Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Calcularea costului producţiei în industria de confecţii


Autor: Irina Golocialova
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Cuvinte Cheie

metoda funcţională de calculaţie a consumurilor, loc de consumuri şi centre de responsabilitate, consumuri directe şi indirecte, consumuri variabile şi constante, cota de repartizare a consumurilor, cota abaterilor, baza de repartizare, bugete rigide şi flexibile, coeficientul de utilizare a utilajului tehnologic, coeficientul de variaţie, metoda standard-cost, costul producţiei

Adnotare

În teza de doctorat se analizează metoda de calculare a costului producţiei în conformitate cu modul de contabilizare a consumurilor şi de calculare a costului care este în vigoare şi se indică neajunsurile acesteea; se argumentează şi se propune metoda standard-cost elaborată de experienţa teoretică şi practică a ţărilor dezvoltate care asigură intensificarea controlului asupra utilizării raţionale a tuturor tipurilor de resurse, repartizarea obiectivă a acestora pe obiecte de calculaţie şi ca urmare, optimizarea procesului de producţie.

În lucrare s-a propus metodica de contabilizare şi repartizare a consumurilor indirecte de producţie în conformitate cu particularităţile procesului tehnologic la întreprinderile de confecţii şi structurii de producţie a acestora, şi anume: utilizarea sistemului ABC şi a bazei obiective de repartizare a CIP la întreprinderile de confecţii – ora - maşină.

O atenţie deosebită se acordă argumentării necesităţii întemeiate a contabilităţii şi controlului abaterilor consumurilor efective de producţie de la cele standard şi modului de repartizare şi decontare a acestora în contextul metodei standard-cost.

Pornind de la sarcinile formulate faţă de organizarea contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului producţiei la întreprinderile de confecţii, a fost elaborată structura conturilor analitice ale consumurilor şi abaterilor.

Rezultatele cercetărilor au un caracter metodologic şi aplicativ pentru perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului la întreprinderile de confecţii.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Principiile de bază privind evidenţa consumurilor şi calculaţia costului producţiei
  • 1.1. Rolul şi însemnătatea costului producţiei în gestionare
  • 1.2. Clasificarea consumurilor la soluţionarea diverselor probleme economice
  • 1.3. Problemele privind contabilitatea consumurilor de producţie şi calculaţia costului producţiei

CAPITOLUL 2. Situaţia contabilităţii consumurilor de producţie la întreprinderile de confecţii şi căile de perfecţionare a acesteia
  • 2.1. Influenţa particularităţilor procesului de producţie a confecţiilor asupra organizării contabilităţii consumurilor
  • 2.2. Raţionalizarea contabilităţii şi controlului consumurilor directe de producţie
  • 2.3. Perfecţionarea contabilităţii şi repartizării consumurilor indirecte de producţie

CAPITOLUL 3. Analiza metodelor existente de calculaţie a costurilor şi perfecţionarea acestora
  • 3.1. Caracteristica calculaţiei costurilor în industria confecţiilor
  • 3.2. Perfecţionarea metodicii calculaţiei costului produselor de confecţiilor