Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iulie /

Impactul factorului imun asupra manifestãrilor particularitãþilor clinico-evolutive în maladiile cronice intestinale la copii


Autor: Olga Tighineanu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ion Mihu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iulie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în română

Teza

CZU 616.34-002-036.12-053.2:612.017.1

Adobe PDF document 4.15 Mb / în română
134 pagini


Cuvinte Cheie

maladii inflamatorii intestinale, colita ulceroasă, boala Crohn, status imun, evoluţie

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole de cercetare, concluzii şi recomandări practice, indice bibliografic – 155 de surse. Lucrarea este expusă pe 123 pagini de text electronic. Materialul iconografic include 50 figuri şi 29 tabele.

Rezultatele obţinute au fost raportate în cadrul a 22 de publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pediatrie, gastroenterologie.

Scopul. Evaluarea parametrilor imunologici ai copiilor cu boli inflamatorii cronice ale intestinului, în corelaţie cu examenul endoscopic şi histologic, în vederea unui diagnostic neinvaziv şi monitoring curativ ajustat perioadei evolutive a maladiei.

Obiective de investigare

 Identificarea factorilor cu rol de trigger în declanşarea şi menţinerea bolilor inflamatorii cronice intestinale la copiii din Republica Moldova.

 Delimitarea particularităţilor clinice ale copiilor cu colită ulceroasă şi boala Crohn şi monitorizarea în funcţie de caracterele de debut.

 Observarea dinamică a nivelului seric de citokine proinflamatorii şi antiinflamatorii ca marcheri de activitate a procesului cronic inflamator în corelaţie cu particularităţile clinice, endoscopice şi histologice.

 Estimarea formelor evolutive, pentru monitorizare curativă raţională şi evaluare prognostică a bolilor inflamatorii intestinale.

Metodologia:studiu în două etape: descriptiv şi analitic neexperimental de tip caz-control, obiectul de studiu – copilul la care a fost confirmat diagnosticul de colită ulceroasă sau boala Crohn, prin metode generale şi speciale, în incinta IMSP IMşiC pe parcursul anilor 2010-2014.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Primar în RM s-au efectuat cercetări ştiinţifice orientate spre determinarea morbidităţii prin bolile inflamatorii intestinale la copii şi impactul factorului imun în definirea particularităţilor clinico-evolutive a acestor entităţi. Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare rezidă în estimarea factorilor de risc pentru inducerea, menţinerea şi recidivarea bolilor inflamatorii intestinale, cu specificarea clară a particularităţilor clinico-evolutive în funcţie de impactul statusului imun (TNF-α, IL-6, IL-10), pentru a reuşi optimizarea formulei de management terapeutic, care să inducă remisiune în termeni restrânşi şi să ajute menţinerea acesteia pe o perioadă îndelungată.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele studiilor ştiinţifice au o valoare practică semnificativă, servind ca bază în acordarea asistenţei medicale oportune şi calitative pentru copiii cu boli inflamatorii intestinale.

Implementarea rezultatelor ştiintifice, în activitatea curativă a specialiştilor secţiei de gastroenterologie şi hepatologie IMSP IMşiC a contribuit la stabilirea, cât mai timpurie a diagnosticului de colită ulceroasă sau boala Crohn şi la optimizarea conduitei terapeutice.

Cuprins


1. VIZIUNI MODERNE PRIVIND MALADIILE INFLAMATORII INTESTINALE LA COPII
 • 1.1. Tendinţe epidemiologice şi factorii de risc
 • 1.2. Aspecte clinice şi de diagnostic
 • 1.3. Strategii terapeutice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Protocolul studiului descriptiv
 • 2.2. Protocolul studiului analitic
 • 2.3. Metodologia de cercetare
 • 2.4. Metodele de evaluare statistică
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE EPIDEMIOLOGICE, FACTORII DE RISC ŞI PARTICULARITĂŢILE CLINICO-EVOLUTIVE
 • 3.1. Aspecte epidemiologice
 • 3.2. Factorii de risc
 • 3.3. Particularităţile clinico-evolutive
 • 3.4. Algoritm de diagnostic clinic precoce
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. STATUSUL IMUN ÎN INTERCONEXIUNE CU EVOLUŢIA MALADIILOR INFLAMATORII INTESTINALE LA COPII
 • 4.1. Teste de laborator clinic
 • 4.2. Testarea citokinelor proinflamatorii şi antiinflamatorii
 • 4.3. Examenul endoscopic şi histologic
 • 4.4. Dinamica citokinelor, a patternului endoscopic şi histologic
 • 4.5. Formele evolutive
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI