Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojuhari Andrei, doctor habilitat, profesor universitarCojuhari Andrei, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:5 aprilie 2012, nr.1622
Specialităţi abilitate: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Migraţia internaţională a forţei de muncă: tendinţe şi efecte social-economice 08.00.01 ASEM membru CSS
conducător
Filip Nolea
19.12.2014

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a Calităţii Vieţii 08.00.01 UTM consultant 10.04.2014
DH Priorităţile de dezvoltare a sistemului de evaluare a bunurilor imobile în Republica Moldova 08.00.05 UTM consultant 18.12.2013
D Extinderea sectorului privat în sfera socială 08.00.01 UTM conducător 23.12.2010
D Remiterile şi impactul lor economic în Republica Moldova 08.00.01 conducător 05.11.2009
D Impactul transformării relaţiilor de proprietate asupra eficienţei economice 08.00.01 conducător 17.04.2008
D Căile de formare şi distribuire a veniturilor disponibile ale populaţiei 08.00.01 conducător 24.01.2008
D Integrarea capitalului industrial cu cel bancar şi impactul acesteia asupra creşterii economice 08.00.01 conducător 29.06.2006
D Consecinţele social-economice a reformei agrare în Republica Moldova 08.00.01 UTM conducător 21.04.2005