Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Marketingul bancar: practici mondiale şi direcţii de implementare în Republica Moldova


Autor: Angela Filip
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Victor Căun
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

marketingul bunurilor, marketingul serviciilor, marketing bancar, serviciu bancar, produs bancar, sistem bancar, mediu de marketing, piaţa serviciilor bancare, micro-mediu bancar, autoritatea bancară, macro-mediu bancar,indicatori bancari, mix-ul de marketing, instrumente de marketing, politică de marketing, practici bancare, sistem informaţional, cercetare de marketing, cercetare de piaţă, activitate de marketing, serviciu marketing în cadrul băncii, organizarea de marketing etc.

Adnotare

Lucrarea este dedicată analizei conţinutului marketingului bancar, prin studierea practicilor mondiale de marketing pe piaţa bancară, cu scopul identificării direcţiilor de implementare a acestora în activitatea băncilor comerciale şi fundamentarea modelului de marketing bancar în vederea organizării eficiente a sistemului de marketing în băncile comerciale din Republica Moldova.

În vederea realizării acestui obiectiv - cerinţă impusă de băncile comerciale, care urmăresc majorarea continuă a indicatorilor de performanţă bancară, au fost studiate particularităţile dezvoltării marketingului autohton, posibilităţile şi direcţiile de implementare a experienţei internaţionale, ţinîndu-se seama de specificul Republicii Moldova, de cultura şi mentalitatea formată.

Lucrarea fundamentează conceptele de marketing bancar, produs bancar, serviciu bancar şi sistematizează abordărilor teoretice – evolutive ale marketingului bancar.

Autorul a sistematizat practicile bancare internaţionale de bază cu aplicabilitate parţială sau perspectivă de aplicabilitate pentru întreprinderile bancare din Republica Moldova.

O atenţie deosebită în lucrare este atribuită analizei pieţei bancare autohtone şi tendinţelor actuale de dezvoltare; elaborarea unui model metodic de organizare a sistemului şi procesului de marketing în banca comercială.

Lucrarea conţine o analiză a organizării activităţii de marketing în cadrul băncii comerciale şi fundamentarea principiilor de dezvoltare ale serviciului marketing în condiţii de eficienţă economică.

Rezultatele cercetării poartă un caracter conceptual, metodologic şi aplicativ şi pot fi utile în elaborarea şi realizarea de proiecte privind implementarea unor practici bancare şi conţinuturi cu influenţe directe asupra indicatorilor de performanţă a întreprinderii bancare cît şi în procesul de instruire.

Cuprins


CAPITOLUL I. Particularităţi de conţinut şi tendinţe de dezvoltare ale marketingului bancar
  • 1.1 Geneza şi delimitarea conţinutului marketingului bancar
  • 1.2 Forţe şi tendinţe în cadrul mediului de marketing bancar
  • 1.3 Practici mondiale şi limite ale implementării marketingului bancar

CAPITOLUL II. Probleme ale dezvoltării marketingului bancar în republica moldova
  • 2.1 Caracteristica sistemului bancar din Republica Moldova
  • 2.2 Studiul pieţei serviciilor bancare
  • 2.3 Specificităţi şi probleme ale implementării marketingului în activitatea băncilor din Republica Moldova

CAPITOLUL III. Direcţii de implementare a activităţii de marketing în cadrul băncilor comerciale
  • 3.1 Sistemul informaţional şi cercetările de marketing în băncile comerciale
  • 3.2 Politici de marketing şi rolul lor în asigurarea competitivităţii băncilor comerciale
  • 3.3 Direcţii de eficientizare a organizării activităţii de marketing în băncile comerciale