Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 /

Teze, iulie 2016

Teze [32]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Răspunderea penală pentru delapidarea averii străine drept 05.07.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Peisajul în artele plastice din Moldova studiul artelor, culturologie 05.07.2016
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Dispozitive electronice încorporate pentru industrie, medicină şi sferă socială tehnică 05.07.2016
05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
D Evaluarea potenţialului energetic eolian al Republicii Moldova tehnică 05.07.2016
05.14.08 - Surse noi şi regenerabile de energie
D Arhetipul animus-anima în proza lui Mircea Eliade filologie 05.07.2016
10.01.01 - Literatura română
D Dezvoltarea capacităţilor coordinative în cadrul pregătirii sportive a rugbiştilor juniori pedagogie 05.07.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea fizică specială și diferenţiată a fotbaliştilor de 13-14 ani într-un ciclu anual de antrenament pedagogie 05.07.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Proieсtarea controlului intelligent bazat pe calcul cuantic și soft computing al robotului autonom fizică-matematică 05.07.2016
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionale pedagogie 05.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Crearea şi evaluarea hibrizilor policross de Lavandula angustifolia agricultură 05.07.2016
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
DH Aspecte etio-patogenetice şi optimizarea tratamentului conservator în amigdalita cronică la copii medicină 05.07.2016
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Ihtiofauna bazinul fluviului Gianh din Vietnam biologie 05.07.2016
03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
D Mecanismele dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional economie 05.07.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Metodologia educației literar-artistice a elevilor pedagogie 05.07.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în Republica Moldova economie 05.07.2016
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Particularitățile funcționale și structurale ale cântecului de leagăn din spațiul folcloric al Republicii Moldova studiul artelor, culturologie 05.07.2016
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informațional pedagogie 05.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Impactul securităţii energetice asupra economiei Republicii Moldova în condiţii de instabilitate economică mondială economie 05.07.2016
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Potenţialul formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu) pedagogie 05.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Eficacitatea internațională a sentințelor arbitrale străine în sistemul Convenției de la New York din 1958 drept 05.07.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Apimonitoringul calităţii mediului ambiant în zona de centru a Republicii Moldova biologie 05.07.2016
03.00.16 - Ecologie
D Emiterea, efectele juridice și controlul legalităţii actelor administrative şi faptelor asimilate lor drept 05.07.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularitățile morfologice ale proceselor degenerativ–distrofice din segmentul intervertebral lombar medicină 05.07.2016
14.00.15 - Anatomie patologică
D Implicarea operaţiunilor cu derivatele financiare asupra performanţelor bancare economie 05.07.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Izomorfismul semiizometric al inelelor pseudonormate si proprietăţile lui fizică-matematică 05.07.2016
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Corupţia ca fenomen social şi mecanisme anticorupţie sociologie 05.07.2016
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
DH Ingineria fononică în structurile nanodimensionale fizică-matematică 05.07.2016
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din învățământul primar psihologie 05.07.2016
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Influenţa contextului psihosocial şi pedagogic asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice, în colegiile arabe şi mixte din Israel pedagogie 05.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Relaţiile dintre Statul Român şi Biserica Ortodoxă din Transilvania în perioada 1918-1928. istorie 05.07.2016
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Tehnica legislativă penală drept 05.07.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Fundamentele evaluării performanței bugetare la nivelul administrației publice centrale economie 05.07.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit