Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / mai /

Dezvoltarea relaţiilor export-import a produselor agroalimentare în Republica Moldova


Autor: Rodica Burbulea
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Valeriu Doga
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie al AŞM
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 mai 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Cuvinte Cheie

acord de colaborare economică, activitate comercială externă, agricultură, avantaj absolut, avantaj comparativ, colaborare economică internaţională, comerţ extern, comerţ internaţional, cooperare economică, drepturi de import şi export, export, import, licenţiere, organisme internaţionale, politică economică, potenţial de absorbţie, potenţial de export, previziune, produse agricole, produse agroalimentare, reexport, reglementare, relaţii economice internaţionale, relaţii export-import, relaţii valutar - financiare internaţionale, risc, taxa vamală, tranzit

Adnotare

Teza de doctor este consacrată fundamentării conceptului şi argumentării esenţei reglementării relaţiilor economice internaţionale; elaborării metodelor de apreciere, analiză şi evaluare a comerţului extern cu produse agroalimentare; analizării importanţei avantajului comparativ în reglementarea comerţului extern; argumentării necesităţii implicării statului în dezvoltarea relaţiilor economice externe; elucidării direcţiilor de dezvoltare durabilă şi utilizării previziunilor economice în prognozarea evoluţiei dezvoltării relaţiilor export-import cu produse agroalimentare.

În scopul realizării obiectivelor propuse, în lucrare au fost examinate aspectele fundamentale ce vizează conţinutul relaţiilor economice internaţionale, formele de manifestare a actului de comerţ în condiţiile economiei de piaţă; a fost analizată starea actuală a comerţului extern cu produse agroalimentare al ţării, precum şi apreciat potenţialul de export şi absorbţie şi gradul de specializare pentru produsele agroalimentare prin prisma avantajului comparativ.

În baza investigaţiilor efectuate, autorul a elucidat şi analizat principalele direcţii de dezvoltare a relaţiilor export-import cu produse agroalimentare ale republicii. Totodată, în lucrare a fost examinată politica comerţului extern al Republicii Moldova şi concretizat rolul statului şi organismelor internaţionale în vederea reglementării şi promovării comerţului extern cu produse agroalimentare autohtone.

Rezultatele cercetării au un aspect conceptual, metodologic şi operaţional şi pot avea aplicabilitate în dezvoltarea relaţiilor import-export cu produselor agroalimentare la nivel macro şi macroeconomic. Cercetările efectuate de autor contribuie la revizuirea şi perfecţionarea dezvoltării strategiei relaţiilor comerciale internaţionale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale relaţiilor export – import
  • 1.1. Cadrul general de manifestare a relaţiilor economice internaţionale
  • 1.2. Fundamentarea teoretică a politicii economice externe
  • 1.3. Politica comerţului extern al Republicii Moldova la etapa actuală
  • 1.4. Aspecte privind agricultura şi alimentaţia pe glob şi în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Relaţiile export – import cu produse agroalimentare în republica moldova
  • 2.1. Potenţialul de export cu produse agroalimentare
  • 2.2. Importul de produse agroalimentare
  • 2.3. Metodele de analiză a relaţiilor export – import cu produse agroalimentare

CAPITOLUL III. Tendinţele în dezvoltarea comerţului extern cu produse agroalimentare
  • 3.1. Impactul aderării la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC)
  • 3.2. Previziunea relaţiilor export-import cu produse agroalimentare