Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Optimizarea supravegherii epidemiologice a infecțiilor nosocomiale septico-purulente în staționarele de profil Traumatologie și Ortopedie


Autor: Baranețchi Iana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Viorel Prisăcari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.94 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 2.59 Mb / în română
112 pagini


Cuvinte Cheie

infecții septico-purulente nosocomiale, particularități epidemiologice, factori de risc, antibioticorezistență microbiană, supraveghere epidemiologică și control

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este expusă pe 112 pagini, include 37 figuri, 33 tabele, 2 anexe; constă din următoarea structură: introducere, 5 capitole, concluzii și recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză, 179 referințe bibliografice, rezultatele fiind reflectate în 12 publicații.

Domeniu de studiu: 331.01. Epidemiologie.

Scopul lucrării: Optimizarea sistemului de supraveghere şi control a infecţiilor septico-purulente nosocomiale (ISPN) în staţionarele de profil Traumatologie şi Ortopedie.

Obiectivele studiului. Determinarea nivelului real al morbidității prin infecţii septico - purulente nosocomiale în staţionarele de profil Traumatologie şi Ortopedie. Studierea structurii nosologice, particularităților epidemiologice, cât şi a factorilor de risc în ISPN în funcţie de profilul staţionarelor. Evaluarea utilizării antibioticelor în profilaxia şi tratamentul infecţiilor septico - purulente nosocomiale de profil Traumatologie și Ortopedie. Elaborarea strategiei de optimizare a supravegherii epidemiologice în infecțiile nosocomiale de profil Traumatologie şi Ortopedie.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată a fost realizat un studiu epidemiologic, complex, transversal, privitor la epidemiologia ISPN în staţionarele de profil Traumatologie şi Ortopedie; determinată incidenţa reală, particularităţile epidemiologice și factorii de risc prin ISPN în staţionarele de traumatologie și ortopedie; evaluat sistemul de utilizare a antibioticelor în tratamentul și prevenirea infecțiilor septico-purulente nosocomiale; elaborată tehnologia de dirijare a riscului în funcție de statutul stării pacientului, intervenției chirurgicale și al procesului de reabilitare postoperatoriu.

Problema științifică soluționată. A fost determinată morbiditatea reală, descrise particularităţile epidemiologice, constatați factorii de risc și propus managementul lor, care trebuie luați în considerație în supravegherea epidemiologică a infecţiilor septico-purulente nosocomiale de profil Traumatologie și Ortopedie.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Studiile realizate în epidemiologia infecțiilor septico-purulente nosocomiale în instituțiile medico-sanitare de profil Traumatologie şi Ortopedie, cu descrierea particularităților epidemiologice și determinarea factorilor de risc în funcţie de specificul staţionarului, vor completa studiile universale în epidemiologia infecțiilor nosocomiale și vor contribui la optimizarea supravegherii epidemiologice prin eficientizarea managementului factorilor de risc.

Implementarea practică a rezultatelor: Rezultatele studiului au fost implementate în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, precum și la catedrele Epidemiologie și Boli infecțioase ca material didactic pentru instruirea universitară, cât și postuniversitară a medicilor, și vor constitui parte componentă a ghidului național de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale.

Cuprins


1. ACTUALITĂȚI ȘI PROBLEME CU PRIVIRE LA INFECȚIILE NOSOCOMIALE (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Problema infecțiilor septico-purulente nosocomiale
 • 1.2. Aspecte epidemiologice privind infecţiile nosocomiale de profil Traumatologie şi Ortopedie
 • 1.3. Factorul etiologic în infecţiile nosocomiale de profil Traumatologie și Ortopedie
 • 1.4. Factori de risc în infecţiile septico - purulente nosocomiale de profil Traumatologie și Ortopedie
 • 1.5. Concluzii la capitol 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a lotului de investigație
 • 2.2. Metodele de cercetare aplicate în studiu

3. INCIDENȚA REALĂ ȘI PARTICULARITĂȚILE EPIDEMIOLOGICE A INFECȚIILOR SEPTICO-PURULENTE DE PROFIL TRAUMATOLOGIE ȘI ORTOPEDIE
 • 3.1. Incidența reală
 • 3.2. Structura nosologică
 • 3.3. Structura morbidității
 • 3.4. Perioada de incubație a infecțiilor septico-purulente postoperatorii
 • 3.5. Consecințele infecțiilor septico-purulente nosocomiale
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA EPIDEMIOLOGICĂ A FACTORILOR DE RISC ÎN INFECȚIILE SEPTICO-PURULENTE NOSOCOMIALE DE PROFIL TRAUMATOLOGIE ȘI ORTOPEDIE
 • 4.1. Modul de tratament
 • 4.2. Modul de internare
 • 4.3. Genul pacienților
 • 4.4. Mediul de trai
 • 4.5. Vârsta pacienților
 • 4.6. Diagnosticul de bază
 • 4.7. Tipul de operație
 • 4.8. Numărul de intervenții chirurgicale
 • 4.9. Durata intervenției chirurgicale
 • 4.10. Durata aflării în sala de reanimare și terapie intensive
 • 4.11. Frecvența pansamentelor
 • 4.12. Prezența maladiilor concomitente diagnosticului de bază
 • 4.13. Utilizarea antibioticelor în tratamentul și profilaxia infecțiilor septico-purulente nosocomiale
 • 4.14. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE