Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ţîrdea Teodor, doctor habilitat, profesor universitarŢîrdea Teodor, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:27 decembrie 2005, nr.376
Specialităţi abilitate: 09.00.05 - Etică
09.00.08 - Filozofia şi metodologia ştiinţei(pe domenii)

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoreticometodologică 09.00.05 USMF conducător 23.11.2018
DH Dimensiuni bioetice ale securității umane: abordare politologică 23.00.01 ICJPS consultant
consultant
Moraru Victor
23.11.2018
D Fenomenul Bioetica în raport cu concepţiile antropologice : aspecte epistemologice 09.00.05 USMF conducător 03.06.2010
D Securitatea în procesele de dezvoltare: analiză filosofico-metodologică 09.00.08 conducător 18.06.2009
DH Redimensionarea problemelor morale şi tehnogene din perspectiva strategiei supravieţuirii lumii contemporane 09.00.08 consultant 24.01.2008
D Progresul tehnico-ştiinţific şi medicina în viziunea bioeticii 09.00.08 conducător 20.09.2007
D Intelectul social şi rolul lui în asigurarea dezvoltării durabile: aspecte sociofilosofice şi ştiinţifice 09.00.08 conducător 27.01.2005