clinică comparată a loturilor de studiu la etapa de spital
 • 3.2. Estimarea calitativă a curelor administrate la diferite etape de observare
 • 3.3. Monitoringul indicilor clinico-paraclinici la pacienţii post-IM în dependenţă de tactica selectată de tratament
 • 3.4. Estimarea indicilor funcționali ai cordului pe fundalul diferitor formule de abordare curativă
 • 3.5. Parametri ecocardiografici ai disfuncţiei regionale a ventriculului stâng la diferite etape de supraveghere.
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ EVOLUȚIA INFARCTULUI MIOCARDIC LA PACIENȚII TRATAȚI PRIN ANGIOPLASTIE TARDIVA
 • 4.1. Particularitățile clinice și anatomia patului coronarian la pacienții cu infarct miocardic anterior tratați intervențional
 • 4.2. Factorii ce influențează dinamica negativă și pozitivă a infarctului miocardic acut după angioplastie și evaluarea riscului îndepărtat
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE