Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cultura organizaţională şi rolul ei în managementul modern


Autor: Angela Zelenschi
Gradul:doctor în filosofie
Specialitatea: 09.00.01 - Ontologie şi gnoseologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Pavel Vizir
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 ianuarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cultură, cultură organizaţională, cultură managerială, tipuri de cultură a organizaţiilor, liderism, artefacte, valori, sistem de valori, supoziţiile de bază, norme de comportament, ritualuri, mituri, simboluri, socializare, formarea culturii, organizaţionale, niveluri de cultură, organizaţională, responsabilitate socială, integritate socială, comportament inovaţional, adaptarea organizaţiei la mediul extern

Adnotare

Scopul tezei constă în elaborarea bazei teoretico-metodologice de formare a culturii organizaţionale ca factor de sporire a eficienţei manageriale în condiţiile reformelor sociale şi economice din Republica Moldova. Teza e dedicată problemelor care în perioada reformării economiei se situează în prim plan. Deoarece are loc o transformare radicală a tuturor sferelor vieţii sociale, creşte obiectiv necesitatea elaborării fundamentelor teoretice ale formelor culturii organizaţionale, care apare ca o caracteristică importantă a sistemului managementului social.

Noţiunea de „cultură organizaţională” este cercetată ca un mod de activitate a subiecţilor uniţi într-un anumit tip de grup social – organizaţia, ea fiind inseparabilă de practica dirijării proceselor sociale în toată varietatea lor. În lucrare se dezvăluie esenţa fenomenului culturii organizaţionale şi se prezintă, prin opoziţie argumentată, tipul utilitar pragmatic, egocentric şi cel uman, de perspectivă a culturii organizaţionale.

Pentru argumentarea concluziilor teoretice, a fost întreprinsă o investigare experimentală a specificului şi particularităţilor culturii organizaţionale în cadrul a patru întreprinderi din republică, efectuându-se analiza lor comparativă. Realitatea culturală reprezintă o unitate complexă şi contradictorie a culturilor de diverse tipuri, de aceea autorul a evidenţiat tipurile principale ale culturilor organizaţionale. Concomitent, s-a menţionat că cultura organizaţională este fundamental dependentă de un anumit tip de cultură determinat în mod istoric, caracteristic pentru o anumită societate.

În teză sunt prezentate şi sistematizate concepţiile şi opiniile savanţilor de peste hotare şi din ţară, pe parcursul analizei cărora au fost determinate bazele metodologice ale culturii organizaţionale ca categorie a managementului şi importanţa ei în formarea noului tip de cultură organizaţională în întreprinderile autohtone contemporane. Sunt determinate un şir de funcţii ale culturii organizaţionale. Este dezvăluit sistemul de schimbare a culturii organizaţionale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Interferenţa dintre cultură şi organizaţie: abordări şi perspective
  • I.1. Analiza filosofică a conceptului de cultură ca bază metodologică pentru cercetarea culturii organizaţionale
  • I.2. Cultura organizaţiei – element al culturii societăţii
  • I.3. Organizaţia ca fenomen sociocultural în teoria managerială

CAPITOLUL II. Fundamentele teoretice ale culturii organizaţionale
  • II.1. Cultura organizaţională – obiect de cercetare al ştiinţei manageriale
  • II.2. Esenţa şi funcţiile culturii organizaţionale
  • II.3. Tipologii ale culturii organizaţionale

CAPITOLUL III. Cultura organizaţională – factor major al eficienţei managementului modern
  • III.1. Metodologia formării culturii organizaţionale
  • III.2. Cultura managerială şi liderismul în dezvoltarea organizaţională
  • III.3. Cercetarea experimentală a culturii organizaţionale la întreprinderile din Republica Moldova