Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Consecinţele social-economice a reformei agrare în Republica Moldova


Autor: Vitalie Cazacu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Andrei Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 ianuarie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

reformă agrară, relaţii agrare, gospodărie agricolă, gospodărie fermieră, sector agrar, piaţă funciară, privatizare, consecinţă economică, consecinţă socială, populaţie rurală, infrastructură socială, venit disponibil, sărăcie rurală

Adnotare

Диссертация посвящена исследованию осуществления земельной реформы и ее последствия в Республике Молдова.

В диссертации выявлена необходимость и аргументированы этапы осуществления земельной реформы в Республике Молдова, анализированы изменение в отношениях собственности, то есть переход от государственной к частной собственности, его преимущества и осуществлён анализ нынешнего состояния сельскохозяйственного сектора.

В диссертации акцент поставлен на экономических и социальных результатов земельной реформы, какие последствия перестройки сельского хозяйство, положительные и отрицательные аспекты приватизации земельного фонда и конкретные предложения по возобновлению деятельности в аграрном секторе, усовершенствованию налоговой системы и технико-материальной базы и развитию земельного рынка.

Одно из негативной последствий осуществления земельной реформы – снижение жизненного уровня и распад инфраструктуры в сельских местностях. В диссертации предлагаются меры по усовершенствованию социальной инфраструктуры в сельских местностях и снижение уровня бедности населения Республики Молдова.

Результаты научных исследований имеют важное научно-практическое значение и направлены на повышение экономической и социальной эффективности земельной реформы в Республике Молдова.

Cuprins


CAPITOLUL I. Reforma agrară în Republica Moldova: necesitatea şi baza legislativă
  • 1.1 Necesitatea şi etapele schimbării relaţiilor de proprietate în sectorul agrar
  • 1.2 Determinarea priorităţilor de înfăptuire a reformei agrare
  • 1.3 Caracteristica nivelului de dezvoltare a sectorului agrar

CAPITOLUL II. Consecinţele economice ale reformei agrare
  • 2.1 Consecinţele restructurării gospodăriilor agricole
  • 2.2 Perfecţionarea bazei tehnico-materiale a sectorului agrar
  • 2.3 Dezvoltarea pieţei funciare
  • 2.4 Modificarea sistemului fiscal şi financiar-creditar

CAPITOLUL III. Consecinţele sociale ale reformei agrare
  • 3.1 Dinamica veniturilor în sectorul agrar
  • 3.2 Perfecţionarea infrastructurii sociale în localităţile rurale
  • 3.3 Reducerea nivelului sărăciei a populaţiei săteşti